Poetiske Samlinger

Søvnen

af Johan Herman Wessel.


93Duunvinget, silkeblød, du gleed paa Øyet frem,
Og hvisked ‘al din Sorg, dig selv Stryange glem.
Zarine.

*

          Du, dobbelt skiøn, fordi jeg sov!
Du skal min Tone Styrke give,
Du blide Morgen skal oplive
Den Røst, som synger Søvnens Lov.

          Omsonst sig sødest Klang tilbød
Det tunge Øre at fornøye,
Og fra et dunkelt, svækket Øye
Til kiædsom Aand kun Ulyst flød;

          Til Døden Livet grændsede,
Hver Evne syntes slidt af Ælde,
Og Bygningen til Fald at hælde,
Da du, o Søvn! mig vinkede.

          94Tung i din bløde Favn jeg gleed,
Berøvet Vid og Syn og Stemme,
Liig den, som sank i Muldets Giemme
Til mere varig Hvile ned.

          Jeg tryg mit Væsen dig betroet,
Jeg spørger ey, hvad stærke Stytter
Imidlertid fra Fald beskytter
I tynde Luft den tunge Jord.

          En Hær af Verdener utalt,
Som mig omgive, hvis de skeye,
Et Haar bredt fra de vante Veye,
Et Kaos giør af mig og alt;

          Min Undergang et Haar bredt nær,
Jeg slummer sødt, jeg intet vover;
Han vaager, han, som aldrig sover;
For alt og for hvert Støv i sær.

          95Som jeg den halve Klode var,
Indsvøbt i Mørkheds tause Taage,
Og paa de lukte Øynelaage
Din grumme Broders Billed bar.

          Men Ilden ulmer, Livet groer;
Du snart igien skal Kræfter vinde,
Min Aand, du snart igien skal finde
En Morgen skiøn, din Skaber stoer.

          Saa danner Aarets Morgen sig;
Og Jordens Safter Liv udklække,
Naar, under hvide Sørge–Dække,
Naturen synes ligge Liig.

          Nu Kraft til alle Aarer flød,
Nys slappe Drivefiædre spændtes,
Til Siælens Pleye Væsner sendtes,
Som spillede i Søvnens Skiød.

          96Med Moders Ømhed bød du dem
Den spæde Fostersøn fornøye,
O Søvn! og for din Yndlings Øye
Hver ønsket Scene bringe frem.

          Du bød dem i den Elskers Brøst,
Som en uhældig Lue nærte,
Og som forgiæves Suk fortærte,
At gyde Lægedom og Trøst.

          Hans grumme skabes om i Hast,
Hun med Citheres Smiil ham vinker,
Og Ømhed i hver Mine blinker,
Og Himlen i hvert Øyekast.

          Du bød dem løse fængslet Fod,
De Slaven tit paa Tronen satte,
Gav nøgen Armod Perus Skatte,
Og den fortrykte Haab og Mod.

          97Den usle, segnet i en Vraae,
Tryg bag det Dække, som du drager
Imellem ham og Dagens Plager,
Med Smiil paa blege Kinder laae.

          Ey Smerters giftig Braad formaaer
Dit Sløer, o Søvn! at giennemtrænge.
O! skiul ham bag det, skiul ham længe,
Hans Bødler vaager uden for.

          Men blant de blide Væsners Kor,
Som Siælen til dens Hæld bedrager,
Fornuften studsende opdager
Alvidenhedens siældne Spoer.

          Dybt i din skyggefulde Boe
Hvad mægtig Aand har valgt sig Tempel?
Dens Udsagn bær et Guddoms Stempel,
Som Vantroe selv forbaust maae troe.

          98Men Tidens Maal i virksom Gang
De nu fuldmodne Evner bringer,
Og Søvnen flyer paa Nattens Vinger
At lindre fiærne Landes Trang.

          Nu strømte Lys og Sandhed til,
Nu faldt Fortryllelsernes Teppe,
Og Siælen fatted’ endnu neppe,
At, hvad den saae, var Skuespil.

          Vær hilset Morgen, Søvn farvel!
Tak for den svangre Roe og Varme,
Som nys i dine kiælne Arme,
Nyt Liv udklækked’ i min Siæl.

          Hver Aand er frisk, hver Krop er stærk;
Hver Sands mod glade Indtryk tager,
Hvert følsomt Hierte Vellyst smager,
Og alt er Hæld og Søvnens Verk.

          99Og den har stemt til hellig Klang
De Tunger, som nu Luften fylde,
Og kappes Skaberen at hylde,
Som kiendes stor i deres Sang.

          Du ene god og ene stor!
O! værdiges du at fornemme
Min ufuldkomne svage Stemme,
Blant de utalte Stemmers Kor.

          Meer værdig Verdners og min Gud,
Den fra forklaret Brøst skal lyde,
Da, naar mig evig Dag skal byde
Fra Gravens Nat at træde ud.

          Men midt i jordisk Paradiis,
Hvad Tone kan mit Øre saare?
Forklares og din Lov ved Taare?
O Søvn! hvem hyler ud din Priis?

          100Elendighed, hvis Glædes Stand,
Med dig begyndt, med dig ophører,
Den sukkende fra sin Velgiører
Nu fløy til Virkeligheds Land.

          Skal og – Snart veigrer sig min Røst
At yttre denne fæle Tanke,
Skræk synes i hver Aare banke,
Og Rædsler tordner i mit Brøst.

          Skal og den store Morgens Bud,
Som os af sidste Søvn bør vække –
Hvem skal den Vognende forskrekke?
Mit Blod blev Iis! O! frels mig Gud!

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Poetiske Samlinger

Det Norske Selskab i København ble stiftet i 1772. Blant medlemmene var forfattere, diktere og filosofer i kretsen rundt dikteren Johan Herman Wessel (1742–1785). I 1775 ga selskapet ut første bind («Første Stykke») av Poetiske Samlinger. Samlingen består av 8 dikt: tre dikt av Peter Harboe Frimann (1752–1839), to dikt av Wessel, i tillegg bidrar Ove Gjerløv Meyer (1742–1790), Edvard Røring Colbjørnsen (1751–1791) og Charlotte Dorothea Biehl (1731–1788) med ett dikt hver.

Les om Norske Selskab i Store norske leksikon

Les om Norske Selskab i Wikipedia

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.