Riket grundlægges

av Ole Edvart Rølvaag

V.

Karene blev gaaende i flere dage og vente paa passende færdasveir. HanHan] her: været stod utryg i luften og føret var ikke det bedste heller; kulden var fæl; den bet i alt den kunde ta tak paa.

Men saa en morgen lysnet det med klarveir. Da solen vandt sig et stykke opover himmelen, randt der et luftdrag saa mildt som den fineste vaardag; det saa ut som ønskeveir. – Mændene kom sammen og undret sig paa om de ikke skulde prøve idag? – Ja, han saa pen nok ut, mente Tønset’n, kjek i veiret og snudde skraaen; ellers var han no ikke akkurat at stole paa i dag da? Dette var ikke naturlige aspekter denne aarsens tia. – «Han har for blidt fjæs, trur eg!»

– Det var vel best de prøvde, raadde han Hans Olsa til. Det var langt ute i februar alt, og kanske var det vaarsmeltningen som var i anmarsj? –

«Vel,» sa han Per Hansa, «ska vi faa non vedstikker hjem før slaatonna kommer paa os, er det vel bedst at komme sig avsted straks. – Ellers er jeg enig med dig, Syvert –: han er for mild i opsynet til at være truandes. Men – vi maa da vel naa trønderne?»

Saa bar det til at lage sig færdig. Der var forskjellig at se efter og stelle med, saa de kom sig ikke avgaarde før klokken gik til elleve. – De tok ikke større niste med, for de visste de kom til gjestfritt folk; men for sikkerhets skyld stak de non matbiter i lommen.

20Det blev et helt følge, de fire spand foran hver sin slæde, den ene efter den andre bortover den hvite flaten. Han Hans Olsa, som hadde de forteste hestene, kjørte fore, saa kom Tønset’n, saa han Sam; sidst kom oksene hans Per Hansa luntende med ham og slæden. –

Alle stod ute og saa paa færden dra avsted; barna fik fri fra skolen saalænge; de voksne hadde ogsaa lyst til at se paa. – Han Store-Hans knyttet nævene i sinne. – Slikt stell! – Slikt stell! Her skulde han og broren sitte inde en slik godveirsdag og tygge opigjen og opigjen de fortællingene de kunde for længe siden! – Der strauk no karene avsted til alskens merkelige oplevelser! – Han far tok vel ho Lang-MarenLang-Maren] børsa med, – han skjøt mindst ti ulver idag! – Kanske var det blankis paa elva, og hul i isen, og fesk og altingen! – Og fremmedfolk og voksenmands prat, – tvi for et stell! – Broren var i samme lunet, og den dagen lærte ikke guttene svært meget.

Ho Beret hadde lagt barnet fra sig, og var gaat ut, men da de skulde starte, gik hun ind; hun kjendte hun skalv i knærne. – Vinduet vendte mot øst, og de fór østover; men hun turde ikke gaa til det vinduet og se. – Og saa var det ikke akkurat rædsel heller, ikke det hun hadde følt før da han fór; – hun vandtvandt] klarte bare ikke. –

– Færden seg avsted. Slæder og dyr minket, blev til smaa prikker borte paa det uendelige hvite. –

Det gik bra med han Per Hansa og oksene. Da de træge dyrene først kom sig paa glid, holdt de sporet, og blev ikke saa svært langt bakefter. Forresten var føret klabbet, det var tungt at brøite vei; og de som kjørte med hester, maatte skiftes om at lægge op sporet. Men veiret saa ut til at skulle holde sig; karene drev likevel paa saa haardt de kunde.

Over middag begyndte et mildt sønnavindsdrag; 21sneen blev krammere og krammere under meiene; luften saa blid som en maidag. Paa hele himmelen var ikke saameget som en eneste skytafse.skytafse] lita sky, skydott Det værste var, at solen nu blændet saa sterkt at det blev næsten uraad at se.

Veiret holdt sig slik til klokken var over tre.

Det hadde gaat bra, og han Per Hansa gjættet paa, at om et par timers tid skulde han ha kjending av landskapet østved Sioux. – Men idet han engang kastet øinene vesti himmelen, blev han var en svart bølgeformig rand langs prærien derute. Det var vel øinene som narret ham? Han gned dem og saa igjen, gned voldsomt og prøvdt paa nyt. – Javisst var det en rand? – Han kjendte, at hjertet tok til at banke; han snakket fort og haardt til oksene. –

Det vokste derute, – uhyggelig fort. Randen blev til en svart, ulden masse, – der var liv i den, – den syntes at komme bæljende opover himmelen. – Over ham var det endnu stor klardag; men den var svartblaa naa.

