[faksimile]


Mauritz Hansens Noveller og Fortællinger, bind 2, 1856, s. 321

Mauritz Hansens Noveller og Fortællinger, bind 2, 1856, s. 321

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Novellen

Maurits Christopher Hansen var en svært produktiv forfatter og skrev mange noveller og fortellinger. «Novellen» er en novelle om en novelle og hvordan en novelle skal være.

I «Novellen» sitter en gruppe menn og diskuterer stoff til noveller. Jeg-personen forteller en historie fra sin barndom om en frøken Sars som tilsynelatende led en forferdelig skjebne. Dagen etter kommer en av de andre mennene med andre momenter til den samme historien.

Se faksimile av «Novellen» i Mauritz Hansens Noveller og Fortællinger fra 1855-58 (NB digital), gå til s. 325.

Les mer..

Om Maurits Christopher Hansen

Maurits Christopher Hansen var den betydeligste norske prosaskribenten på begynnelsen av 1800-tallet og en av de mest leste forfatterne i sin samtid. Han var inspirasjonskilde for mange samtidige og senere forfattere, f.eks. Henrik Wergeland, Camilla Collett, Peter Chr. Asbjørnsen, Jørgen Moe, Jonas Lie, Henrik Ibsen, Arne Garborg og Sigrid Undset. Hansens forfatterskap rommer skjønnlitterære verker som noveller og dikt, men også lærebøker om grammatikk, geografi og barns læring.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.