Riddarballadar 2

Norske mellomalderballadar

Neste

Tittelside


NORSKE MELLOMALDERBALLADAR


TSB D

Riddarballadar 2TEKSTAR
Vitskapleg utgåve
Nasjonalbiblioteket/bokselskap.no
Oslo 2016


Redaksjon:
Velle Espeland, Liv Kreken, Maren Dahle Lauten,
Børge Nordbø, Elin Prøysen, Astrid Nora Ressem,
Olav Solberg, Ellen Nessheim Wiger

ISBN: 978-82-7965-295-3 (digital, bokselskap.no), 978-82-7965-296-0 (epub), 978-82-7965-297-7 (mobi)

Publisert november 2016, sist oppdatert desember 2016

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Riddarballadar 2

Riddarballadane er den avgjort største av alle dei seks balladegruppene. Her finn vi viser med mange og sprikande emne. Samla sett gjev riddarballadane likevel ei tilsynelatande realistisk skildring av livet i adelsmiljø, men så å seie alltid med vekt på dramatiske hendingar som forføring, sjalusi, brurerov, valdtekt, utruskap og drap.

Erotisk kjærleik og alle komplikasjonar som kan følgje med den, som standsskilnad og foreldreautoritet, står nesten alltid i sentrum. Ikkje minst kretsar riddarballadane om døden, den uventa og nådelause døden, som verken den unge brura eller brudgomen slepp unna. Motsetninga – og samanhengen – mellom kjærleik og død har appellert til mange, og er truleg ein hovudgrunn til at det vart dikta så mange riddarballadar.

På grunn av storleiken er gruppa delt i to i denne utgåva. Dette bandet inneheld balladetypane frå TSB D 283 til og med TSB D 436.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.