Riket grundlægges

av Ole Edvart Rølvaag

IV.

Sneføike og kulde … Gul himmel … Graaveir … BlizzardsBlizzards] (engelsk) snøstorm som stod paa i dagevis … Klarnet det en eftermiddag, gik veirsolen baade foran og efter, – man visste hvad det merket betydde! –

Den vinterveden nybyggerne hadde faat hjem, svandt og svandt, minket som sne i sterk vaarsol. – Det var snart slut paa den.

Han Hans Olsa hadde fundet op et nyt brændsel, som blev godt at ta til eftersom veden minket. – En dag han tok ut av krybben det grovhøiet som koen vraket, slog det ham at dette maatte kunne brukes. Han Hans Olsa var en forsigtig mand med alt han hadde faat i hus. Dette maatte det gaa an at kveikekveike] fyre op med? – For at der ikke skulde bli for meget baaskbaask] bøss av det inde i gammen, vred han høiet sammen til bændlerbændler] bunter før han bar det ind. Og det blev bra brændsel. SkrøyvtSkrøyvt] stort og svært var det; men det brandt som næver og varmet godt. – Han fortalte naboene om opfindelsen, og de begyndte med høiet de ogsaa. De laut dog spare her òg; de fik passe sig for bunødbunød] dårlig med fòr til kyr i vårmånedene om vaarknipa skulde bli for lang. – Men det saa de alle, at langhøibændler var bra brændsel.

17Da det led fram i februar, var det ikke anden raad end at karene fik fare østover til Sioux River i vedskog.

Det blev naa meget at gjøre for dem, og liten tid til skolen. Men han Henry maatte bare drive paa med sit. Det gik ikke an at la kvindfolka sitte her alene uten karhjælp, og det var bare bra at han hadde skolen: naa fik han ta sig av altsammen saalænge.

Baade Tønset’n og han Hans Olsa mente det var uraad for han Per Hansa at gjøre en slik tur med oksene paa denne aarsens tid; han fik slaa sig i lag med en av dem; saa arbeidet de sammen alle fire, og delte likt det de fik med sig tilbake.

Dette var et forstandig raad, og han Per Hansa sa ikke noe til det straks. Men han gik der og spekulerte en dags tid. Slæde, slik den var, hadde han laget før jul.

En dag guttene kom hjem fra skolen, fik han dem med sig, tok oksene ut, og begyndte at tæmme dem til grimekjøring;grimekjøring] i sjeker og med seletøy, som på hest før han hadde brugt bare ord og aak, som og alle andre som drev okser.

Dette oksespandet hadde han vinteren i forveien kjøpt av en svenske øst i Minnesota som gjerne vilde bli kvitt det og anskaffe sig hester isteden. Svensken hadde byttet oksene til sig fra en irlænder syd i Iowa, og det var uvisst hvor mange eiere de hadde hat. Svensken kaldte dem Tom og Buck; men han Per Hansa kunde ikke like de navnene. Han agtet sig paa storfærd med oksene, og saa fik han vel gi baatene passende navn. Han gik og tænkte paa det en stund, og saa døpte han dem om til Søren og Perkel.Søren og Perkel] Perkel kan bety djevel. Begge oksenavna kan ha samme betydning, slik det også er forklart i ei note i den engelske versjonen: «Both names are colloquial expressions, peculiar to the dialect of Nordland; they mean the same thing, viz., Old Nick» – Men foran Søren satte han «Gammel» og saa blev det Gammel-Søren. Det hadde gaat let med omdøpningen, vel mest fordi de nye eierne hadde et sind som dyrene var uvante med. At de ikke var forkjælet før, det fortalte huden bakpaa lændene med al ønskelig tydelighet. – Guttene og oksene var 18straks blit godvenner; han Store-Hans tok sig av én, han Ole av den andre; de klødde oksene fremme, og de klødde dem bak; de hængte sig om nakken, de red paa ryggen; oksene kom snart diltende efter guttene saasnart de saa dem. Naar de stod der og tok dem om nakken og smaaklødde dem og sa Gammel-Søren til den ene og Perkel til den andre, var vel dyrene paa et eller andet vis kommet til at forbinde disse lydene med sine nye eiere; nok er det – oksene hørte naa altid naar de navnene blev ropt.

