Peder Rafns visebok

Forrige Neste

91. STRENÆ. Daß sindt: Christliche New Jahr Geschencke

København, 1630. Trykket er sammensatt av 4 blad (2 doble blad, dvs. 8 sider). Arksignatur: [Aj], Aij, Aiij. Teksten er trykt på alle sider, bortsett fra tittelbladets v og den siste side (4 v). 8 varianter av typografisk skrift, med ulik font og størrelse: 4 i fraktur og 4 i antikva (hvorav 1 i kursiv), inkludert initialer. Papiret er riflet, håndlaget og vannmerke er ikke synlig. Papiret er av lav kvalitet, men trykkets tilstand der ganske god, med noen små rifter. På tittelbladet er det en røskenramme laget av 6 gjentatte bladmotiv. Den er dobbel nederst, enkel langs tre sider og omkranser bibliografisk innhold, inkludert tittel og forfatternavn. Nedenfor følger trykkested og trykkeår delt med en linje laget av et gjentatt lineært segment. På tekstens siste side (4 r) er det røskenvignett satt sammen av repetisjoner av 4 bladmotiv, de samme som brukes til tittelbladets ramme.

STRENÆ.
Daß sindt:
Christliche New Jahr
Geschencke/ Psalmen vnd Gebetlein/ für die Gnadenreiche Beschützung vnd Erledigung/ von der geschwinden Seüche der Pestilentze.

Die Ersten zwey können auch gesungen werden; Jm Thon:
Wenn wir in höchsten Nöthen Seyn/ etc.Wenn wir in höchsten Nöthen Seyn/ etc.] Melodiangivelsen viser til Paul Ebers tekst «Wenn wir in höchsten Nöthen seyn». Melodien til denne salmen er skrevet av den franske komponisten Louis Bourgeois til hymnen «Leve le cœur, ouvre l’oreille» fra Pseaulmes cinquante de David utgitt i Lyon 1547. Melodien ble første gang knyttet til Ebers salme i Franz Elers Cantica sacra utgitt i Hamburg 1588 (Zahn 1889–1893, 1:114–115). Samme melodiangivelse i PRV 91b. Se også PRV 88a.

ELIAS ECCARDUS.ELIAS ECCARDUS] Elias Eccardus fra Leipzig, immatrikulert ved Københavns Universitet som «Elias Ecchardi Lipsensis» i 1622.
Lipsiensis Misnicus, Bonar. Art. & L. L. Studiosus.

Kopenhagen/
Jm Jahr 1630.Das Erste Gebetlein.


O Frommer Gott in hohen Thron/
     Jch dancke dir sampt deinem Sohn
JEsu Christo/ dem Bruder mein/
     Dem heilign Geist auch in Gemein.
Daß du vns hast für aller Gfahr/
     So Väterlich behüt diß Jahr.
Wir bitten dich durch deinen Sohn/
     Der mit dir herscht ins Himmels Thron
Wollest ferner die Kinder dein/
     BewarnBewarn] rettet fra Brwarn für aller Angst vnd Pein.
Wie du in vergangener zeit/
     Beschützet hast dein Christenheit:
Vnd ste erret von Jegers hend/
     Die Pestilentz von vns gewend;
Daß wir nit all in deinem Grim/
     Zu gleich seind mit geraffet hin:
Dafür wolln wir O lieber Herr/
     Loben vnd preißn dein göttlich Ehr.
Auß den Munde der Kinder klein/
     Hastu dir zugericht daß Lob dein.
Zu dir steht vnser Zuversicht/
     Des Sünders Todt wiltu ja nicht.
Sondern ist dein hertzlich begehrn/
     Daß wir buß thun vnd vns bekehrn. Wenn du hettst mit vns in deim Grim/
     Gehandlet/ wern wir längst dahin.
Wie eine Blum so aufm Felt steht/
     Balt wieder abfelt vnd vergeht.
So ists mit den Menschen gethan/
     Wen deine hand sie greiffet ahn/
Aber/ Globt sey dein göttlich krafft/
     Die vns gnädiglich beschützt hat/
Durch den Schirm der H. Engel dein/
     Die stets bey vns gewesen seyn.
Keiner Sünd im Alten Jahr gdenck/
     Ein Gnaden Reichs New Jahr vns schenck.
Christlich zu leben Seliglich/
     Zu sterben auch hernach frölich/
Am Jüngsten Tage auff zustehn/
     Mit dir in daß HimmelReich gehn.
Bey diesem Trost erhalt vns nun/
     HErr Gott durch Christum deinen Sohn/
Der heilig Geist auch wohn vns bey/
     Vnd mach vns aller plagen frey.


Ein Anders.


