Den forsvundne pølsemaker

av Rocambole Pedersen

Kap. 17. I fiendens vold

85Da den elektriske strøm stanset befandt trikken sig paa ottende runde, midt paa Bentse bro.

Rask la merke til, at farten svigtet. Skarpsindig som han var, varte det ikke længe, før sammenhængen gik op for ham.

Han slap styrestangen og hoppet av.

Før de forsamlede mennesker kunde komme sig av sin forbauselse, sprang han let som en hjort hen til broens rækverk, svang sig elegant over rækverket og stupte paa hodet ned i Akerselvens grønklare vande.

Rask var en glimrende svømmer.

I over et minut svømmet han under vandet. Saa stak han saavidt næsen op for at puste og dukket atter.

Paa denne maate svømmet han nedover Akerselven uten at bli set.

Imidlertid – vor helts gjenvordigheter var nok ikke forbi endnu.

Blandt folkemassen, som stod paa Bentse bro, da detektiven hoppet av, befandt sig ogsaa Miguel Fandango, en av banditterne fra den sydamerikanske havneby.

Han saa den store opdager hoppe ut av trikken og styrte paa hodet ned i elven. Men det hele foregik saa hurtig, at forbryderen ikke var istand til at stanse ham.

86Miguel styrtet imidlertid i største hast ned til elvebredden. Til alt held for ham laa der en hurtiggaaende motorbaat fortøiet midt mellem de gamle grønmalte snekker.

Det var gjort i en – to – tre for banditten at hoppe ombord i motorbaaten og sætte denne igang. Og saa fløi det elegante fartøi som en pil nedover Akerselven.

Den store opdager hørte larmen bak sig. Han vendte hodet om og fik se det kun altfor velkjendte forbryderfysiognomi titte frem over rælingen.

Rask bet tænderne sammen og svømte av alle kræfter.

Men han indsaa snart, at det var haabløst. Selv verdens allermest geniale detektiv kan ikke kapsvømme med en hurtiggaaende motorracer. Ikke i længden ialfald.

Baaten indhentet ham, og før han fik tid til at dukke hadde forbryderen grepet ham i luggen og halt ham ombord. 5 minutter efter laa Rask forsvarlig bastet og bundet i agterskotten, med en knebel i munden saa han ikke kunde utstøte en lyd.

Baaten la til land nogen hundrede meter længere nede, hvor forbryderen steg fra borde med den bundne opdager paa ryggen. Nede paa jernbanetorvet bestilte skurken en automobil til Grand Hotel.

Til den forsamlede menneskemasse sa han ganske rolig, at det var den sindssyke fra trikken, som endelig var indfanget og som nu skulde transporteres tilbake til Gaustad.

Paa værelse nr. 334 sat ingeniør Barrat og Bukki Matti i ivrig raadslagning.

Den store opdager var sluppet fra dem, og situationen var temmelig prekær. Skurkene kunde vente en arrestation hvert øieblik.

87Det værste er, at utenlandstoget allerede er gaat, sa Barrat, og vi kan ikke komme avgaarde før imorgen middag. Kanske vi burde bestille ekstratog?

I dette øieblik blev døren aapnet og ind traadte Miguel Fandango med den kneblede opdager paa ryggen.

De to forbrydere satte i et glædesutbrudd, da de fik se at deres uforsonlige motstander atter var i deres magt.

Saa plaffer vi ham over i den anden verden med en gang, sa Bukki Matti med et blodtørstig grin og trak frem sin revolver.

«Nei, stop et øieblik,» sa ingeniør Barrat. «Ikke flere skudd her paa hotellet. Skandalen er stor nok som den er. Idetheletat mener jeg, at vi for vor egen sikkerhets skyld mest mulig bør undgaa at gjøre os skyldig i noget direkte mord. Vi maa kunne finde ut en anden maate at gjøre vor ven uskadelig paa.»

Den internationale forbryderligas chef la fingeren paa næsen og tænkte.

