«I en eventuel digtsamling –»

av Sigbjørn Obstfelder

Forord

21. november 2016 er det 150 år siden poeten, forfatteren og modernisten Sigbjørn Obstfelder (1866–1900) ble født. Obstfelder var venn av Edvard Munch og hørte som ham med i kretsen rundt Kristianiabohemen. Munchmuseet markerer 150-årsdagen med å utgi to Obstfelder- manuskripter som er funnet i boet etter Edvard Munch. Å kunne bla i, se på og lese et manuskript skrevet av forfatteren selv er et privilegium som ikke er mange forunt. Museet har derfor valgt å gi ut dette i en form som kombinerer tekst-nær transkripsjon med bilder av manuskriptet. Dermed kan også leseren komme litt nærmere den levende teksten som manuskripter er, med strykninger, tilføyelser og endringer samt håndskrift som varierer med forfatterens sinnstilstand.

Det største manuskriptet inneholder tjue dikt, utvalgt, renskrevet og samlet i et lite hefte, sannsynligvis for sirkulasjon blant venner og bekjente, en ikke uvanlig måte å spre litteratur på den gangen. I tillegg til dikt kjent fra Obstfelders debut Digte (1893) og utgitt andre steder, inneholder manuskriptet fire dikt som ikke ser ut til å ha vært publisert tidligere og som derfor blir publisert for første gang her. Det andre manuskriptet er et ark med to prosadikt. De to diktene ble ikke publisert før etter Obstfelders død og da i ganske annerledes versjoner enn slik de foreligger her.

Utgaven er laget av digital samlingsforvalter Hilde Bøe og forskningsassistent Inger Helene Solvin, som begge arbeider med publisering av Edvard Munchs tekster og korrespondanse på emunch.no. Solvin har skrevet artikkelen om Obstfelder og Munch hvor hun leter fram spor etter vennskapet mellom de to, det kunstneriske slektskapet dem i mellom og svaret på hvordan manuskriptet havnet hos Munch. Bøe redegjør for arbeidet med og presentasjonen av manuskriptet. Diktene er forsynt med kommentarer til ord og uttrykk som i dag kan trenge forklaring.

Munchmuseet er glad for å kunne markere Obstfelders fødselsdag med å publisere denne digitale utgaven – fritt tilgjengelig for alle – på bokselskap.no.

Jon-Ove Steihaug og Hilde Bøe
Munchmuseet, november 2016

Boken er utgitt av Munchmuseet

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om «I en eventuel digtsamling –»

21. november 2016 er det 150 år siden poeten, forfatteren og modernisten Sigbjørn Obstfelder (1866–1900) ble født. Obstfelder var venn av Edvard Munch og hørte som ham med i kretsen rundt Kristianiabohemen. Munchmuseet markerer 150-årsdagen med å utgi to Obstfelder-manuskripter som er funnet i boet etter Edvard Munch.

Det største manuskriptet inneholder tjue dikt, utvalgt, renskrevet og samlet i et lite hefte, sannsynligvis for sirkulasjon blant venner og bekjente, en ikke uvanlig måte å spre litteratur på den gangen. I tillegg til dikt kjent fra Obstfelders debut Digte (1893) og utgitt andre steder, inneholder manuskriptet fire dikt som ikke ser ut til å ha vært publisert tidligere og som derfor blir publisert for første gang her. Det andre manuskriptet er et ark med to prosadikt. De to diktene ble ikke publisert før etter Obstfelders død og da i ganske annerledes versjoner enn slik de foreligger her.

Les mer..

Om Sigbjørn Obstfelder

Sigbjørn Obstfelder debuterte i 1893 med diktsamlingen Digte. Allerede da han debuterte, ble Obstfelder omtalt som den mest moderne forfatteren innenfor den nye poesien. Han kalles ofte skaperen av modernismen i Norden.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.