Den forsvundne pølsemaker

av Rocambole Pedersen

Kap. 11. Simon Gløgg

50Samme formiddag disse begivenheter hændte, kom en liten pukkelrygget mandsling stolprende opover Akersgaten. Han var iført en frak av en ubestemmelig grønlig farve, som formodentlig en gang i tiden hadde været sort, og bar paa hodet en lysegul straahat, som nærmest syntes at være fisket op fra en klutesamlers varelager.

Hvem skulde i denne lille uanseelige person ha gjenkjendt den store opdager Stein Rask?

Det var da heller ikke ham. Det var hans uadskillelige ven og medhjælper, detektiven Simon Gløgg.

Naar Rask hadde engagert en medhjælper, saa var det ikke egentlig fordi det var i strengeste forstand nødvendig. Tilnød kunde han naturligvis ha klaret sig ved egen hjælp. Men som bekjendt hører det nu engang med til en stor opdager, at han skal ha en eller flere hjælpere, og Stein Rask syntes ikke egentlig, at der forelaa nogen grund for ham til at gjøre brudd paa regelen.

Simon Gløgg hadde ført en meget omtumlet tilværelse. I sin ungdom hadde han været annonceagent, livsforsikringsinspektør, plakatbærer, utroper foran kinematograf, slangemenneske paa cirkus, kolportør av sædelighetsliteratur og meget andet. Saa 51hadde detektiven Stein Rask opdaget ham og tat sig av ham, netop som han var idømt en betinget dom paa 30 dage for at ha bodd gratis paa diverse hoteller i de sidste par aar. Det varte ikke længe, før den store opdager indsaa, at manden hadde baade interesser og anlæg i retning av detektivfaget. Og saa fik han da det ærefulde hverv at være Kristiania-detektivens assistent og høire haand, mot en tredjedel av salærerne og gratis middag alle søn- og helligdage.

Som detektiv-medhjælper hadde Simon Gløgg særdeles mange gode sider. Saaledes hadde han ikke saa liten praktisk erfaring fra tidligere tider i straffeloven og straffeprocessen. Og aldeles uovertræffelig var han, naar det gjaldt at lytte ved dører eller hænge bak paa biler, – ting som en virkelig førsteklasses detektiv jo altid lar utføre ved medhjælper.

For et par timers tid siden hadde Stein Rask telefonert til Simon Gløgg med ordre om, at han skulde se at finde ut, hvem der i «Aftenposten» for 20. og 24. september hadde ladt indrykke to annoncer under overskriften «Flora». Naar dette var gjort, maatte han faa rede paa hvilken forbindelse indrykkeren av annoncerne hadde med den forsvundne pølsemaker Herman Grøftegrøft.

Dette var netop et hverv for Simon Gløgg.

Straks han hadde mottat ordren, begyndte han at lægge planer om hvilken forklædning han helst burde anta. Simon Gløgg optraadte nemlig altid forklædt. For det første syntes han der laa en viss betryggelse i at være mest mulig ukjendelig. Og for det andet hadde han bevaret en gammel klokkerkjærlighet til alleslags utklædninger fra den tid, da han var statist i Maxim.

52Han spekulerte først en stund paa, enten han skulde anta forklædningen som negerbokser eller som tyrkisk pascha. Det var i den sidste rolle han for et par aar siden hadde ydet Stein Rask uvurderlige tjenester under dennes opklaring av dobbeltmordet i Bygdø Allé 63. Men ved nærmere eftertanke bestemte han sig for i dette tilfælde at anta sin allerbedste forklædning, forklædningen som «gammel pukkelrygget mand».

Paa mindre end en halv time var den nødvendige pute anbragt i ryggen og det øvrige utstyr iorden. For at virke mest mulig avfældig lot han sit nye gebis bli liggende igjen hjemme. Og nu spaserte han langsomt og adstadig opover Akersgaten og stanset utenfor «Aftenposten»s ekspedition.

Han aapnet døren og gik ind.

Bak skranken stod 6–7 unge kontordamer. Det var like før middag, saa der var ingen andre inde i lokalet, og damerne pratet ganske ugenert sammen.

«Mit navn er Ezekiel Jonassen, annoncesamler,» sa Simon Gløgg med en pipende gammelmandsstemme. «Jeg vilde gjerne faa vite, hvem der har indrykket to annoncer under overskriften «Flora» i avisen for etpar dage siden. Jeg er nemlig annonceagent for «Social-Demokraten» og «Sværta» og vilde gjerne faa annoncerne ind i mine aviser ogsaa.»

Til sin forbauselse blev han mødt med en høilydt knisen og en daarlig skjult munterhet fra alle de unge damer bak skranken. Han la merke til, at en av dem – den vakreste av dem alle – blev synlig forvirret og skyndte sig at gjemme sit blussende ansigt i den store protokol hun hadde foran sig.

«Nei, det kan De ikke faa vite,» sa en av damerne. «Kan han vel, Malla?» fortsatte hun, henvendt til den rødmende unge skjønhet ved siden av.

53En ny almindelig fnisen paafulgte denne bemerkning.