Men naa da han Per Hansa tok dem ut til den nye slags kjøringen, var de baade lurvete og raggete; de stod der i sneen foran slæden og saa sløve bortover de hvite præriene, hvor sneen fauk. – De bar sig noksaa rart med de nye greiene paa; det kunde gaa bra et stykke, men saa bykste de bent borti en snefonn og stod dørgende still, mens de stak tungen ut og slikket sne. – Dette her var ikke noe! – Han Ole fòr fremom og klødde den ene, han Store-Hans gjorde likeens med den andre, og naar oksene hadde betænkt sig længe nok, og tilropet fra han Per Hansa fik dette mørke i sig, la de sig i og trak slæden ut, selv om den hadde gravet sig aldrig saa dypt ned i fonnen.

De blev ved at eksersere med oksene, og hadde meget moro av det. – Og til slut gik det saa bra at en kveld da de spændte fra, sa han Per Hansa til guttene:

«No gaar det som ingenting. – Var dere no noe tess, tok dere disse greiene og fór vesttil Stillehavskysten etter et lass fesk til meg og ho mor!» –

Guttene gliste til det, de sa ikke noe.

Men naa hadde han Per Hansa bestemt sig til at gjøre turen øst til SiouxSioux] Sioux River. Den renner sørover, helt øst i staten Sør-Dakota, ikke langt fra grensa til Minnesota, gjennom Sioux Falls og til slutt ut i Missouri River. med oksene.

Og den kvelden var han svært oprømt og glad. – Men da de skulde lægge sig, og ho Beret sat borte ved ovnen og stelte barnet til natten, sa hun:

«Du maa vel gjøre denne turen, vet jeg?»

19«Ja, jeg maa vel det, ska ikke du og nykommeren fryse spent ihjel.» –

Mer blev der ikke sagt om det, dem imellem. Men ho Beret la atter længe vaaken og snudde paa tankene.

– Det var forfærdelig, dette her! –

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Riket grundlægges

Romanen Riket grundlægges ble utgitt i 1925 og er andre bind i et firebindsverk som kom i perioden 1924–31.

Nybyggerne Beret og Per Hansa lærer prærien å kjenne på godt og vondt. Her kjemper menneskene mot snøstormer, gresshoppepest, indianerfrykt, fattigdom og sult, men også store språkvanskeligheter. Ensomhet og atskillelse er sentrale temaer.

De fleste nybyggerne i «Spring Creek» får kjenne på disse følelsene når uvær og annet fører til lange opphold inne i jordgammene uten kontakt med omverdenen. Frykten for alt det ukjente gjør lengselen etter familie og hjemlandet enda sterkere. Berets frykt, redsel og indre kamp påvirker ikke bare familien hennes, men også de andre i dette lille samfunnet, et samfunn som lett kunne gått til grunne uten nybyggernes varme omtanke for hverandre.

Sammen med første bind i romansyklusen, I de dage, ble romanen oversatt til engelsk og utgitt under tittelen Giants in the Earth i 1927.

Les mer..

Om Ole Edvart Rølvaag

Rølvaags forfatterskap har spilt en viktig rolle både i amerikansk og norsk litteraturhistorie. Han deltok gjerne i kulturdebatter og var spesielt opptatt av saker som innvandring og intergrering. Rølvaags kultursyn var forankret i troen på at immigrantene gjennom å verne om sitt eget språk og sin egen kulturarv bedre kunne håndtere den kulturelle smeltedigelen USA var. Han var spesielt opptatt av morsmålsundervisning.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.