Den forsvundne pølsemaker

av Rocambole Pedersen

Kap. 12. Slaa løs, hvis dere tør!

56Vi vil nu vende tilbake til værelse nr. 334 paa Grand Hotel.

Omtrent paa samme tid som Simon Gløgg konverserte de unge damer paa avisekspeditionen, fandt følgende optrin sted inde paa nævnte værelse:

I en lænestol sat en mand forsvarlig bakbundet og lænket til stolens ryg med solide rep, saa han neppe kunde røre sig. Foran stolen stod en anden mand med korslagte arme og et triumferende smil om læben. Den lænkede mand i stolen var den internationale forbryderligas chef, ingeniør Barrat.

Manden med de korslagte arme og det triumferende smil var vor helt, den store opdager Stein Rask.

Da vi sidst forlot ingeniør Barrat, hadde han netop gjennemboret detektivens bryst med sin skarpslebne italienske dolk og spiddet sin farlige motstander til væggen.

Hvordan kunde da denne tilsynelatende saa uforklarlige forandring i situationen ha fundet sted?

Det er hurtig fortalt.

Som læseren vil erindre, hadde ingeniør Barrat set to mænd træde frem fra portieren med hævet revolver. Forbryderen hadde betragtet den ene av disse mænd, og i denne gjenkjendt sin motstander Stein Rask.

57Derimot hadde han ikke hat tid til at se nøiere paa den anden.

Hvis han det hadde gjort, vilde han til sin store forbauselse ha opdaget, at denne og saa var Stein Rask.

Som det vil erindres var ingeniør Barrat blit overstadig beruset av de mange pjoltre. Og saken var, at i denne sin berusede tilstand saa han dobbelt. Der var kun én mand bak portieren.

Den mand han hadde styrtet løs paa og gjennemboret med sin dolk, var selvfølgelig ikke Stein Rask, men kun hans dobbeltgjænger.

Derfor var dolken tilsynelatende gaat saa glat igjennem skikkelsen og hadde boret sig saa dypt ind i væggen bak ham. Den hadde passert Stein Rask med kun nogen faa centimeters mellemrum.

For anden gang hadde den store opdager paa en mirakuløs maate undgaat den visse død.

Efterpaa var det en smal sak for ham at faa sin berusede motstander anbragt i en stol, hvor han blev forsvarlig bundet baade paa hænder og føtter. Og nu stod Stein Rask og betragtet sin hjælpeløse dødsfiende med det tidligere nævnte triumferende smil om læben.

Ak, kun altfor litet anet den store opdager i dette øieblik, hvilke uendelige farer og vanskeligheter han endnu hadde tilbake at overvinde, før han var færdig med det Grøftegrøftske mysterium.

Pludselig stivnet det triumferende smil paa opdagerens læber.

Tvers overfor ham, paa den motsatte væg, hang der et stort salonspeil. Og i dette speil saa han noget, som fyldte ham med isnende rædsel.

Døren til værelset gled langsomt op. Og paa tærskelen stod tre mænd med et utpræget banditagtig utseende.

58Det var de værste forbryderfysiognomier, Rask endnu hadde set, ansigter som tydelig nok ikke hørte hjemme i Norges hovedstad, men som skrev sig fra en eller anden skummel forbryderkneipe i Buenos Ayres’ eller Rio de Janeiros utkanter. I haanden holdt de hver sin gummikølle, et frygtelig vaaben som anvendt paa rette maate kan gjøre det av med en motstander paa et øieblik.

Det er tydelig nok endel av Barrats kreaturer, tænkte Rask. Nu er gode raad dyre.

Og i samme øieblik sprang de tre banditter med hævede køller og et dæmonisk grin i ansigtet løs paa den store opdager.

Hurtig som lynet hoppet Rask tilside. Banditterne feilet derfor sine slag. Den enes kølle traf ingeniør Barrat paa næsen, saa han skvat op av stolen og vaaknet av sin beruselse.

«Omforladelse, mester,» sa skurken i en ærbødig tone. «Det var nok meningen, at en anden skulde hat støiten. Men nu skal han ikke undslippe os!»

Forbryderne omringet paany vor helt, som langsomt veg tilbake.

Med sin vanlige raadsnarhet hadde Stein Rask allerede lagt sin plan.