Simon Gløgg blev en smule betuttet. Fnisende unge damer var det værste, den store opdagers medhjælper visste. Han var nemlig indgrodd ungkar og næret en kolossal respekt for kvindekjønnet.

«Hvorfor ikke?» spurte han.

«Fordi vi ikke har lov til at opgi hvem der har indlevert anonyme annoncer,» svarte damen freidig. «Det staar i vort reglement.»

«Ikke engang naar det gjælder liv eller død?» Simon Gløgg la armene overkors og sendte damen sit allermest gjennemborende blik, det blik hvormed han i sin tid hadde bragt rovmorderen fra Sagene til at tilstaa.

«Ikke da engang nei,» var det kontante svar.

Opdageren la imidlertid med en viss tilfredsstillelse merke til, at den unge pike, der lød navnet Malla, ved hans sidste ord blev tydelig blekere og saa paa ham med et spørgende, forvirret blik.

Her er der en eller anden slags ugler i mosen, tænkte Simon Gløgg for sig selv.

Han saa sig om i lokalet og fik øie paa en 12-aars visergut med et frækt skøierfjæs, som i det samme kom ut fra sætteriet med en bunke ferske aviser under armen.

«Faa snakke lidt med dig, tjommin,» sa han hurtig til gutten. «Stik med utenfor et øieblik.»

«Du faar 50 øre av mig kontant paa labben,» sa Simon Gløgg, «hvis du kan si mig, hvem det er som har indrykket endel annoncer merket «Flora» i avisen for nogen dage siden.»

Gutten betænkte sig et øieblik.

«Jeg gjør det ikke under e’ krone,» sa han endelig.

54«All rigt, her ser du kronen,» sa Simon Gløgg og viftet med et pengestykke for næsen av gutten.

«Jo,» sa gutten, «det vet vi allesammen godt. Det er a Malla, som har sat dem ind.»

«Hvilken Malla?»

«Malla hos vors vel. Amalie Hansen. Hu som stod derinde bak disken, den pene med di brune øiene, Di saa.»

«Jasaa, jasaa.» Detektiven smattet eftertænksomt med tungen. «Men hvorfor i alverdens rike har hun indrykket de avertissementerne?»

«Det vet jeg ikke saa nøie akkurat. Det er vel no fanteri vel, paa en eller anden maate.»

«Hvor bor frøken Hansen?» spurte detektiven.

«Hu bor hos mora si, fru Hansen, i Hægdehaugsveien ensteds. Nr. 87 trur jeg det er. Faar jeg saa krona, mester?»

Med et litet suk gav Simon Gløgg kronestykket fra sig.

En stund blev han gaaende og spasere frem og tilbake utenfor «Aftenposten», nedsunket i dype tanker.

Han saa paa klokken.

Det var straks middagstid. Uret viste et par minutter over 3.

En kort stund efter kom to damer ut fra avisen, arm i arm. Det var frøken Amalie Hansen og den anden dame ved skranken, hende som Gløgg hadde henvendt sig til. De skulde øiensynlig hjem til middag.

Simon Gløgg vendte dem ryggen og var øiensynlig ivrig optat med at betragte da forbipasserende ute i gaten.

55Idet damerne gik forbi, hørte han følgende bruddstykke av samtalen:

«Den sidste annoncen hjalp ikke det spor,» sa frøken Hansen. «Jeg har ikke set ham siden, og ikke har han svaret heller.»

«Stakkars dig, Malla,» sa den anden. «En slik mor og en slik kjæreste –.»

«Men jeg har hørt av andre,» fortsatte frk. Hansen, «at han i det sidste skal ha lusket saa meget omkring en villa i Thomas Heftyes gate. Især om natten. Og jeg har undersøkt hvem som bor i den villaen. Det er en slagter og pølsemaker Grøftegrøft –.»

Ved disse sidste ord formelig steilet Simon Gløgg og han maatte lægge baand paa sig for at skjule sin bevægelse. Stod han allerede foran gaadens løsning? Eller ialfald foran en ledetraad ind til det store mysterium? Han frydet sig over at kunne berette dette til sin store ven og mester Stein Rask.

«Han har idetheletat været saa rar i det sidste,» fortsatte frk. Amalie. «Jeg forstaar ikke, hvad der har gaat av ham. Jeg har faat indtryk av, at der er noget han skjuler for mig, en eller anden hemmelighet han gaar og bærer paa –»

Stemmerne tapte sig i det fjerne.

Men Simon Gløgg glemte rent sin pukkel, han rettet ryggen og gik med hurtige skridt ned Grænsen og derfra op mot Hægdehaugsveien.

Hans beslutning var fattet.

For enhver pris maatte han se at stifte bekjendtskap med familien Hansen i Hægdehaugsveien nr. 87.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Den forsvundne pølsemaker

De fleste forbinder nok tittelen Den forsvundne pølsemaker med filmen fra 1941 med Leif Juster i hovedrollen, og få vet at filmen er basert på en komisk detektivroman skrevet av Lorentz Normann Kvam under pseudonymet Rocambole Pedersen. Boken Den forsvundne pølsemaker ble utgitt i 1919.

Se faksmiler av boken på nb.no.

Les mer..

Om Rocambole Pedersen

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.