Den forsvundne pølsemaker

av Rocambole Pedersen

Kap. 13. Familien Hansen i Hægdehaugsveien

61For at holde læserens spænding paa det høieste endnu i nogen tid, vil vi nu forlate vor ven Stein Rask og vende tilbake til hans trofaste vaabenfælle Simon Gløgg, som var i virksomhet paa en ganske anden kant.

Vi erindrer, at Simon Gløgg hadde besluttet sig til at stifte nærmere bekjendtskap med familien Hansen i Hægdehaugsveien nr. 87, og at han allerede var paa vei dithen.

Ankommen til sit bestemmelsessted fandt han ganske rigtig, at der paa tavlen nede i gangen stod opført som leieboer i 3dje etage: Fru Valentine Hansen.

Simon Gløgg blev staaende en stund i dype funderinger.

Hvorledes skulde denne sak bedst gripes an?

Simon Gløggs specialitet var forlovelser. Særlig med husets tjenestepike. Paa denne maate fik han saagodtsom altid det at vite, som interesserte ham.

Forutsat fru Hansen har nogen tjenende aand, blir jeg antagelig nødt til at ringforlove mig med hende, tænkte han. Det blir nøiagtig den syv og femtiende, siden jeg indtraadte i Stein Rasks tjeneste. Heldigvis har jeg rabat hos guldsmeden paa grund av mit store forbruk.

62Beslutningen var fattet. Tilbake stod kun at gjøre tjenestepikens bekjendtskap.

Paa hvilken maate skulde vor ven saa gjøre sin entre i huset?

Det enkleste vilde ganske vist ha været at gaa op trappen og ringe paa. Men selvfølgelig kunde det ikke falde Simon Gløgg ind at nedlate sig til en saa letvint fremgangsmaate, som enhver idiot kunde ha fundet paa uten at ha ringeste anlæg i detektivfaget. Han visste altfor vel, paa hvilken maate hans store kolleger Asbjørn Krag og Stein Rask vilde ha optraadt i et lignende tilfælde.

Derfor sneg han sig langs husvæggen, omhyggelig for ikke at bli set, og ind paa gaardspladsen. Her fandt han som ventet en takrende, der var som skapt til at klatre opad.

Langsomt og forsigtig klatret Simon Gløgg opad renden. Da han var kommet i høide med tredje etage stanset han og tittet ind gjennem nærmeste vindu.

Det var naturligvis kjøkkenvinduet.

Inde paa kjøkkenet sat en rødmusset jente – øiensynlig nylig importert fra Gudbrandsdalen eller Valdres – og malte kaffe, mens hun sang en sørgmodig vise om sjømanden og hans brud, som omkom paa bøljan den blaa.

Der har vi altsaa min vordende forlovede, tænkte Simon Gløgg for sig selv. Det ser ut til at være et godt mathus forresten. Det er ikke at foragte i disse krigens tider.

Han banket forsigtig med pekefingeren paa ruten.

«Kors i jøssenamm!» utbrøt piken forfærdet og slap kaffekværnen paa gulvet.

«Hys,» hvisket Simon Gløgg med fingeren paa munden. «Luk vinduet op og la mig faa snakke med dig.»

63Et par minutter efter sat hr. Gløgg inde ved kjøkkenbænken og fremførte sit ærinde. Det gik i korthet ut paa, at han var enkemand med 7 uforsørgede barn og gjerne vilde ha et fermt fruentimmer til at ta sig av huset, ham selv og de 7 uforsørgede. Og saa var det da, om hun kunde tænke sig at overta denne bestilling. Han hadde nu i al stilhet gaat og tittet paa hende i flere maaneder. Hvad den tingen angik, saa hadde han fem tusen i banken og en god vognmandsforretning i Briskebyveien –

Ja, piken maatte naturligvis tænke paa det først. Det var jo ikke en sak, som det gik an at avgjøre slik paa flyende flekken –

Samtalen endte med, at Simon Gløgg fik sig et bedre maaltid, bestaaende av karbonadekaker og rødgrøt, med kaffe efterpaa. «Dom sjølve» laa og hvilte middag, saa piken hersket uindskrænket paa kjøkkenet for øieblikket.

Under maaltidet fik han pumpet ut av piken, at datteren frk. Amalie vistnok var forlovet, men at moren ikke vilde vite noget av den kjæreste hun hadde valgt sig. Fru Valentine Hansen var sterkt religiøst interessert og medlem av et halvt dusin kvindeforeninger til missionens fremme. Hun passet som en smed paa sin unge vakre datter og tillot hende ikke at gaa alene utenfor huset, bortset fra hendes daglige gang til og fra «Aftenposten»s ekspedition. I det sidste var der forresten vistnok kommet en knute paa traaden mellem datteren og kjæresten, mente piken. Ihvertfald hadde frk. Amalie set saa melangtrist ut i det sidste, og hadde gaat omkring og smaagraatt i stilhet –

Simon Gløgg hadde foreløbig faat vite nok. Han sa farvel til sin hjertens dame og gik ut hovedveien.

Imidlertid sørget han naturligvis for at la entrédøren bli staaende aapen bak sig.

64Efter et par minutters forløp smuttet han ind i entréen igjen.

Han saa sig om efter et passende skjulested og blev efter nogen fundering enig med sig selv om at krype ind i et stort isskap, som stod i et hjørne av entreen.

Det var unegtelig lidt kjølig derinde. Specielt da han maatte sitte paa en stor isblok og ha en ditto til rygstød. Men denslags ting maa en opdager, som vil frem i verden, altid ta med ro.

