Riket grundlægges

av Ole Edvart Rølvaag

Forord

Denne utgaven av Ole Edvart Rølvaags roman Riket grundlægges er basert på den norske førsteutgaven fra 1925. Mens den engelskspråklige versjonen, Giants in the Earth (første gang utgitt i 1927, inneholder både I de dage og Riket grundlægges) er godt kjent og regnes som en av de viktigste amerikanske romanene om innvandring og bosetting i Midtvesten, er ikke den norske versjonen like kjent. Det er derfor en glede for Det norske språk- og litteraturselskap (NSL) å kunne løfte fram den norske originalversjonen ved en nyutgivelse.

Professor emeritus (ved Høgskolen i Sørøst-Norge) Øyvind Tveitereid Gulliksen har utstyrt teksten med sak- og ordkommentarer og skrevet innledninger om verket og forfatteren. Han har også sammenlignet førsteutgavens tekst med Rølvaags manus som er bevart i Nasjonalbibliotekets håndskriftsamling (NB Ms.4° 2250). Åshild Haugsland har stått for tekstkollasjonering og grunnkoding, øvrig tekstkoding og tilrettelegging for digital publisering er utført av Ellen Nessheim Wiger.


Jens-Morten Hanssen, leder NSL
Oslo, desember 2016

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Riket grundlægges

Romanen Riket grundlægges ble utgitt i 1925 og er andre bind i et firebindsverk som kom i perioden 1924–31.

Nybyggerne Beret og Per Hansa lærer prærien å kjenne på godt og vondt. Her kjemper menneskene mot snøstormer, gresshoppepest, indianerfrykt, fattigdom og sult, men også store språkvanskeligheter. Ensomhet og atskillelse er sentrale temaer.

De fleste nybyggerne i «Spring Creek» får kjenne på disse følelsene når uvær og annet fører til lange opphold inne i jordgammene uten kontakt med omverdenen. Frykten for alt det ukjente gjør lengselen etter familie og hjemlandet enda sterkere. Berets frykt, redsel og indre kamp påvirker ikke bare familien hennes, men også de andre i dette lille samfunnet, et samfunn som lett kunne gått til grunne uten nybyggernes varme omtanke for hverandre.

Sammen med første bind i romansyklusen, I de dage, ble romanen oversatt til engelsk og utgitt under tittelen Giants in the Earth i 1927.

Les mer..

Om Ole Edvart Rølvaag

Rølvaags forfatterskap har spilt en viktig rolle både i amerikansk og norsk litteraturhistorie. Han deltok gjerne i kulturdebatter og var spesielt opptatt av saker som innvandring og intergrering. Rølvaags kultursyn var forankret i troen på at immigrantene gjennom å verne om sitt eget språk og sin egen kulturarv bedre kunne håndtere den kulturelle smeltedigelen USA var. Han var spesielt opptatt av morsmålsundervisning.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.