Den forsvundne pølsemaker

av Rocambole Pedersen

Kap. 21. En pjolter – og noen enkelte til

113«Hvor i al verdens rike kan han befinde sig henne?» utbrøt Rask. «Iaften er det tre samfulde døgn siden han forsvandt. Det er min salighet et vanskelig problem at løse.»

«Men har jeg opklaret saken hittil, saa skal jeg nok greie resten ogsaa,» sa detektiven med løftet pande. Han var nu i det rette opdagerhumør.

I dette øieblik hørte man noget pusle ved døren ute i entréen. Det var som en mand, der hadde vanskelig for at finde nøklehullet.

Saa blev nøklen dreiet om i laasen, der lød vaklende skridt ute i entreen, og døren til dagligstuen blev forsigtig aapnet.

Paa tærskelen stod en fet, rødmusset herre med straahatten bak i nakken og stirret med svømmende øine paa forsamlingen.

«Herman! Herman!» skrek fru Grøftegrøft.

Det var virkelig den forsvundne pølsemaker, som stod lys levende for dem.

I den almindelige forvirring saa kokkepiken og gardisten sit snit til at forsvinde.

«Herman! Herman! Hvor har du været henne i al denne tid,» utbrøt fru Grøftegrøft hulkende.

114Været? Været?» gryntet skikkelsen paa dørtærskelen. «Aa skjeller det dig da? Men hvad er det for slags dansebal du laver, mens jeg er borte, om jeg tør spørre?»

Da grep den store opdager initiativet.

«Mit navn er detektiven Stein Rask,» sa han i en tone som ingen motsigelse taalte. «Jeg ønsker at si Dem, hr. Grøftegrøft, at mit hverv er at opklare dette mysterium, og dette hverv skal og vil jeg fuldføre. Hvis De ikke øieblikkelig kommer frem med sandheten, den rene uforfalskede sandhet, har jeg Deres frues ordre til at forlange skilsmisse fra Dem.»

Det var øiensynlig en trumf. Pustende og pæsende sank pølsemakeren ned i en stol.

«Ja, herregud. Jeg kan saa gjerne føie Dere, naar det er saa meget om at gjøre,» la han til i en litt mere medgjørlig tone. «Men først vil jeg ha mig en whisky og soda. Kanske hr. detektiven tar en drink med?»

«Vi bør absolut føie hr. Grøftegrøft i dette ønske,» indskjøt opdageren hurtig.

Med en ikke synderlig velvillig mine satte fruen to pjolterglas med tilbehør frem for de to herrer.

Og efter at ha tat sig et par svære slurker og tændt en tykmavet havaneser begyndte Grøftegrøft sin beretning:

«Den kvelden du vet, hadde jeg egentlig avtalt at møtes med Brodersen. Du husker Brodersen, agent i hvitevarer, han som du aldrig kunde like, fordi du paastod at han «trak mig væk fra hjemmets arne». Det er nu bare no sludder da. Kjæk og real kar, Brodersen, i alle maater. Men da jeg skulde gaa ut for at træffe ham, lavet jo du en forfærdelig præken og kommers, og det endte med at jeg lovte at bli hjemme den kvelden. Saa sat jeg altsaa herinde i røkeværelset og tok 115mig en stille pjolter for mig selv og kjedet mig næsten fordærvet. Da jeg hadde tat den andre pjolter tænkte jeg for mig selv, at det kunde nu allikevel være pokker saa snodig at træffe Brodersen. Bestandig liv og luft i luka med den karen. Saa bandte jeg en pen liten sætning for mig selv og lovte paa, at jeg vilde Søren fordundre mig ikke sitte her i stolen paa kommando som en anden tøffelhelt. Ja, og saa gik jeg ut gjennem gatevinduet, skjønner du –. Jeg vilde jo nødig forstyrre dig, bassa mi, som jeg visste sat inde i stuen ved siden av og læste –»

«Jeg tænker vi sier, du vilde ikke at jeg skulde merke at du lusket ut,» indskjøt fruen i en syrlig tone. Men Grøftegrøft fortsatte uanfegtet:

«Saa tok jeg trikken ned til Grand, og der traf jeg Brodersen. Da var klokka kvart paa tolv.»

