Norge i våre hjerter

av Nordahl Grieg

Solen

Solen! Solen er hos oss! Soløiet står over fjeldet!
Dagenes lysbål på jorden er tændt av dens luende glo!
Reinflokken inde på vidden veiret den først og de løftet
sneete muler mot lyset; kjendte de da i sitt blod
glød av dens flammende seier? dvergbjerkens sus over
                                                                                        mosen,
Magerøysundet som blånet en vårdag om hjorden på svøm?
Menskene kjendte det! Soløiet, kilde til livet,
stig du med løvlyse skoger og bølgende græss mot vår drøm!

Fjordbåtens matte lanterner var farvenes glød gjennem
                                                                                        vintren!
Men solskibet står over himlen fra sør mot den skumrende
                                                                                        kai,
med flommende lyssprøit om baugen, og kjølstripen
                                                                                       glødende akter
til ankeret går som et lys-skred, en blussende midnatt i mai!
Langt er det dit. Å, men håbet vælder sin lysglans imøte,
håbet, vår ensomme solglød i frysende fattige kår,
stråler blandt snefonners kulde, ånder sin varme på døden.
Slik hjælpes de fremad i mørket, våren av længselens vår –

Frossen er lyshimlen længe. Da tiner en tone en soldag,
bækken, den motige, første! med bristende, glassklinger lyd!

Over den svarer en kilde: et skjælvende fuglefløit perler,
en råk i den lydløse kulden, og livet kan flomme fra syd!
Det yrer av kvitter i solen, et leende tøbrudd av lyset,
stær leker om rømalte løer, ærfugl om blånende bukt!
Så hvitner der vinger i himlen, det klinger av sølv gjennem
                                                                                        kvelden,
høit, mot Novaja Semlja, går svanenes skinnende flukt!

Å våren! våren på jorden! Det glittrer i veienes væte,
hestelort gløder i solen, fra sydende sneslaps og jord,
klistres som løvetandstråder mot sabbende, dyvåte støvler,
det er som vi klamres mot mulden: kom nær mig, føl at det
                                                                                        gror
Lysmatte, tomøide går vi, ett med de livtunge kræfter,
segnende salig i kroppen av groluftens sugende veir.
Rødmer der jenter langs veien? Den vældige elskeren, solen,
kysset dem vergeløst nakne bak vinterens raggete klær.

Alting er rede! Mot havet gikk sisste trassige isflak;
sneen er ætset fra marken av soldiglens kokende guld.
Lyset går nærmere jorden, brusende som mot et møte;
et funklende lys-ekko klinger, det grønnes av græss over
                                                                                        muld!
Endnu er løvet i mørke, tier når solropet kalder,
med mumlende, uløste længsler fra knoppende skoger og
                                                                                        kratt.
Da pludselig ruller en stormflod av skinnende lys over jorden;
løvet, det jublende svaret, sprang frem på en eneste natt!

Å vældige, evige soldag som luer fra jorden og himlen,
det driver fra midnatt til midnatt i sanseløs, strålende rus!
Laksene lyner i solen fra elvenes glittrende sølvflod,
skriket av måkene blinker over de hvitmalte hus!
Humlenes sang går gylden blandt myllrende, duftende
                                                                                        blomster,
skogene skyter som jungler, det glinser og gløder og gror.
Livsmilliardene yngler i sittrende, dampende hete.
Alt lever! Når sol går i havet, blir graven dens blussende mor.

Så møtes i solen ved midnatt mensker på lysende voller;
kyss brænder, næver blir knuget i dirrende, sødmefyldt gys!
Himlen og vollen og sjøen synker bak lukkete øine;
der brister en lykke i blodet av flommende, rødmende lys.
Huden blir vævete stråler, pulsene skinnende floder,
det flyter av soler mot solen, skjælvende, favnende hett.
Det er som en klode kan fødes i glødende, groende lysdis.
Solen og landet og livet og kjærligheten er ett!

Boken er utgitt av Bergen Offentlige Bibliotek

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Norge i våre hjerter

Diktsamlingen Norge i våre hjerter kom ut i 1929 og var Nordahl Griegs tredje diktsamling.

I Norge i våre hjerter er det hverdagsheltene som hylles. Sist i samlingen står kantaten «Norge» som ble skrevet på bestilling til landsutstillingen i Bergen 1928.

Se faksimiler av 1. utgaven fra 1929 (nb.no)

Teksten i bokselskap.no er digitalisert av Bergen Offentlige Bibliotek (BOB) som en del av prosjektet Ånd eies av alle – Nordahl Grieg digitalisert. (Epub- og mobi-filene til dette verket er også laget av BOB.)

Les mer..

Om Nordahl Grieg

I dag er nok Nordahl Grieg mest kjent som dikteren bak det berømte diktet «Til ungdommen» som fikk ny aktualitet etter 22. juli 2011. For generasjonene under og etter 2. verdenskrig var han en nasjonal folkehelt og et symbol for motstandskampen.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.