Riket grundlægges

av Ole Edvart Rølvaag

II.

Den nykommeren, den nykommeren! – Hadde naa Storvidda hat skikkelig risevettrisevett] trollvett om ikke mer, vilde ho tat sig i agt for ham. Men det hadde hoho] her: storvidda, prærien ikke. Ho laa der og breidet sig i al sin vælde og stolte paa trollskapen sin. Og mægtig var ho.I dette avsnittet har Rølvaag strøket en setning i manus (NB Ms.4° 2250): «Storvidda skulde bare visst hvad de drev med nu borte i musehullene sine» Men det ænste ikke nykommeren. Saa ussel han var, bar han vaaben paa trollskapen hendes; han fik folk til at le, og hvem kan vel gjøre noe med leende mennesker, med folk som ler inde i en slik vinter som denne? – – Den vinteren var det han som hjalp menneskene fra dauen og gælenheita.

Ho Beret begyndte at snakke om, at de burde ha naboene hos sig trettende dag jul; her hadde de gaat og stelt hele julen, og længe før ogsaa, hjulpet til og set om dem som om de var deres egne. Men hun var saa lat, saa hun visste ikke om hun orket at stelle til. Dette nævnte hun den første gangen hun sat oppe. –

Han Per Hansa syntes det var en storartet idé. – Arbeidet skulde nok han og nabokonene greie, og saa gik han og snakket med dem om det. – Ho Kjersti storlo, og sa hun skulde gjerne komme og være der to uker hos dem, var det saa han vilde ha hende; ho Sørine blev glad, hun ogsaa. Javisst skulde de komme, bare ho Beret vilde sitte stille og la dem gjøre arbeidet. –

Aa, det skulde vel altid bli en raad med det, lo 8han Per Hansa. Han hadde holdt ho Beret i fanget engang før og var vel kar til at gjøre det igjen. – «Kom naa bare tiletile] tidlig, i god tid allesammen!»

Og saa kom de til middags trettende dag jul alle sammen og samlet sig i gammen hans Per Hansa. Tønset’n hadde med én av de flaskene som han Per Hansa hadde bragt hjem til ham for en menneskealder eller to siden. – Flasken stod pludselig paa bordet, og ingen visste hvor den kom fra. Men de andre gjættet det snart. For Tønset’n blunket lønsklønsk] hemmelighetsfull og sa, at jektajekta] gikta ikke var saa slem i vinter. Merkelig saa sundt klima her vest! Hadde de merket det? Og naa turde han kanske driste sig til at ta en dram han òg. – Og der var mat, og der var kaffe, der var piper og der var megen godprat i hytten hans Per Hansa den dagen. Tiden gik, folk blev sittende til langt paa nat. I skymningen maatte karene ut og gjøre stellet, hver hos sig; det var de snare med den kvelden. Omkring gammene laa et tungt uldent mørke, svart og fuldt. Der drev sne ut av det. Det sanstesanste] tenkte de ikke større paa, naa maatte de bare skynde sig at komme tilbake til han Per Hansa.

Folk trængte at holde sig nær til hverandre. Praten blev underlig godslig og hjertelig. – Da karene kom ind igjen, stod der en anden flaske paa bordet; den var naa ikke mer end som halvfuld; ingen av dem hadde bragt den, og ingen kunde gjætte hvor den kom fra.

– «Er det ikke merkelig,» undret Tønset’n sig; «end at slikt kan rende op av jora? – Her er rekti et velsignet land herute! – Det heran er no ho Beret da. – E kjend flaska!» –

De sat der og pratet utover kvelden. Og det var om nykommeren, og atter om nykommeren, den første nykommeren som fandt veien dit ut. Alle visste der var noe særs ved den kroppen. Ikke bare én ting, men mange. – Lurt hadde han passet tia, – den høihellige juledagsmorgen! – Og saa hadde han 9seiershuva paa da han kom. – Og der hadde faren snurt til og git ham et ravgalt navn, som slet ikke var menneskenavn. – Tønset’n syntes nok, at han Per Hansa her hadde vaaget sig vel langt ut; han fik naa huske paa, at han ikke var mer end et menneske han heller – hvor hadde han selv holdt til julenatta for eksempel? – det skulde Tønset’n rigtig likt at vite! Ikke var han ute, og ikke var han inde. – Saan hadde Tønset’n snakket til ho Kjersti, da han fik høre om navnet. –

Der skulde han nok ha passet sin mund! – Ho Kjersti var blit sinna paa ham den gangen. Hun lot ham vite, at det var baade ret og rimelig at et rart barn fik et gjævt navn. Den støiten kunde vel han Syvert taale; den som kom, blev værre. Ho Kjersti snakket til hun graat om hvor stuslig det var for hende at sitte her uten at faa non at gi navn! Han var flink kar naar han kom til andre sine onger, men hun saa aldrig han fik non selv. – Hvad sat han naa der efter? – Nei, nei, hadde han Syvert sagt, – nei nei, men han kunde vel ikke føde barn?

