Riddarballadar 1

Norske mellomalderballadar

Forrige Neste

Oversikt

Riddarballadane er den avgjort største av alle dei seks balladegruppene. Her finn vi viser med mange og sprikande emne. Samla sett gjev riddarballadane likevel ei tilsynelatande realistisk skildring av livet i adelsmiljø, men så å seie alltid med vekt på dramatiske hendingar som forføring, sjalusi, brurerov, valdtekt, utruskap og drap. Erotisk kjærleik og alle komplikasjonar som kan følgje med den, som standsskilnad og foreldreautoritet, står nesten alltid i sentrum. Ikkje minst kretsar riddarballadane om døden, den uventa og nådelause døden, som verken den unge brura eller brudgomen slepp unna. Motsetninga – og samanhengen – mellom kjærleik og død har appellert til mange, og er truleg ein hovudgrunn til at det vart dikta så mange riddarballadar.

På grunn av storleiken er gruppa delt i to i denne utgåva. Dette bindet inneheld balladetypane frå TSB D 14 til og med TSB D 280.
TSB D 14 Toreliti og Skakjelokk
TSB D 16 Asbjørn og liti Kjersti
TSB D 31 Gjurde borgegreven
TSB D 37 Riddar legg seg lik
TSB D 39 Liten Tilvending
TSB D 45 Lovmann og Tor
TSB D 46 Rosengård og Veneliti
TSB D 50 Vilgår hertugsson
TSB D 52 Alv Leiesak
TSB D 55 Karl Høvding
TSB D 61 Dalebu Jonsson [Samson]
TSB D 61B Kjempa Grimborg
TSB D 62 Knut liten og Sylvelin [Øystein Grønnevoll]
TSB D 65 Riddar feller far til møya
TSB D 69 Krist gjeve eg var der soli renn
TSB D 70 Peter Henriksson
TSB D 71 Møya blir send bort til den rike greven
TSB D 72 Herre Per i Rikje
TSB D 78 Herr Hjelmen
TSB D 84 Rosa og hertugen [Lill Rosa]
TSB D 87 Aksel Tordsson og skjønn Valborg [Aksel og Valborg]
TSB D 90 Bror kjenner att syster [Eg stod meg ut med bekk og tvo]
TSB D 91 Ynskjande møy
TSB D 115 Jomfrua spelar harpe
TSB D 118 Signelill og Adelkinn
TSB D 124 Møya og den djerve friaren
TSB D 133 Liti Kjersti set ut barnet og druknar seg
TSB D 139 Stig litens bryllup
TSB D 143 Tak hardt i hand, trø lett på fot
TSB D 152 Olov Agjesdotter
TSB D 153 Herr Palles bryllup
TSB D 163 Palmen Burmannsson
TSB D 168 Stolt Margjit og Iven Erningsson
TSB D 169 Herre Per og Gjødalin
TSB D 171 Herre Per giljar syster si
TSB D 172 Knut i Borg
TSB D 176 Røvaravisa [Røverne for Nordens skov]
TSB D 201 Torkjell Trondsson
TSB D 205 Den utrue ektemannen
TSB D 220 Fru Metteliti
TSB D 224 Truskapsprøva
TSB D 231 Ravengård og Memering
TSB D 232 Liti Kjersti og dronning Sofie
TSB D 236 Arne og liti Kjersti
TSB D 245 Kjerstis hemn [Frillehemn]
TSB D 251 Ebbe Skammelsson
TSB D 255 Alibrand og Lindelin
TSB D 258 Valdemar og Tove
TSB D 259 Bendik og Videmøy [Brur vik for frilla]
TSB D 268 Dansen i berget
TSB D 274 Signelill og hennar søner
TSB D 275 Herren Jennår
TSB D 278 Den sjuke brura
TSB D 279 Mårstig og hans møy
TSB D 280 Jeg lagde meg så silde / Ole Vellan

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Riddarballadar 1

Riddarballadane er den avgjort største av alle dei seks balladegruppene. Her finn vi viser med mange og sprikande emne. Samla sett gjev riddarballadane likevel ei tilsynelatande realistisk skildring av livet i adelsmiljø, men så å seie alltid med vekt på dramatiske hendingar som forføring, sjalusi, brurerov, valdtekt, utruskap og drap.

Erotisk kjærleik og alle komplikasjonar som kan følgje med den, som standsskilnad og foreldreautoritet, står nesten alltid i sentrum. Ikkje minst kretsar riddarballadane om døden, den uventa og nådelause døden, som verken den unge brura eller brudgomen slepp unna. Motsetninga – og samanhengen – mellom kjærleik og død har appellert til mange, og er truleg ein hovudgrunn til at det vart dikta så mange riddarballadar.

På grunn av storleiken er gruppa delt i to i denne utgåva. Dette bandet inneheld balladetypane frå TSB D 14 til og med TSB D 280.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.