For at fordrive tiden og holde varmen nynnet han for sig selv: «Følg med mig til de varme zoner», mens han saa diskret som mulig trampet takten med benene.

Efter næsten en times forløp blev hans taalmodighet belønnet.

Fru Hansen og frk. Amalie kom ut i entreen og begynde at ta sit tøi paa. Damerne skulde øiensynlig ut og gjøre indkjøp.

Inde fra isskapet hørte Simon Gløgg følgende bruddstykker av samtalen:

«Du holder noget skjult for din egen kjødelige mor, Amalie,» lød morens skarpe stemme. «Jeg har længe skjønt paa dig, at det er en eller anden hemmelighet, du gaar og bærer paa. Og saa disse kjærestehistorierne dine –. Hvad er han for noget, denne fyren din, om jeg tør spørge. Hvad slags livsstilling har han, og hvad har han at by dig paa? Bare sultihjel, tænker jeg.»

Datterens svar kunde detektiven ikke opfatte.

«Og hvorfor er det bare om kvelden dere møtes, istedenfor om dagen som andre skikkelige mennesker?» fortsatte moren.

«Skjønner du ikke det da mama,» sa datteren spakfærdig, «at han ikke kan komme fra om dagen. Han maa lure sig ut om kvelden, efter at signalet er gaaet, for de passer jo saa godt paa. Og han har sagt mig flere gange, at blir han fakket, saa er han sikker paa 65fængsel –. Det er saa mange som er efter ham og –»

Resten av ordene kunde ikke skjelnes.

Signalet, tænkte detektivet i skapet, hvilket signal? Og hvem er det som passer paa den mand der tales om?

Stod han paa sporet efter et helt forbryderkomplot?

Simon Gløgg erindret, hvad Stein Rask hadde fortalt om de mystiske annoncer: «Vent paa mesterens bud. – Iaften falder loddet. – Pølsemakerens butik besøkes først.»

Var den unge, vakre frk. Hansen medvider – kanske tvunget dertil av sin skurkagtige forlovede – i en eller anden skummel forbryderorganisation, en ny «Sorte Haand», som bortførte folk i den hensigt at presse penge ut av deres paarørende?

Men detektiven hengav sig ikke længe til disse funderinger.

Fru og frk. Hansen var nu gaat ut og hadde lukket døren efter sig. Han kunde trygt krype frem fra sit ubekvemme skjulested. Rigtignok var han silvaat i buksebaken og hakket tænder av alle kræfter, men den store opdagers medhjælper lot sig ikke hindre av denslags bagateller.

Med listende skridt sneg han sig bortover korridoren, aapnet døren til dagligstuen og smuttet ind.

Kanske kunde han herinde finde et eller andet, som kunde lede ham paa spor.

Han saa sig granskende om i værelset.

Foran hvert av de to vinduer stod et skrivebord. Det ene var øiensynlig fruens, det andet datterens. Over det ene hang et billede av Metodistlandsmøtets deltagere sommeren 1913 og et kart over den norske missionsstation paa Madagaskar. Over det andet hang to billeder av Ernst Rolf og Ingolf Schanche i skjøn forening.

66Med Simon Gløggs raske kombinationsevne var det ikke vanskelig at slutte, hvilket var hvilket.

Han gik hen til datterens skrivebord, og ved hjælp av sin universalnøkkel lykkedes det ham hurtig at faa aapnet alle skuffer.

Han fandt et par dusin gamle hefter av «Film og Kino» og «Vore Damer», kvitterte tandlægeregninger, et program fra Kongshavn bad og meget andet rart. Men intet der var av interesse for ham.

Endelig fandt han paa bunden av skuffen noget, som interesserte.

Det var et brev, skrevet samme dag, men øiensynlig endnu ikke avsendt.

Med største hast for han gjennem indholdet.

Det lød saaledes:

«Rudolf!

Jeg forstaar alt. Flere av mine veninder har i den sidste tid set dig spasere sent om aftenen utenfor Grøftegrøfts villa i Thomas Heftyes gate. Forsøk bare ikke paa at negte det. Jeg har vidner nok.

Jeg angrer paa, at jeg stolte paa dig. Jeg angrer alt. Jeg angrer paa, at jeg sendte dig bud gjennem annoncerne. Du har negligeret mig og har brutt vor avtale. Jeg hader dig.

Jeg sender dig hermed ringen med den blaa sten tilbake. Jeg vil ikke eie den længere. Fotografialbumet og sofaputen kan du hente imorgen, hvis du er sjofel nok til det. Det eneste jeg ønsker her i verden er at slippe at se dig mere.

Farvel og tak for alt.

Din forhenværende
Malla.»

Hm, tænkte Simon Gløgg, dette lyder jo ganske mystisk. Det er øiensynlig hos den ubekjendte hr. Rudolf, at gaatens løsning maa søkes.

67At faa mere at vite gjennem tjenestepiken ute i kjøkkenet nytter sandsynligvis ikke. Jeg maa nok gaa direkte paa frk. Amalie og prøve at forlove mig med hende istedenfor. Det er sandelig en guds lykke, at jeg ikke allerede har kjøpt ringer til skjønheten fra Valdres. –

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Den forsvundne pølsemaker

De fleste forbinder nok tittelen Den forsvundne pølsemaker med filmen fra 1941 med Leif Juster i hovedrollen, og få vet at filmen er basert på en komisk detektivroman skrevet av Lorentz Normann Kvam under pseudonymet Rocambole Pedersen. Boken Den forsvundne pølsemaker ble utgitt i 1919.

Se faksmiler av boken på nb.no.

Les mer..

Om Rocambole Pedersen

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.