Oration om Mester Geble

av Absalon Pederssøn Beyer

Forkortelser

 • B.bm. – Bergens bymål.
 • Db. – Dagboken.
 • gda. – gammeldansk,
 • gno. – gammelnorsk.
 • K. – Kommentar,
 • mno. – mellomnorsk,
 • nty. – nedertysk.
 • mnty. – middelnedertysk.
 • mlat. – middelalderlatin.
 • O. – Oration.
 • Bang – A. Chr. Bang: Den norske Geistlighed i Reformationsaarhundredet. (Chr.a. 1895)
 • B.F. – Bergens Fundas utg. ved Mikjel Sørlie (Bergen 1957).
 • B.h.f. skr. – Bergens historiske forenings skrifter.
 • B.L. – Bernt Lorentzen: Gård og grunn i Bergen (Bergen 1952).
 • Borgerboken – Bergens Borgerbog utg. ved N. Nicolaysen. (Chr.a. 1878).
 • D.B.L. – Dansk biografisk leksikon.
 • D.A.A. – Danmarks Adels Aarbog.
 • D.N. – Diplomatarium Norvegicum.
 • D.H.T. – (Dansk) Historisk tidsskrift.
 • Edv. – Edvard Edvardsen: Bergens beskrivelse (Bergen 1951 – 52).
 • Frimann – C. Frimann: Almindelig Samling af Stiftelser og Gavebreve. (Kbh. 1774–77).
 • Hatting – Albert Hatting: Forsøg til en Præstehistorie etc. (Kbh. 1775).
 • K.W. – Chr. Koren Wiberg: Det tyske Kontor i Bergen (Bergen 1899).
 • Lampe –J. F. Lampe : Bergens Stifts Biskoper og Præster efter Reformationen I/II (Chr.a. 1895–96).
 • N.H. – Norges historie fremstillet for det norske folk 111 og IV (Kra. 1909–17).
 • N.R.R. – Norske Rigs Registranter.
 • N.L.R. – Norske Lensrekneskapsbøker.
 • N.R.J. – Norske Regnskaber og Jordebøger fra det 16. Aarh.
 • N.H.D. – Norske Herredags Dombøger.
 • N.M. – Norske Magasin I, II og 111.
 • N.B.L. – Norsk biografisk leksikon.
 • N.s.T. – Norsk slektshistorisk tidsskrift.
 • N.T.G. – Norsk tidsskrift for genealogi.
 • N.H.T. – (Norsk) Historisk tidsskrift.
 • N.T.T. – (Norsk) Teologisk tidsskrift.
 • P.h.T. – Personalhistorisk tidsskrift.
 • Paus – H. Paus: Gamle Kongelige norske Forordninger etc. (Kbh. 1751).
 • Resen – P. H. Resen: Frederik II’s Krønike. (Kbh. 1680).
 • Rørdam – H. F. Rørdam: Danske Kirkelove (Kbh. 1883–89).
 • Saml. – Samlinger til det norske Folks Sprog og Historie.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Oration om Mester Geble

Oration om Mester Geble ble skrevet i 1571 og er en minnetale over biskop Geble Pederssøn, Norges første protestantiske biskop og Absalons fosterfar.

Deler av den er bevart og utgitt i 1674. Talen gir oss verdifulle opplysninger om biskopens liv. I Bergen var det et konfliktfylt forhold mellom borgerskapet og prestene. Til slutt lyktes det Absalons motstandere å anklage hans kone, Anne Pedersdotter, for hekseri. Den første gangen ble hun frikjent. 15 år senere ble hun anklaget for å ha kastet sykdom på Geble Pederssøn for at Absalon skulle kunne bli biskop. Denne gang ble hun dømt til døden, og det innledet hekseprosessene for alvor i Norge.

Les Kristens Valkners forord og Oluf Kolsruds innledning.

Les mer..

Om Absalon Pederssøn Beyer

Presten og historikeren Absalon Pederssøn Beyer fikk stor betydning etter at reformasjonen ble innført i 1536. Han var var en streng mann som svingte pisken over alle former for dårlig moral i Bergen. I 1552 giftet han seg med Anne Pedersdotter, som i 1590 ble dømt for trolldom og brent som heks på bålet.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.