Peder Rafns visebok

Forrige Neste

Register: navn

Forfattere


Borch, Oluf Clausen

C.O.H.W.

Durich, Jacob Hanssøn

E.A.T.L.

Eccardus, Elias

Espe, Iver Pederssøn

Falenkamp, Bernt Berntssøn

Graa, Christopher Christopherssøn

Griis, Hans Nielssøn

H.T.T.T:T.

Haldanssøn, Svend

Hasløff, M.N.J.

Heldvad, Niels

Hviid, Jens Nielsen

Krabbe, Jens Pederssøn

Krabbe, Peder Lauritssøn

Landskrone, Jacob Gregerssøn

Landskrone, Pe. Ti.

Lind, Oluf Jonssøn

M.P.K.

Malmø, Knud Lauritssøn

Mariager, Jens Jenssøn

Mauritssøn, Mats

N.C.W.

N.J.H.

N.J.L.

N.S.H.

N.S.K.

Nestelsø, Hans Jenssøn

Nidarctander, Oluf Lauritssøn

Nielsen, Hans

Nielsen, Svend

Nielssøn, H. Hans

Nielssøn, Jørgen

Odense, Jens Jenssøn

P.C.O.

Ranch, Hieronymus Justesen

Rasmussøn, Peder

Rober, Mads Jacobssøn Holst

Roskilde, Peder Jensen

S.L.K.

Svendssøn, Hans

Sæboanus, Michael Christianssøn

Sørensen, Nils

T. J. T. T. G. J. M. M. D. V.

Thisted, Hans Thommisen

Thran, Peder Hanssøn

Trelløfborg, Svend Jenssøn

Tvilling, Søren HanssønTrykkere


Hantzsch, Georg

Koch, Andreas

Kruse, Henrik

Martzan, Melchior

Nielssøn, Tyge

Sartor, Salomon

Vingaard, Mads
Dedikasjoner


Abrahamsdatter, Cirstine

Anderssøn, Villum

Arreboe, Anders

Beck til Førlof, Sigvort

Berøen, Anders

Brahe, Karen

Braad, Niels Madssøn

Christian IV

Falck, Peder Jacobssøn

Fivring, Marieke Henriksdatter

Gjedde, Ove

Hamnes, Christoffer

Hanssøn, Nicolaus

Hegelund, Mette Sørensdatter

Helst, Jørgen

Herø, Jens Tielssøn

Holck, Margrethe Christensdatter

Hundermark, Anne Clausdartter

Høeg til Vang, Jens

Iversen, Christopher

Jacobsdatter, Margrete

Jacobssøn, Eyler

Jacobssøn, Marten

Jensdatter, Ingeborg

Jenssøn, Rasmus

Jonsdatter, Anna

Kerteminde, Laurids Mortenssøn

Kolding, Iver Poulsen

Krabbe til Skällinge, Niels

Krafse til Egholm, Christopher

Krafse til Egholm, Otte Eyler

Krafse, Hilleborg Christophersdatter

Kruse til Hjuleberg, Gabriel

Kaas, Frands

Lauridsdatter, Katrin

Leiret, Jens Rasmussøn

Lenes, Baltzer Iverssøn

Lunge, Elisabeth

Lykke, Anna Henriksdatter

Mauridssøn, Dines

Meitzfjord, Jon

Nielsdatter, Mette

Nielssøn, Erik

Nielssøn, Henrik

Nippelberg, Jørgen Davidssøn

Ogvigen, Christen

Olufssøn, Niels

Pederssøn, Jacob (1)

Pederssøn, Jacob (2)

Pederssøn, Peder

Povelssøn, Søren

Qualnes, Christen

Rantzau, Cai

Rantzau, Frands

Rantzau, Sophie

Rasmussøn, Niels

Robertsen, Jon

Rosenkrantz, Palle

Rosenspar, Elisabeth

Rotkirsch, Henrik

Sandberg, Frands

Sandberg, Ulrik

Sannes, Abraham Nielssøn

Sannes, Hans Hanssøn

Severinssøn, Mikkel

Sparre, Clare

Stampe, Hans

Stangenette, Cathrine Hansdatter

Staverskog, Oluf Fastisen

Steiro, Niels Povelssøn

Strelow, Hans Nielssøn

Stub, Christian

Sund, Peder Anderssøn

Sørøen, Mickel

Tennen, Christopher Nielssøn

Thott, Agnethe

Thott, Tage Andersen

Urne, Dorthe Knudsdatter

Urup, Marene

Valkendorph, Henning

Wedel, Klemens Sørensen

Weffuelstad, Oluf

Stampe, Karen Hansdatter

Ravn, Peder

Tostensdatter, Elisabeth

Jørgenssøn, Albret

Andersdatter, Dorthe

Worm, Diderik Vilhelmssøn

Haaligbo, Niels Sørenssøn

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Peder Rafns visebok

Peder Rafns visebok har lenge vært en av Nasjonalbibliotekets best bevarte hemmeligheter. Den er intet mindre enn Nordens største enkeltsamling av visetrykk fra 1500- og 1600-tallet, opprinnelig utgitt i Danmark-Norge og Tyskland mellom 1583 og 1634. Samlingen er et massivt bidrag til en kildefattig tid.

Denne tekstkritiske versjonen av Peder Rafns visebok åpner tilgangen til dette unike materialet for forskere og andre interesserte, og belyser den i et bredt tverrfaglig perspektiv. Transkripsjonen av tekster og melodier følger moderne edisjonsfilologiske standarder, og fragmenterte tekster er – så langt det er mulig – restituert etter andre eksisterende kilder. Utgaven er utstyrt med kommentarer til trykkenes materialitet, omtalte personer, illustrasjoner, melodier og bibelreferanser, med ordforklaringer, samt faglige innledninger.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.