Riddarballadar 2

Norske mellomalderballadar

Forrige Neste

Oversikt

Riddarballadane er den avgjort største av alle dei seks balladegruppene. Her finn vi viser med mange og sprikande emne. Samla sett gjev riddarballadane likevel ei tilsynelatande realistisk skildring av livet i adelsmiljø, men så å seie alltid med vekt på dramatiske hendingar som forføring, sjalusi, brurerov, valdtekt, utruskap og drap. Erotisk kjærleik og alle komplikasjonar som kan følgje med den, som standsskilnad og foreldreautoritet, står nesten alltid i sentrum. Ikkje minst kretsar riddarballadane om døden, den uventa og nådelause døden, som verken den unge brura eller brudgomen slepp unna. Motsetninga – og samanhengen – mellom kjærleik og død har appellert til mange, og er truleg ein hovudgrunn til at det vart dikta så mange riddarballadar.

På grunn av storleiken er gruppa delt i to i denne utgåva. Dette bindet inneheld balladetypane frå TSB D 283 til TSB D 436.
TSB D 283 Liti Kjerstis siste vilje
TSB D 284 Alv ligg sjuk
TSB D 288 Grisilla og Riddeval
TSB D 289 Sonen fortel sine sorger
TSB D 291 Målfrid døyr
TSB D 294 Signeliti druknar
TSB D 295 Sveinen og den vene møya
TSB D 296 Kong Eirik og Blakken
TSB D 297 Varslande lind
TSB D 300 Olav Strangesson
TSB D 317 Palle Tygesson blir drepen i dansen
TSB D 320 Sven i Rosengård [Brodermordaren]
TSB D 324 Målfrid, mi frue
TSB D 326 Dronninga gjev brura eiter
TSB D 338 Tiarmann i Stokkholmen
TSB D 342 Herr Nilaus
TSB D 344 Kongen drep si eiga dotter
TSB D 346 Liti Kjersti og Brunsvein
TSB D 352 Unge Engelbrett
TSB D 354 Sigrid og Astrid
TSB D 359 Herr Malkom
TSB D 360 Jon Remarsson / Unge herr Peder på sjøen
TSB D 365 Stig liten fell
TSB D 367 Olav og Kari
TSB D 375 Signelill og Albrett [Den bortselde møya]
TSB D 376 Klagande møy
TSB D 378 Modersorg
TSB D 381 Paris og Elena i Trejeborg
TSB D 388 Longobardane
TSB D 390 Frydenborg og Adelin
TSB D 391 Den lauskjøpte møya
TSB D 392 Solfager og Ormekongen
TSB D 394 Knut hjuring
TSB D 395 Per svinedreng
TSB D 396 Liti Kjersti stalldreng
TSB D 397 Møya som drøymde [Draumane]
TSB D 399 Terningspelet
TSB D 400 Kong Eirik og Hugaljod
TSB D 401 Prins Ragnar og den vakre bondejenta Kråka
TSB D 404 Dei tre vilkåra
TSB D 405 Inga litimor
TSB D 407 Verner i fangetårnet
TSB D 409 Harpespelaren
TSB D 410 Kong Nikelus [Herre Per og stolt Margjit]
TSB D 411 Kvinnemordaren / Svein Nordmann / Rullemann og Hilleborg
TSB D 414 Kongen og fru Jutteli
TSB D 415 Gullsmeddottera
TSB D 416 Liti Kjerstis dans
TSB D 423 Stolt Elselille [Den bortførte møya]
TSB D 426 Valivan / Skipper og møy
TSB D 430 Hagbard og Signe
TSB D 432 Bendik og Årolilja [Edmund og Benedikt]
TSB D 434 Unge Våkukall
TSB D 435 Dei bortstolne kongsdøtrene
TSB D 436 Fredrik den andre i Ditmarsken

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Riddarballadar 2

Riddarballadane er den avgjort største av alle dei seks balladegruppene. Her finn vi viser med mange og sprikande emne. Samla sett gjev riddarballadane likevel ei tilsynelatande realistisk skildring av livet i adelsmiljø, men så å seie alltid med vekt på dramatiske hendingar som forføring, sjalusi, brurerov, valdtekt, utruskap og drap.

Erotisk kjærleik og alle komplikasjonar som kan følgje med den, som standsskilnad og foreldreautoritet, står nesten alltid i sentrum. Ikkje minst kretsar riddarballadane om døden, den uventa og nådelause døden, som verken den unge brura eller brudgomen slepp unna. Motsetninga – og samanhengen – mellom kjærleik og død har appellert til mange, og er truleg ein hovudgrunn til at det vart dikta så mange riddarballadar.

På grunn av storleiken er gruppa delt i to i denne utgåva. Dette bandet inneheld balladetypane frå TSB D 283 til og med TSB D 436.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.