«Fært saa sent du kommer,» sa Brodersen.

«Huslige forhindringer,» sa jeg.

«Forstaar, forstaar,» sa Brodersen. «Den maa vi jaggu ha os en pjolter paa.»

«Pjolter er bra,» sa jeg.

Saa fik vi os en pjolter hver. Da den var tømt sa Brodersen: «En pjolter er igrunden litt for litet.»

«Det skal jo helst være en i det andre beinet ogsaa,» sa jeg.

Da den andre pjolteren var næsten slut, sa Brodersen: «Jamen er det rart. Des mere en drekker, des mere faar en løst paa.» «Tre pjoltere er ikke det gran formye,» sa jeg. Saa blev det en til da. Og saa noen enkelte til. Da vi gik ut fra Grand sa Brodersen: «Jeg tror ikke det er værdt du gaar hjem til gamla ikveld. Beina blir gjerne litt ustøe saa seint paa kvelden.»

«Du har sandelig ret, Brodersen,» sa jeg.

116«Du kan faa ligge paa min sofa inat,» sa Brodersen.

«Du er en knup, Brodersen,» sa jeg.

Saa laa jeg altsaa paa sofaen hos Brodersen den natten.

Næste morgen sa Brodersen: «Naa skal sandelig en kall pils smake godt.»

«Morgenpilsen er det bedste som finds,» sa jeg.

Da vi hadde tømt pilsen sa Brodersen: «Pils er bra, men whisky er bedre.»

«Der fandt du det rette ord, Brodersen,» sa jeg.

Saa blev det en liten pjolter da, oppe hos Brodersen. Og saa en til. Og saa noen enkelte til.

Saa spiste vi middag paa – ja hvor var det nu henne – andentasje i Losjen tror jeg. Til kaffen fik vi os en liten knert, og det smakte vidunderlig godt.

«Har du lagt merke til det,» sa Brodersen, «at pjolter bestandig smaker bedst om eftermiddan, efter kaffe?»

«Akkurat min egen erfaring,» sa jeg.

Saa blev det non til, og saa blev det kveld.

«Nu gaar vi i cirkus,» sa Brodersen.

«Var det ikke netop det, jeg aassaa sat og tænkte paa,» sa jeg.

Dermed gik vi i cirkus og hadde det faderlig morsomt.

Da vi gik derfra sa Brodersen: «Fært saa den sagmuggen og cirkusstøvet gjør en tør i halsen, du Grøftegrøft.»

«Ja, la os skylle ned svineriet,» sa jeg.

Saa var vi indom Tivolihaven en liten stund og fik os nogen enkelte smaa kokelikoer.

Ut paa kvelden sa Brodersen: «Jeg tror ikke det er værdt du gaar hjem iaften heller.»

«Tak som byr, sofaen din var svært god at ligge paa,» sa jeg.

117Den andre morgenen, da jeg vaaknet, var jeg græsselig tør i halsen, og det rumsterte fært inde i hue.

«Her maa der repareres,» sa Brodersen.

«Ja og det grundig ogsaa,» sa jeg.

Saa blev det en liten pjolter da. Og saa et par til.

Den dagen spiste vi middag i – ja jeg tror næsten det var i Losjens andentasje da ogsaa. Og saa sa Brodersen: «Ikveld gaar vi dæggern snurre mig i Basserallen.»

«Fuldstændig enig med sidste ærede taler,» sa jeg.

Vi gik i Bazarhallen og lo os næsten kvæk fordærvet. Det var rent som at være ungkar og sprællemand igjen. Og der har de en grepa god whisky. Vi maatte jo ha lidt at fugte talentet med.

«Jeg tror næsten du faar bli med hjem iaften ogsaa,» sa Brodersen.

