Dagbog 1814

av Claus Pavels

Innledning


Om Claus Pavels

Claus Pavels (1769–1822) vokste opp med sin mors familie på Lista. Etter tre år som elev ved katedralskolen i Kristiansand reiste han til København der han ble ferdig utdannet teolog i 1789. Etter en tid som kapellan og sogneprest forskjellige steder i Danmark og Norge ble han utnevnt til sogneprest i Aker og slottsprest på Akershus i 1805. Fra 1817 og til sin død i 1822 var han biskop i Bergen.


Claus Pavels’ dagbøker

Claus Pavels er nå mest kjent for sine dagbøker. Utdrag av dem ble publisert av hans barnebarn Claus Pavels Riis og av Ludvig Daae. Da Claus Pavels kom til Christiania ble han en del av et nettverk av ledende personer. Selvom han ikke deltok på Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814, var han i nær kontakt med det politiske miljøet og hadde også god kontakt med Christian Frederik. Og selv om han heller ikke selv deltok som stortingsrepresentant, var han ofte tilhører på galleriet under det første ordinære Storting i 1815 (han var annen suppleant på det ekstaordinære stortinget høsten 1814). Hans dagbøker fra litt før 1814 og til han ble biskop i Bergen i 1817, viser derfor mange nærbilder av det norske politiske miljø på denne tiden. Hans dagbøker fra tiden som biskop i Bergen har vært populære som opplesningsserie på lokaradio, og alle dagbøkene gir spennende glimt av både kulturhistorisk og lokalhistorisk interesse ved siden av de rikshistoriske observasjonene fra perioden rundt 1814.

Claus Pavels’ dagbøker ble aldri trykket i sin helhet. Hans barnebarn, Claus Pavels Riis, valgte det han mente passet for publisering fra dagbøkene og brente restenSe Ludvig Daaes etterord i sin utgave av dagbøkene 1817–22, 2. bind s. 548–9. Daae baserte sine utgaver på Claus Pavels Riis’ avskrifter, og noe av dette materialet finnes i Nasjonalbibliotekets håndskriftsamling.


Om teksten

Claus Pavels Riis brente som sagt Claus Pavels’ originalmanuskripter etter å ha skrevet av det han mente kunne publiseres. Da han i 1864 utga Claus Pavels’ Biografi og Dagbøger der dagboksdelen skulle dekke årene 1812–22, utgjorde dagboksutdraget fra 1814 248 av bokens xii + 515 paginerte tekstsider. Som Daae skriver om bokens dagboksutdrag som helhet: «Dette var for 1814 ret udførligt, men for de øvrige Aar derimod saare sparsomt, egentlig kun at betragte som Prøver.» Se Ludvig Daaes etterord i sin utgave av dagbøkene 1817–22, 2. bind s. 546 Så langt jeg vet, finnes det ingen andre versjoner av dagboken for 1814 enn det som er trykket i Claus Pavels Riis’ utgave fra 1864. Dette er derfor grunntekst for denne elektroniske utgaven.

Claus Pavels Riis har i sin utgave modernisert Claus Pavels’ språk og noen steder standardisert det, andre steder ikke.Se for eksempel Claus Pavels Riis’ innledning til Claus Pavels’ Biografi og Dagbøger s. x. I denne utgaven er det ikke gjort noe forsøk på å rette feil eller etablere noen skriftstandard. Teksten er derfor mer eller mindre diplomatarisk gjengitt. Det vil si at teksten er gjengitt slik den er skrevet, men bindestrek ved linjeskift og linjeinndelingen er fjernet. Sideskiftene og paginering i originalen er markert.

Det er oppgitt biografiske stikkord av typen fødsels- og dødsår og yrke på omtalte personer så langt mulig. Det er markert der jeg ennå ikke har funnet informasjon. Om noen kan bidra til å fylle ut hullene, ville jeg være takknemlig om informasjonen sendes espen.ore (at) gmail.com.

Espen S. Ore, juni 2014


Referanser

Om Claus Pavels i SNL: http://snl.no/Claus_Pavels

Om Claus Pavels i NBL: http://nbl.snl.no/Claus_Pavels

Om Claus Pavels i Wikipedia: http://no.wikipedia.org/wiki/Claus_Pavels


Faksimiler av utgaver ved Nasjonalbiblioteket

Pavels, Claus (1864). Claus Pavels’s Biografi og Dagbøger. C. Floor, Bergen.: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2006081700019

Pavels, Claus (1866). Biskop Claus Pavels’s Autobiographi. Cappelen, Christiania.: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008100712001

Pavels, Claus (1867). Claus Pavels’s Dagbogs-Optegnelser 1815–1816. Cappelen, Christiania.: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2006081400016

Pavels, Claus (1889). Claus Pavels’s Dagbøger for Aarene 1812–1813. Foreningen, Kristiania.: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2006082300051

Pavels, Claus (1899). Claus Pavels’s Dagbøger for Aarene 1817–1822. B. 1: 1817–1819. Foreningen, Christiania.: ikke skannet ennå

Pavels, Claus (1904). Claus Pavels’s Dagbøger for Aarene 1817–1822. B. 2: 1820–1822. Foreningen, Christiania.: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2006112001016

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Dagbog 1814

Claus Pavels dagbøker fra litt før 1814 og til han ble biskop i Bergen i 1817 viser mange nærbilder av det norske politiske miljøet på denne tiden.

I dagboken fra 1814 skildrer han stort og smått i tiden og kommer med til dels skarpe personkarakteristikker. Pavels deltok ikke selv i Eidsvoldsforhandlingene, men fulgte arbeidet tett fra sidelinjen og engasjerte seg sterkt for norsk selvstendighet og Christian Frederik.

Denne utgaven av Pavels 1814-dagbok følger Claus Pavels Riis' utgave fra 1864.

Les mer..

Om Claus Pavels

Claus Pavels er nok i dag best kjent for sine dagboksnotater fra årene rundt 1814. Han hadde et stort nettverk og fulgte interessert med i tiden. I 1814 engasjerte han seg sterkt for norsk selvstendighet.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.