– Aa han kunde som en tosk, kunde han, lot hun ham vite og trampet i gulvet; – han kunde ingen verdens ting! –

Men den episoden var glemt. Naa sat de der alle og glædet sig over nykommeren. Parthavere i ham var de allesammen, men de kunde ikke enes om ham. – Gluntongen holdt til hos ho Beret og han Per Hansa, – – det var sandt nok, og som det skulde være. Men derfor hadde ikke de paa noen maate eneretten til ham. – Var det ikke ho Sørine og ho Kjersti som hadde staat bi da skuta sank, kanske? Hadde ikke de været faddere? AatteAatte] eide ikke gudmødrene sine egne gudbarn, – hvad? – Og maatte ikke han Hans Olsa ut i kaldotta juledagsmorgen og ta paa sig en hellig prestegjerning? Han var det som øste vand og læste hvad som læses skulde over et krestent menneske! – Dette var selvsagt, 10og der var ingen som murret over retten hans Hans Olsa. – Naa, mente Tønset’n, dette var ikke fair play hverken mot ham eller Solum-guttene, som ikke hadde faat fred julenatta. Her gik de og trasket i sneen att og fram bare for den gluntongen sin skyld. Han hadde ikke smakt mat paa et helt døger, hadde ikke faat av sig boksa julenatta! – Tønset’n vilde ikke gi sig paa det. Og naa sat de der saa mange at han var ikke saa ræd ho Kjersti. – Med ett fik han et indfald, og han begyndte at erte ho Sørine med navnet; det var naturligvis ham glunten var opkaldt efter og slet ikke hende! Her skulde han nok ha passet sig; for straks insisterte han Sam paa, at det var ham han Per Hansa hadde navnet fra, han som hadde to navn som begyndte med s!

– Nei, de kunde ikke enes om rettighetene; ikke stort likere blev det da de skulde avgjøre nykommerens skjæbne.

Han Henry stemte straks for skolemester, saa han kunde bli fri jobben sin. – Nei, det vilde ingen av gudmødrene høre talle om. Skolemester? – Var naa det godt nok for slik en kar? Naa hadde de lærer, og ho Kjersti stemte for prest. – Da lo ho Sørine og blunket til mannen sin. Prest? – Aa, de hadde naa prest, slik han var, – gutten var da blit døpt baade ret og krestele!krestele] kristelig – Det fik nok bli doktor, stemte hun for. Og derved kom hun i unaade hos han Per Hansa. Var naa ikke her doktra nok snart? – Her var ho Kjersti, og her var no ho sjøl, og her var han, – her var jo bare doktra! – Han Sam maatte de le til allesammen; for han foreslog to ting: enten salmedigter eller jeneral. – Det var nok det sidste alternativet som gav Tønset’n den store ideen hans – han hadde hele tiden sittet der lur og pønsket paa hvordan han rigtig kunde ta luven fra dem alle sammen. Naa reiste han sig og banket asken ut av pipen, kremtet sterkt og sa som om det hele var op- og avgjort:

11«Gluntongen blir naturligvis præsident; – han er født her i landet og altingen!»president … altingen] for å bli president må en etter amerikansk lov være født i USA

De lo hjertelig til Tønset’n. Dette var et morsomt paafund av ham. Men han Hans Olsa var alvorlig; han sat og saa ind i noe. Naa strakte han paa sig og sa:

«Vi trænger vel mer til en skikkelig guvernør, Syvert; det maa vel bli stat av de her præriene engang med tia.»det maa vel bli stat … tia] Dakota-territoriet ble oppretta i 1861. Først i 1889 ble territoriet delt i to stater. Rølvaag har lagt handlinga til det som ble til Sør-Dakota.

Dermed stilnet diskusjonen av; alle følte, at naa hadde han Hans Olsa sagt noe der var god mening i.

Hverken ho Beret eller han Per Hansa la sig bort i dette pratet, de sat og hørte paa og var glade, – det brandt i kindene paa ho Beret; han Per Hansa var et par ganger paa nippet til at komme fram med et forslag, men tænkte med sig, at naa skulde han akkurat holde mund. – – Dette her var dog merkelig artig! –

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Riket grundlægges

Romanen Riket grundlægges ble utgitt i 1925 og er andre bind i et firebindsverk som kom i perioden 1924–31.

Nybyggerne Beret og Per Hansa lærer prærien å kjenne på godt og vondt. Her kjemper menneskene mot snøstormer, gresshoppepest, indianerfrykt, fattigdom og sult, men også store språkvanskeligheter. Ensomhet og atskillelse er sentrale temaer.

De fleste nybyggerne i «Spring Creek» får kjenne på disse følelsene når uvær og annet fører til lange opphold inne i jordgammene uten kontakt med omverdenen. Frykten for alt det ukjente gjør lengselen etter familie og hjemlandet enda sterkere. Berets frykt, redsel og indre kamp påvirker ikke bare familien hennes, men også de andre i dette lille samfunnet, et samfunn som lett kunne gått til grunne uten nybyggernes varme omtanke for hverandre.

Sammen med første bind i romansyklusen, I de dage, ble romanen oversatt til engelsk og utgitt under tittelen Giants in the Earth i 1927.

Les mer..

Om Ole Edvart Rølvaag

Rølvaags forfatterskap har spilt en viktig rolle både i amerikansk og norsk litteraturhistorie. Han deltok gjerne i kulturdebatter og var spesielt opptatt av saker som innvandring og intergrering. Rølvaags kultursyn var forankret i troen på at immigrantene gjennom å verne om sitt eget språk og sin egen kulturarv bedre kunne håndtere den kulturelle smeltedigelen USA var. Han var spesielt opptatt av morsmålsundervisning.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.