«Stop! Jeg har det! Hent ind den store amerikanske kuffert, som staar inde paa hans eget værelse. Har vi ham først bundet og kneblet inde i kufferten, saa er det en let sak at faa kufferten med indhold ryddet avveien.»

Kufferten blev hentet ind, og den store opdager blev omhyggelig placert i bunden av den.

Stein Rask rullet med øinene og gjorde tegn til, at han ønsket at faa knebelen væk. Det var tydelig, at det var noget han hadde at si.

«Man skal altid optræde som gentleman likeoverfor en slagen motstander,» bemerket ingeniør Barrat sarkastisk. «Ta knebelen væk, og lad os høre hvad det er han har paa hjerte.»

«Jeg har kun et eneste spørsmaal at komme med,» sa detektiven. «Efterpaa kan dere gjøre med mig, hvad 88dere vil. For anden og sidste gang spør jeg Dem, ingeniør Barrat:

«Hvor er Grøftegrøft?»

«Aa hold kjæft med Deres fordømte pølsemaker,» ropte Barrat utaalmodig. «Jeg aner ikke, hvad De fabler om. Ned me’n igjen og knebelen paa!»

Knebelen blev paany forsvarlig anbragt, og kuffertens laag lagt paa. Saa dreiet ingeniør Barrat nøklen to gange om.

«Hvad skal vi nu gjøre med kufferten,» sa Bukki Matti og klødde sig eftertænksomt i hodet.

«Telefoner efter et bybud,» sa Barrat og hvisket Bukki Matti et par ord i øret.

Finnen saa fuld av beundring paa sin chef. «De er sandelig et geni, William Barrat,» utbrød han med en rungende latter.

Efterat Bukki Matti hadde telefoneret ned til Kristiania Visergutkontor og bedt dem øieblikkelig sende en mand med en haandkjærre op til Grand Hotel værelse 334, satte forbryderne sig ned og hadde en længere hviskende samtale. Av denne opfanget detektiven saa meget, at han forstod det var deres hensigt at drage til Kjøbenhavn med utenlandstoget næste dag.

Utenlandstoget gaar kl. 2.30, tænkte Stein Rask i kufferten. Endnu er kanske ikke alt haab ute.

En stund efter indfandt manden fra visergutkontoret sig. «Der staar kufferten som skal bringes bort,» sa Bukki Matti og pekte paa detektivens skjulested. «Den er temmelig tung for den er fuld av bøker. Men jeg skal hjælpe Dem med den nedover trapperne, saa klarer De nok resten selv.»

Dermed tok Bukki Matti og bybudet tak paa hver sin side, og kufferten blev dels skubbet, dels baaret bortover gulvet.

89«Fan te tung tingest,» sa bybudet i en grætten tone. «Men det er jo en gammel erfaring at bøker er det tyngste som finds.»

Et virvar av tanker fløi gjennem detektivens hode. Saa meget skjønte han, at han resikerte at komme ut paa en længere og sandsynligvis for ham mindre behagelig reise. Bundet og kneblet som han var, kunde han ikke gi en lyd fra sig.

Stein Rask gynget nedover trappene som lasten i et skib i sjøgang.

Utenfor porten blev kufferten paa en temmelig ublid maate slængt op paa bybudets kjærre.

«Hvor skal kufferten hen?» spurte bybudet.

«Til onkel,» svarte Bukki Matti smilende.

«Hvilken onkel?»

«Aa herregud, kjender De ikke «onkel»? Lykkelige mand! Onkel er alle lystige fætteres trøst i nødens time. Onkel er Folkebankens laaneindretning, avdeling A, Piperviken.»

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Den forsvundne pølsemaker

De fleste forbinder nok tittelen Den forsvundne pølsemaker med filmen fra 1941 med Leif Juster i hovedrollen, og få vet at filmen er basert på en komisk detektivroman skrevet av Lorentz Normann Kvam under pseudonymet Rocambole Pedersen. Boken Den forsvundne pølsemaker ble utgitt i 1919.

Se faksmiler av boken på nb.no.

Les mer..

Om Rocambole Pedersen

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.