Den forsvundne pølsemaker

av Rocambole Pedersen

Kap. 2. Fru pølsemaker Grøftegrøft

6Som sagt: Det ringte paa klokken.

Der vilde altsaa komme et besøk.

Og med ett fløi der en anelse gjennem detektivens sjæl: Nu kom den, den store hemmelighetsfulde sak, den som vilde kalde paa alle hans evner og kræfter, gjøre hans navn verdensberømt og bringe det paa telegrafens vinger langt utenfor Europas grænser –

Han rettet sig op i stolen.

Borte var de økonomiske bekymringer. Borte var tidernes pinagtighet. Nu var han kun den geniale opdager, den energiske retfærdighetens forkjæmper, alle forbryderes frygtindgydende fiende –

Han slængte den halvrøkte cigar bort og grep pipen isteden. Den stoppet han i en fart med «Nr. 14», strøk av en fyrstik og tændte paa.

Hvorfor denne ombytning? vil læseren maaske spørge.

Jo, som bekjendt røker ingen detektiv andet end snadde, naar han er i arbeide. Hvem har hørt tale om Sherlock Holmes med en rød Sossidi i munden? Aldrig. Og Stein Rask visste altfor vel, hvad der sømmet sig for en stor opdager i et saadant øieblik.

Følgelig stoppet han snadden og dampet løs av alle kræfter.

– – –

7Hans husholderske kom i døren.

«En dame spør efter hr. detektiven,» sa hun med sin sedvanlige høitidelige mine. Husholdersken, madam Kopperud, var datter av en graver og hadde i sine yngre dage været gift med en kirketjener, saa hun hadde alt fra barnsben av faat øinene op for livets alvor.

«La hende komme ind,» sa den store opdager.

Et øieblik efter tren en temmelig fyldig, sortklædt dame ind gjennem døren.

Rask bød hende plads i lænestolen, hvor han selv netop hadde sittet. Selv tok han plads paa en anden stol, i et hjørne av værelset.

Derved kom han selv til at sitte i skygge, mens lyset faldt skarpt og tydelig paa den nyankomnes ansigt. Dette var en forsigtighetsregel, som han hadde lært ved flittig studium av sine store forgjængeres metoder i faget.

«Værsaagod frue, jeg staar til tjeneste,» sa Rask i en let, forretningsmæssig tone.

«Mit navn er fru Grøftegrøft, fru pølsemaker Grøftegrøft,» sa den ubekjendte og brøt ut i en voldsom hulken.

«Kjære Dem frue,» sa detektiven beroligende. «Det er da ikke noget at graate for. Fortæl nu uten omsvøp alt hvad De har paa hjertet. Betro Dem til mig fuldt ut, og jeg skal hjælpe Dem saa godt det staar i menneskelig magt.»

«Men jeg vet slet ikke, hvor jeg skal begynde,» sa den nyankomne og en ny hulken gjennemrystet hele hendes skikkelse.

«Begynd med begyndelsen,» sa den store opdager rolig men bestemt. «Og husk endelig paa at ta med alle detaljer. Specielt slike detaljer som De selv ikke tror 8har nogen betydning for saken. Det er nemlig altid denslags ting, som indeholder gaatens løsning.»

Og fru Grøftegrøft begyndte at fortælle, mens detektiven lænte sig tilbake i stolen og lyttet til –

Han sat med lukkede øine og hørte paa. En uforstaaende iagttager kunde let ha trodd, at han sat der som en ganske uinteressert og nærmest halvsovende tilhører. Men i virkeligheten arbeidet hans hjerne som aldrig før. Alle hans tanker var anspændt paa dette ene: at samle alle traade i sin haand og naa ind til kjernen i det uhyggelige mysterium, han ante vilde oprulles for ham.

– – –

«Mit navn er Amanda Grøftegrøft, født Jensen,» begyndte fruen. «Jeg er datter av kolonialhandler Jensen paa Grønnerløkken. I min ungdom var jeg litt av en skjønhet – efter hvad folk sa da –»

Fruen kastet et koket litet sideblik paa detektiven. Men denne fortrak ikke en mine, og fruen fortsatte:

«Friere hadde jeg nok av, gudbevares vel. Like fra mit fyldte 16de aar. Men jeg avviste dem alle, indtil Herman kom, slagter og pølsemaker Herman Grøftegrøft, min mand som nu er forsvundet paa en saa mystisk og uforklarlig maate.»

Fruen blev paany overfaldt av sin sindsbevægelse. Hun pudset næsen kraftig, og fortsatte:

«For 10 aar siden blev vi gift, Grøftegrøft og jeg. Og jeg tør nok si, vi har levet et ganske lykkelig familieliv sammen. Grøftegrøft har jo sine svakheter han ogsaa, naturligvis, men hvem kan si sig fri for det her i denne verden. Saa det er jo ikke noget at snakke om –»

«Jo,» sa detektiven skarpt. «Jeg maa vite alt. Tal kun ut frue.»

