Peder Rafns visebok

Forrige Neste

Forord

SoM XerXes lod Havet pIdske,
saaleDes beslutteDe jeg at tage en forfærdelIg Hævn.
Søren KIerkegaard


Peder Rafns visebok har lenge vært en av Nasjonalbibliotekets best bevarte hemmeligheter. Den er intet mindre enn Nordens største enkeltsamling av visetrykk fra 1500- og 1600-tallet, opprinnelig utgitt i Danmark-Norge og Tyskland mellom 1583 og 1634. Samlingen er et massivt bidrag til en kildefattig tid.

I 1641 ga drettemaker Pouell Maurysen 106 innbundne viser som gave til lagmann Peder Rafn i Bergen. I 1936 kjøpte Universitetsbiblioteket boka, og bibliotekar Solveig Tunold utga en katalog over de dansk-norske trykkene. I 2023, med denne nye tekstkritiske og kommenterte utgaven, gir Nasjonalbiblioteket Peder Rafns visebok en ny rekkevidde.

Under koronaepidemiens strenge smitteregime og det sørgelige bortfallet av meningsfulle samtaler fant en tverrfaglig gruppe hverandre i gleden over eldre visetrykk. Gruppa møttes på Teams, under ledelse av Seksjon for musikk, Avdeling for fag og forskning. Etter hvert innså vi at Nasjonalbiblioteket satt på en av de mest spennende samlingene med 1600-talls visetrykk i Norden, og bestemte oss for å formidle denne svimlende rikdommen i det vi muntert har kalt Peder Rafn-prosjektet. Selve redaksjonen består av idéhistoriker Siv Frøydis Berg, litteraturviter Trond Haugen, historiker Bente Lavold, lokalhistoriker Chris Nyborg, konservator Chiara Palandri og musikkviter Astrid Nora Ressem, som også har vært koordinator.

Teknologien bandt både oss og prosjektet sammen. Sammen med Yngvil Beyer og Andre Kåsen fra Nasjonalbibliotekets DH-lab tok vi i bruk Transkribus, et program utviklet for automatisk gjenkjenning av håndskrift, og trente en AI-modell for gjenkjenning av 15- og 1600-tallsfraktur. Våren 2022 publiserte vi modellen «Danish-Norwegian (and German) Print 17th century. Free Public AI Model for Handwritten Text Recognition with Transkribus» på Transkribus sine nettsider, med en marginal feillesning på 2,00 %. Denne kan brukes for å transkribere tilsvarende tekster.

Den tekstkritiske versjonen av Peder Rafns visebok åpner tilgangen til dette unike materialet for forskere og andre interesserte, og belyser den i et bredt tverrfaglig perspektiv. Transkripsjonen av tekster og melodier følger moderne edisjonsfilologiske standarder, og fragmenterte tekster er – så langt det er mulig – restituert etter andre eksisterende kilder. Utgaven er utstyrt med kommentarer til trykkenes materialitet, omtalte personer, illustrasjoner, melodier og bibelreferanser, med ordforklaringer, samt faglige innledninger.

Med unntak av dedikasjonen fra Maurysen til Rafn, som beskriver og daterer selve gaven, er senere håndskrevne notater og skriblerier på trykkene ikke tatt med i selve transkripsjonen. Vi har imidlertid samlet disse i et eget tillegg.

Det er mange som skal takkes i dette arbeidet. Selve utgivelsen av Peder Rafns visebok på bokselskap.no har redaktør for nettstedet og seniorrådgiver ved Nasjonalbiblioteket, Ellen Nessheim Wiger, tatt hånd om. Hennes langvarige erfaring som edisjonsfilolog har vært av avgjørende betydning for utgivelsens kvalitet. Vi vil også takke gode kolleger på Nasjonalbiblioteket, som har gjennomgått transkripsjonen av latinske og tyske tekster, musikalsk notasjon og håndskrevne notater i Peder Rafns visebok. Espen Karlsen har hjulpet oss med latinske forkortelser, tekst og kilder. Hans Hinrich Thedens, Rebecca Boxler Ødegaard og Magnus Breder Birkeland har lett etter åpenbare trykkfeil og misforståelser i transkripsjonen av de tyske og plattyske tekstene. Margrethe Støkken Bue har kommet med innspill og lest korrektur på transkripsjonene av de tre notetrykkene, og Karen Arup Seip har bistått i tolkningen av håndskrevne passasjer i jakten på originalens proveniens. Vi vil også takke det Kgl. Bibliotek i København, Svenskt visarkiv og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab for velvillig og imøtekommende bistand. En spesiell takk går til den tyske filologen og visetrykkeksperten Dr. Eberhard Nehlsen (Universitetet i Oldenburg), som har latt oss bruke sin upubliserte kildefortegnelse over tyske visetrykk. Med hans hjelp har vi kunnet fastslå at samtlige av de tyske visetrykkene i Peder Rafns visebok er unike.

Peder Rafn-prosjektet har minnet oss om hvor viktig det er å jobbe sammen i brede kunnskapsrike felleskap. Velvilligheten vi har møtt fra hjelpsomme kolleger har varmet godt. Redaksjonen tar det fulle og hele ansvaret for eventuelle feil og misforståelser i transkripsjon, tekstkritiske retningslinjer, kritiske kommentarer, innledninger, registre og bibliografier.

Ravnen flyr!

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Peder Rafns visebok

Peder Rafns visebok har lenge vært en av Nasjonalbibliotekets best bevarte hemmeligheter. Den er intet mindre enn Nordens største enkeltsamling av visetrykk fra 1500- og 1600-tallet, opprinnelig utgitt i Danmark-Norge og Tyskland mellom 1583 og 1634. Samlingen er et massivt bidrag til en kildefattig tid.

Denne tekstkritiske versjonen av Peder Rafns visebok åpner tilgangen til dette unike materialet for forskere og andre interesserte, og belyser den i et bredt tverrfaglig perspektiv. Transkripsjonen av tekster og melodier følger moderne edisjonsfilologiske standarder, og fragmenterte tekster er – så langt det er mulig – restituert etter andre eksisterende kilder. Utgaven er utstyrt med kommentarer til trykkenes materialitet, omtalte personer, illustrasjoner, melodier og bibelreferanser, med ordforklaringer, samt faglige innledninger.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.