Han hadde lagt merke til, at der i vinduskarmen laa en halvaapen haandvæske, der indeholdt en hel del smaa graaagtige, avlange tingester. Det var øiensynlig dynamitpatroner.

Det gjaldt nu at manøvrere sig hen til væsken, før skurkene opdaget hans hensigt.

Skridt for skridt veg Rask tilbake, hen imot vinduet. Og skridt for skridt fulgte de tre banditter efter, mens mordlysten tydelig stod at læse i deres øine.

59Nu var han like ved vinduskarmen. Før forfølgerne hadde forstaat, hvad der var i gjære, hadde Rask med venstre haand grepet ned i væsken og faat fat i en av dynamitpatronerne.

Hurtigere end det kan beskrives trak vor helt patronen frem og puttet den i munden.

Med seiersstolt holdning og et ironisk smil betragtet han sine blodtørstige forfølgere.

«Værsaagod slaa løs,» sa han med fast røst. «Slaa løs, hvis dere tør!»

De tre banditter blev staaende som fjetret. Køllerne sank langsomt ned.

De forstod altfor vel faren. De visste godt nok, at ingeniør Barrats patroner var fyldt med verdens sterkeste sprængstof, kreolit, og at selv det mindste støt vilde faa patronen til at eksplodere og sprænge baade dem selv og opdageren i luften.

De blev derfor staaende raadvilde og betragte hinanden.

«Død og helvede!» skrek Barrat i stolen. «La ham for enhver pris ikke undslippe!»

Detektivens triumf skulde imidlertid bli kort.

Thi pludselig indtraadte der noget uventet.

Vinduet bak den store opdager blev aapnet utenfra med en lang jernkrok, og en liten undersætsig, abeagtig skikkelse svang sig op paa vinduskarmen.

Det var ingeniør Barrats tro hjælper og høire haand, finnen Bukki Matti.

Han hadde befundet sig i værelset ved siden av og hadde hørt alt hvad der foregik inde paa nr. 334. Resolut hadde han hægtet av stormkroken paa sit eget 60vindu og hadde ved hjælp av denne faat aapnet vinduet til Barrats værelse utenfra. Atlet og gymnastiker som Bukki Matti var, var det den letteste sak av verden for ham at svinge sig fra den ene vinduskarm til den anden.

Og nu stod han altsaa i vindusaapningen bak den store opdager og saa ned paa denne, mens han langsomt hævet sin knyttede høire haand til det dødbringende slag.

«Slaa ikke! Slaa ikke!» ropte ingeniør Barrat. «Han har en dynamitpatron i munden!»

Rask skulde netop til at dreie hodet for at se, hvorfra lyden bak ham skrev sig, da han blev grepet bakfra under begge arme og løftet i veiret. Som en anden bylt slængte den kraftige lille finne sin motstander op paa ryggen, mens han holdt hans arme fast som i en skruestik.

«Ut med ham!» skrek ingeniør Barrat i stolen. «Ut med ham før han eksploderer. Kast ham ned gjennem elevatorschakten!»

Bukki Matti fløi ut gjennem døren med sin sprællende byrde paa ryggen, bortover de teppebelagte gange og hen til den elektriske heis.

Han aapnet døren til elevatoren og saa ned i det mørke dyp. Elevatoren befandt sig for øieblikket helt nede i kjælderen.

«Nu skal det bli en pen liten luftfart, min kjære hr. opdager,» sa Bukki Matti leende. «Med hodet nedad! Naar hodet tørner mot schaktens bund, tænker jeg nok De angrer paa, at De har været saa uforsigtig at ta en kreolitpatron i munden!»

Dermed løftet finnen sin byrde av ryggen og styrtet den store opdager paa hodet ned gjennem det mørke dyp.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Den forsvundne pølsemaker

De fleste forbinder nok tittelen Den forsvundne pølsemaker med filmen fra 1941 med Leif Juster i hovedrollen, og få vet at filmen er basert på en komisk detektivroman skrevet av Lorentz Normann Kvam under pseudonymet Rocambole Pedersen. Boken Den forsvundne pølsemaker ble utgitt i 1919.

Se faksmiler av boken på nb.no.

Les mer..

Om Rocambole Pedersen

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.