Peder Rafns visebok

Forrige Neste

[ENGELEN sagde til Hyrderne]

Et løsrevet blad som er ikke nummerert hos Solveig Tunold. Bladet er i veldig dårlig tilstand, med mangler av papir, bretter og rifter langs kantene. Skadene ser ut til å ha skjedd før visa ble satt inn i boken og ble sannsynligvis aldri sydd spesifikt til den. 3 varianter av typografisk skrift i fraktur, som varierer i størrelse, er synlige, og en dekorert initial. På bladets v er det en liten frise som består av repetisjonen av et eikenøttornament. Begge sider er utstyrt med topptekst, henholdsvis «Texten» og «Jndgang til».

ENGELEN sagde til Hyrderne:
Oc det skulle J hafve til it tegn; J skulle finde Barnet svøbt udi klude/ oc liggendis udi en Krubbe.


Det store Himmelske Liuß JESVs CHRJSTVs Naadelig opliuse vore Hierter oc Siele med sit H. Ordis sande oc retsindige Kundskabs Liuß/ til sand oc Retsindig Poenitentze oc Omvendelse/ for sit allerhelligste Naffns skyld/ AMEN.

J JEsu Christi Nafn.

Jndgang til Textens Forklaring.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Peder Rafns visebok

Peder Rafns visebok har lenge vært en av Nasjonalbibliotekets best bevarte hemmeligheter. Den er intet mindre enn Nordens største enkeltsamling av visetrykk fra 1500- og 1600-tallet, opprinnelig utgitt i Danmark-Norge og Tyskland mellom 1583 og 1634. Samlingen er et massivt bidrag til en kildefattig tid.

Denne tekstkritiske versjonen av Peder Rafns visebok åpner tilgangen til dette unike materialet for forskere og andre interesserte, og belyser den i et bredt tverrfaglig perspektiv. Transkripsjonen av tekster og melodier følger moderne edisjonsfilologiske standarder, og fragmenterte tekster er – så langt det er mulig – restituert etter andre eksisterende kilder. Utgaven er utstyrt med kommentarer til trykkenes materialitet, omtalte personer, illustrasjoner, melodier og bibelreferanser, med ordforklaringer, samt faglige innledninger.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.