ACh JEsu liebes Herrlein mein/ACh JEsu liebes Herrlein mein/] Som tittelbladet til dette trykket opplyser kan også denne visa synges på melodien til Paul Ebers tekst «Wenn wir in höchsten Nöthen seyn». Melodien ble skrevet av den franske komponisten Louis Bourgeois til hymnen «Leve le cœur, ouvre l’oreille» fra Pseaulmes cinquante de David utgitt i Lyon 1547. Melodien ble første gang knyttet til Ebers salme i Franz Elers Cantica sacra utgitt i Hamburg 1588 (Zahn 1889–1893, 1:114–115). Samme melodi i PRV 91a. Se også PRV 88a.
     Du zartes schönes Kindelein/
Dein Angst vnd noth/ dein bitter Todt
     Laß sein mein Trost in sterbens Noth. Du bist mein Blut/ mein Fleisch vnd Gbein/
     Jm Todt vnd leben bin ich dein/
Von dir soll mich kein fährligkeit/
     Kein Angst nicht scheiden in Ewigkeit.
Dann wo du bist da kom ich hin/
     Daß ich stets bey dir leb vnd bin/
Jn Ewiger freüd vnd herligkeit/
     Die mir ist breit von Ewigkeit.
Auff dich traw vnd baw ich mein Gott/
     Du bist mein hülff in aller Noth/
Mein Trost/ mein heyll zu jeder frist
     Du trewer Heyland JEsu Christ.
Dein wort ist war/ wer gleübt an dich/
     Den Todt wird nicht sehn Ewiglich.
So laß nun dir befohlen seyn/
     Jn deine hend die Seele mein/
Laß sie mit Fried vnd Frewd fahrn hin/
     Vnd sie in dein herligkeit nim/
Zu deiner heilgen Engel Schaar/
     Amen/ daß gscheh vnd werde wahr.


Ein Anders.


          HErr Jesu Christ/HErr Jesu Christ/] Uten melodiangivelse. Ifølge tittelbladet på dette visetrykket er det de to første tekstene i trykket som kan synges til «Wenn wir in höchsten Nöthen seyn». Teksten i denne bønnen består i hovedsak av fragmenter fra en tekst i Georg Voglers Trostbronn utgitt i Volmar 1624 (Vogler 1624, 751). Det er usikkert om den ble framført til melodi.
          Mein leben bist/
          Mein Einigr Trost/
          Hast mich erlöst/           Mit deinem Blut/
               Von Hellscher Glut.
          An meinem End/
               Jn deine händ/
          Laß dir trewlich/
               Hertzlich bit Jch/
          Daß Seelchen mein
               Befohlen seyn.
          Nim mich zu dir/
               Vnd balt hinführ/
          Jn deine Frewd/
               Vnd Herligkeit/
          Die mir bereit/
               Von Ewigkeit. AMEN.

Hymnus pestis deprecatorius.Hymnus pestis deprecatorius] Uten melodiangivelse. Teksten synes å være en variant av en latinsk hymne skrevet av den tyske teologen, humanisten og reformatoren Johann Lange, som vern mot pest. Det er usikkert om den ble framført til melodi.


l.
Christe qui patris jubar es perenne,
Noxiam pellas nebulæ Mephitim,
Sæva ne pestis miseros ad Orcum
               deferat ægros.


2.
Virginis proles miserere nostri
Christe, ne tanto populi mœrore:
Pestifer Pirrhæ sobolem putore
               enecet auster.


3.
Christe Rex clemens, miserere Vulgi,
Quem tuo sacro redimens cruore,
Passus expansis manibus cruenti
               tormina læti.


4.
Mole delicti fateor gravati,
Corde contriti veniam precamur,
Christe nos tristes putrida ministros
               peste levato.


5.
Ergò te cuncti petimus fideles
Angelis mandes, famulos maligna
Peste defendant, precio cruoris
               Christe redemptos.


6.
Gloriam patri recinamus almo,
Supplici Christum veneremur ore,
Spiritum sanctum celebrent canora
               Voce levitæ.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Peder Rafns visebok

Peder Rafns visebok har lenge vært en av Nasjonalbibliotekets best bevarte hemmeligheter. Den er intet mindre enn Nordens største enkeltsamling av visetrykk fra 1500- og 1600-tallet, opprinnelig utgitt i Danmark-Norge og Tyskland mellom 1583 og 1634. Samlingen er et massivt bidrag til en kildefattig tid.

Denne tekstkritiske versjonen av Peder Rafns visebok åpner tilgangen til dette unike materialet for forskere og andre interesserte, og belyser den i et bredt tverrfaglig perspektiv. Transkripsjonen av tekster og melodier følger moderne edisjonsfilologiske standarder, og fragmenterte tekster er – så langt det er mulig – restituert etter andre eksisterende kilder. Utgaven er utstyrt med kommentarer til trykkenes materialitet, omtalte personer, illustrasjoner, melodier og bibelreferanser, med ordforklaringer, samt faglige innledninger.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.