9«Ja naar det endelig skal fortælles, saa har Grøftegrøft altid været litt for glad i flasken, desværre. En pjolter kunde han ikke motstaa. Som ungkar var han jo vant til at ta et litet glas i godt selskap, og det har han fortsat med efterat han blev gift ogsaa. Saa jeg var aldrig helt tryg, naar han var alene ute om aftenen. Det hændte ret som det var, at han blev bilt hjem av en tre–fire venner, og da var han jo ofte i en litt misserabel forfatning –»

Fruen sukket.

«Men kvindfolkhistorier merket jeg aldrig noget til, efterat vi blev gift da. Hvordan det var før, kan jo være det samme baade for mig og andre. Idetheletat vil jeg si, at vi hadde det ganske bra sammen. I det sidste, efterat krigen var begyndt, tjente vi temmelig godt og kom rent ovenpaa i økonomisk henseende. Ja, De forstaar, pølsemakerforretningen var jo ikke netop noget at bli fet av. Men Grøftegrøft var adskillig borti aktier og slikt, – en gang hadde han vist et parti kobber ogsaa, som han tjente grovt paa. Kort sagt, vi sat godt i det, kjøpte egen murvilla i Thomas Heftyes gate med bad og w. c. og elektrisk lys, hadde egen bil og 2 piker og chauffør og saa videre. Og saa skulde ulykken komme! Og det er ikke længere siden end igaar, at det forfærdelige skedde –

Igaaraftes ved 11-tiden sat Grøftegrøft inde paa sit røkeværelse. Han var optat, sa han, og vilde ikke forstyrres. Jeg vet sandelig ikke hvad han bestilte. Jeg tænkte nærmest, sandt at si, at det var en liten tit i flasken, han skulde ha for sig selv.

Paa dette tidspunkt befandt jeg mig selv i dagligstuen, værelset like ved siden av. Der hadde været en liten strid mellem min mand og mig, fordi han en times tid iforveien hadde ymtet noget om, at han kanske 10maatte ned paa kontoret i et forretningsanliggende senere paa aftenen. Nu kjender jeg Grøftegrøfts «forretningsanliggender», og jeg gav ham derfor en ordenlig salve ind, saa han tilslut lovte, han skulde holde sig pent hjemme den kvelden. Og saa sat vi altsaa og mugget i hver vor stol og i hvert vort værelse.

Ute regnet det. Det var mørkt og trist. Tunge, sorte skyer drog over horisonten, og av og til skar et lyn gjennem mørket. Det var likesom selve luften var svanger med uhygge, og jeg følte mig ganske beklemt tilmode.

Da hørte jeg pludselig sagte, listende trin utenfor mit vindu. De gled forbi vinduet og stanset tilsyneladende lidt længere borte. Det blev stilt en stund, men saa forekom det mig, at jeg hørte en svak dunken eller skrapen mot væggen. Jeg gik hen til vinduet og aapnet det. I det samme hørte jeg en stemme – en ukjendt mandsstemme hviske: Inat klokken tolv!

Jeg anspændte mine øine til det yderste for at se gjennem mørket. Det forekom mig, at jeg saa en mørk skygge glide forbi derute, men det hele var saa svakt, saa ubestemt og skyggeagtig, at det var umulig for mig at si, om det var en mand eller en kvinde, – eller om det kanske bare var mine overanspændte nerver som hadde spillet mig et puds.

Jeg lukket vinduet og satte mig atter ned i stolen. Et øieblik tænkte jeg paa at gaa ind til min mand og spørge, om han hadde merket noget. Men saa hørte jeg et skap derinde i min mands værelse bli aapnet og umiddelbart efter et klunk i en flaske, efterfulgt av et velbehageligt «æh!». Jeg blev grepet av min gamle uvilje mot min mand og tænkte: La ham bare holde paa derinde i fred. Jeg skal saavist ikke forstyrre ham.

Jeg forsatte at læse i sidste roman av Elinor Glyn. 11Jeg tror nok jeg slumret av et litet øieblik, for pludselig for jeg op med et sæt og saa paa klokken. Den var da 12 præcis.

Da hørte jeg en besynderlig lyd inde fra Grøftegrøfts værelse. Det var listende trin av flere føtter, som mennesker der famler sig frem i mørke. Pludselig hørte jeg et dumpt fald av et menneskelig legeme, efterfulgt av en undertrykt ed. Stemmen kunde jeg ikke skjelne. Derefter hørtes en svak hvisken av en anden stemme, vistnok en kvindestemme.

Jeg sprang op fra stolen.

Og i det samme hørte jeg de tre rædselsfulde skrik –»

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Den forsvundne pølsemaker

De fleste forbinder nok tittelen Den forsvundne pølsemaker med filmen fra 1941 med Leif Juster i hovedrollen, og få vet at filmen er basert på en komisk detektivroman skrevet av Lorentz Normann Kvam under pseudonymet Rocambole Pedersen. Boken Den forsvundne pølsemaker ble utgitt i 1919.

Se faksmiler av boken på nb.no.

Les mer..

Om Rocambole Pedersen

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.