«Det er vist det tryggeste igrunden,» sa jeg.

Den tredje dagen da jeg vaaknet – ja det var imorges altsaa – saa sa jeg: «Naa maa jeg piska dø hjem til kjærringa mi. Hu kunde let bli ræd for mig stakkars.»

«Ja, og jeg faar nok ta mig en liten tur indom kontoret,» sa Brodersen.

Da vi hadde klædt os paa, og var kommet utenfor Teatercaféen, sa Brodersen:

«Saa faar vi ta os et hurtig avskedsbæger da, gamle ven!»

«Ja det maa vi naturligvis ha. Det har været en festlig dag, du Brodersen,» sa jeg.

Da vi hadde tat os noen avskedsbægere, sa Brodersen: «Jeg er igrunden ikke større oplagt til at gaa ned paa kontoret – akkurat nu.»

«Det haster jo ikke saa farlig heller,» sa jeg.

118Saa blev det en liten kanarifugl til, og saa spiste vi middag sammen igjen.

Efter kaffen blev vi sittende i triste funderinger.

«Du har det godt du Grøftegrøft, som har et hyggelig hjem at gaa til,» sa Brodersen.

«Du har det godt som er ungkar, du Brodersen,» sa jeg.

«Saa skaaler vi for hverandres lykkelige fremtid,» sa Brodersen.

«Den skaalen er jeg med paa,» sa jeg.

Og saa blev det noen faa enkelte tilslut. Og saa blev det kveld. Med taarer i øinene sa Brodersen og jeg farvel. Og saa ruslet jeg hjem. Og nu er jeg altsaa her. Skaal da, hr. detektiv.»

– –

Taus hadde Stein Rask lyttet til den eiendommelige beretning. Det Grøftegrøftske mysterium var løst.

Han forstod, at hans arbeide var forbi og bukket høflig for herren og fruen, idet han reiste sig for at gaa.

«Kun et spørsmaal endnu, hr. Grøftegrøft,» sa detektiven paa faldrepet. «Hvorfor hadde De egentlig streket med blaa blyant under de to annoncerne i «Aftenposten» merket «Flora?»

«Aa ikke for noe egentlig,» sa Grøftegrøft. «Jeg saa tilfældigvis de annoncene og syntes de hørtes saa besynderlige ut. Jeg tænkte at vise dem til kona mi, og satte en strek under for at huske paa det.»

Detektiven bukket og gik.

«Jeg haaber, jeg har løst det vanskelige problem til Deres fulde tilfredshet,» sa han til fru Grøftegrøft, da de stod sammen ute i entréen. «Jeg skal tillate mig ved leilighet at sende Dem nota over mit salær.»

– –

119Samme aften sat den store opdager i slaabrok og tøfler hjemme hos sig selv og saa med velbehag paa de flagrende blaa røkskyer, som langsomt hvirvlet op mot taket. Der er igrunden en ting ved mysteriet Grøftegrøft, som endnu ikke er opklart, tænkte han ved sig selv. Det er de tre rædselsfulde skrik, som fru Grøftegrøft hørte samme aften, hendes mand forsvandt. Det var skrik, som intet menneskelig hadde ved sig, som fra et væsen i den høieste nød. De lignet mest skriket fra en kat i pine –

Hvad kunde det være for noget?

Naa ja, jeg er like glad. Mysteriet er jo i det væsentlige opklaret. Naar alt kommer til alt, saa var det kanske en kat som skrek –


ENDE

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Den forsvundne pølsemaker

De fleste forbinder nok tittelen Den forsvundne pølsemaker med filmen fra 1941 med Leif Juster i hovedrollen, og få vet at filmen er basert på en komisk detektivroman skrevet av Lorentz Normann Kvam under pseudonymet Rocambole Pedersen. Boken Den forsvundne pølsemaker ble utgitt i 1919.

Se faksmiler av boken på nb.no.

Les mer..

Om Rocambole Pedersen

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.