Peder Rafns visebok

Forrige Neste

Register: titler


Alle Christelige oc troende Siælis Triumph Vogn

Bedrøffuede Enckers Ny Aars gaffue

Bøn oc paakaldelse til Gud

Catechetiske Sang

Christi lille Hiords Trøste Sang

Colloquium Spirituale Det er: En Aandelig Samtale

CONIUCIUM MYSTICUM, Det er Christi […]

Det Høybenedidede Allerhelligste IESU Naffns beskriffuelse

Det elendige Magdeborg

Det himmelske Veck op

Dre schöne nye Leeder

Drey Schöne Außerlesene Newe Geistliche Lieder

Drey schöne Geistliche Lieder

Drey Schöne Geistliche Lieder

Drey schöne newe Geistliche Lieder

Drey Schöne Newe Geistliche Lieder

Drey Schöne Newe Lieder

Drey schöne Newe Weltliche Lieder

Drey Schöne Newe Weltliche Lieder

Drey schöne Weltliche Lieder

Drey Schöne Weltliche Lieder

Drey Weltliche Newe Honigsüsse Lieder

[Ein schöne Tageweiß/ Von eines Königs Tochter]

En Aandelig Ny Jule Sang

En Aandelig Samtale effter lang skilßmis

En Aluorlig Formaning

En bedrøffuelig Samtale

En Christelig ny Bryllups Sang

En Enfoldig Forandring

En Erlig Siug Dannequindes ynckelige Klagemaal

En gantske trøstelig Aandelig Sang

En høytidelig Dict

En Hiertekiere Ny aars Sang

En Hiertelig tilbørlige Tacksigelse

En kort Dict om Osloes vdi Norge Ynckelig forbrendelse

En Kort dict

En liden Dict

En liden Jule Sang

En liden Morgen oc Afften Bøn

En liden ny Poenitentzis Sang

En liden ny Vise Om Lyckens Wstadighed

En liden Sang Sammendragen aff den hellige Skrifft

En Liden Trøstelig Ny-Aars Sang

En liden Trøstesang

En liden Triumphs Sang

En lystig ny Stierne-sang: Om de Hellige Tre Konger

En Merckelig Vise Om den yderste Dommedag

En ny Aandelig oc Andactig Sang

En Ny Aandelig Vise Om Dommedag

En Ny Aandelig vise

En ny Brøllups Sang

En Ny Bryllups Vise

En Ny Lystig oc skøn Elskowens Vise

En Ny Vijse Om den Slemme Forgifftige Last

En Ny Vijse Skencket de vnge

En Ny Vise Om nogle [Fu]glis Natur

En Ny Vise

En ny Vjse Om et vnderlig Fødsel et Pige Barn

En Nye Vise At Siunge til at betencke oc affstaae Synden

En ræt Gudfryctig Hiertis Lengsel

En sørgelig Dict

En smuck Lystig Vise

En smuck oc lystig Ny Vise

Enn Ny Vise Om den Yderste Dommedag

Et ABC. Vdi huilcket mand kand see […]

Et Hiertens oc inderlig Klagemaal

Fire Ny Vjser

Jt Christeligt Skrifftemaal

MARGARITÆ Christiani militis. Eller: Trende […]

[Mein Hertz mit Liebes-Brunst verwundet ist]

MELOS VOTIVUM Det er: En Hiertens inderlig Sang

Nominale JESU Det er: En Aandelig Vise

[O Dannemarck huad est du blind]

ΠΑΡΑΙΝΕΣΙΣ Det er: Errindring […]

Naade oc icke ræt

Prægustus vitæ æternæ Det er: En liden Forsmaag […]

[PAa JEsu Liffsens HErre]

Quid tua? Det er: Huad kommer det dig ved?

Sempiternum in mœrore GAVDIVM Eller Trende […]

Sielens Frydesang

Sin Hiertekieriste næst Gud vdkaarne gode Ven

Skibs-Fecten Paa Elffuen Anno 1630

STRENÆ. Daß sindt: Christliche New Jahr Geschencke

THRENODIA IN DICHOTOMIAM JVGALEM

TRIUMPHUS CHRISTI. Det er: Vor Herris […]

Tuende Lystige oc skøne Elskowens Vijser

Tuende Ny Vijser

Tuende ny Viser

Tuende smaa daglige oc nyttelige Betænckninger

Tuende smucke Viser

VIRIDARIUM SPIRITUALE, Det er: Alle […]

[Von Hertzen sing ich Amen]

Vier Schöne Geistliche Lieder

Vier schöne newe Lieder

Vier Schöne Weltliche Lieder

Vier Schöne. Auch lustige Lieder

Vier Weltliche Schone Lieder

Zwey gar newe Soldaten Lieder

Zwey schöne lustige Jagt Lieder

Zwey Schöne Newe Außerlesene VenusLieder

Zwey Sch‹öne› Weltliche Lieder

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Peder Rafns visebok

Peder Rafns visebok har lenge vært en av Nasjonalbibliotekets best bevarte hemmeligheter. Den er intet mindre enn Nordens største enkeltsamling av visetrykk fra 1500- og 1600-tallet, opprinnelig utgitt i Danmark-Norge og Tyskland mellom 1583 og 1634. Samlingen er et massivt bidrag til en kildefattig tid.

Denne tekstkritiske versjonen av Peder Rafns visebok åpner tilgangen til dette unike materialet for forskere og andre interesserte, og belyser den i et bredt tverrfaglig perspektiv. Transkripsjonen av tekster og melodier følger moderne edisjonsfilologiske standarder, og fragmenterte tekster er – så langt det er mulig – restituert etter andre eksisterende kilder. Utgaven er utstyrt med kommentarer til trykkenes materialitet, omtalte personer, illustrasjoner, melodier og bibelreferanser, med ordforklaringer, samt faglige innledninger.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.