På gjensyn

av Rudolf Nilsen

For lenge siden

35Det var på dypet av vår store by
en vårlig natt for lenge, lenge siden.
Vi pleide drive om fra kveld til gry
min ungdoms ven og jeg i denne tiden.
For natten var så fylt av grusom vår
at ingen hadde hjerte til å sove,
og sinnet var så ømt av unge sår –
så mange løfter som man skulde love.
Den natten bygget vi et drømmeslott
med hvite saler, blanke marmorflater –
det skulde ligge høit og sees godt
i sol og luft med åpne, lyse gater!

Da var vi kommet til en grå kaserne,
og våre slott var blitt så blå og fjerne.
36Her var vårt hjem: den mørke murstensmassen
som steg omkring oss i vårt gatedyp –
et slott for dem som er på fattigkassen,
et slott for lysredd og for solblindt kryp.
Og jeg kan ennu føle kuldegyset
som gikk i oss, da vi blev stanset der.
Vi svor å sprenge oss en vei mot lyset:
en plass i sol for alle dem som lever her!

– – –

Hr. souschef! Det er meget lenge siden.
Og da jeg talte med Dem nu idag
så hadde De nok ganske glemt den tiden
vi drømte om å kjempe store slag.
De børstet skjødesløst med lyse hansker
et støvgrann vekk fra Deres buksefall
og talte lenge om de satans dansker,
som trodde Norge var en oksestall!
De hadde vært på en forretningsreise
og konverserte litt Berlin og litt Paris
og mente francen sikkert vilde deise
adskillig lenger ned enn hvad der sis.
De skjeldte videre på forbudstvangen,
som skapte mordere av alle mann.
Man burde gripe radikalt til tangen
og trekke roten på den syke tann.
37Så kom De inn på bøker som De likte
og gratulerte mig begeistret glad
fordi nu nylig var en del av mine dikte
blitt omtalt i et aktet høireblad …

Jeg skulde hilst Dem fra vår gård derhjemme
og gaten vår og dem som lever der,
men noget hendte plutselig min stemme,
så den blev underlig og fjern og tver.
Jeg skulde hilst Dem fra de unge drømme
som drog i kamp en vår for lenge siden.
De var vel altfor veke, altfor ømme,
og segnet vel for tidens bitre viden.

Boken er utgitt av OsloMet

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om På gjensyn

Samlingen På gjensyn kom ut i 1926 og inneholder hele 37 dikt, deriblant noen av Rudolf Nilsens mest kjente dikt: «Nr. 13» og «Revolusjonens røst».

Bortsett fra innledningsdiktet er diktene delt inn i to hovedbolker. I den første delen, «Nr. 13», dreier diktene seg om bymiljø, bygårdsliv og arbeiderliv i hovedstaden. I den andre delen, «Morgenland», ser Nilsen ut over landegrensen og beskriver folkeliv i blant annet København, Hamburg og Moskva. Men alle diktene handler til en viss grad om klassespørsmål og revolusjon, og er preget av at Nilsen så diktningen som en politisk handling.

Les mer..

Om Rudolf Nilsen

Rudolf Nilsen har en enestående posisjon i norsk lyrikk. Mange av hans kampdikt for arbeiderbevegelsen er tonesatt og noen fungerer som kampsanger blant unge radikale den dag i dag. Han skrev også «bydikt», små kjærlighetserklæringer til byen (spesielt østkanten i Oslo), bymenneskene og bylivet.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.