Sønnavindsdraget døde i et par blaff som det kuldsetkuldset] ble kaldt; i den engelske versjonen står det: «leaving a chill in the air» efter. – Der faldt en uhyggelig stilhet.

Der var liv i det som kom. Det skjøt sig opover og opover.. Der sprang kolde suk foran. – Og saa var det saa svart.

De som kjørte først, stanste. Han Hans Olsa ventet til Tønset’n og han Sam kom op; de stod der jevnsides alle tre slædene da han Per Hansa naadde dem.

«No har vi ham straks,» sa han Hans Olsa alvorlig; han stod ved siden av slæden og greide ut surringsrepet.

«Vi har vel det!» mente han Per Hansa tørt. «Gaar det heran godt, saa kan det no være!» – Han holdt paa med at faa repet sit greiet ut.

Solum-gutten arbeidet ogsaa med et rep, men sa ingenting.

«No trur jeg vi faar gjøre det slik,» sa han Hans 22Olsa, «at vi tar tau fra den ene til den andre, saa vi ikke kommer fra hverandre i kovdammen?kovdammen] snøføyka – «Trur du ikke det, Per Hansa?»

«Faar kanske det. – Ellers ser det no ut som vi faar han med? – Vi maa passe godt paa vinden. – Se endelig godt efter landskapet østved elva, for no gjælder det, at vi ikke seiler forbi trønderne; skynd dere no, – fan og at vi ikke har kompas!» – Han Per Hansa snakket fort, mest som han var rasende indvendig.

Hver bandt sitt surringstau fast i slæden, og gav den andre enden til ham som kjørte bakenfor; den næste gjorde likedan.

Han Per Hansa sprang fremover til Solum-gutten.

«Er du færdig, Sam? Har du gjort forsvarlig fast? Det spørs vel om jeg kan hamle op med dig. Men no sier jeg dig det: du bryr dig ikke om noe bakenfor! Hører du det? Men taugenden hans Syvert slipper du ikke om det saa staar om livet, – forstaar du det? – Saa, no maa vi se at komme avsted!»

Baade han Per Hansa og han Hans Olsa hadde set uveir komme fort – gamle Lofotmænd som de var, – men noe saant som dette hadde de ikke oplevd før. En trollgubbe reiste sig lynsnart vesti, rispet hul paa sækken og vrængte hele indholdet ut over dem.En trollgubbe … over dem] som om snøstormen er skapt av trollet

– En snekave saa tyk at de ikke kunde se armslængden foran sig, – der saug noe foran den, et par sinte blaff, voldsomme, saa atter non ubestemte pust, – de fór hit og dit, lette, sopte sneen omkring slæden. Oppe i luften fræste og vrælte det, og saa – brøt det løs for alvor.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Riket grundlægges

Romanen Riket grundlægges ble utgitt i 1925 og er andre bind i et firebindsverk som kom i perioden 1924–31.

Nybyggerne Beret og Per Hansa lærer prærien å kjenne på godt og vondt. Her kjemper menneskene mot snøstormer, gresshoppepest, indianerfrykt, fattigdom og sult, men også store språkvanskeligheter. Ensomhet og atskillelse er sentrale temaer.

De fleste nybyggerne i «Spring Creek» får kjenne på disse følelsene når uvær og annet fører til lange opphold inne i jordgammene uten kontakt med omverdenen. Frykten for alt det ukjente gjør lengselen etter familie og hjemlandet enda sterkere. Berets frykt, redsel og indre kamp påvirker ikke bare familien hennes, men også de andre i dette lille samfunnet, et samfunn som lett kunne gått til grunne uten nybyggernes varme omtanke for hverandre.

Sammen med første bind i romansyklusen, I de dage, ble romanen oversatt til engelsk og utgitt under tittelen Giants in the Earth i 1927.

Les mer..

Om Ole Edvart Rølvaag

Rølvaags forfatterskap har spilt en viktig rolle både i amerikansk og norsk litteraturhistorie. Han deltok gjerne i kulturdebatter og var spesielt opptatt av saker som innvandring og intergrering. Rølvaags kultursyn var forankret i troen på at immigrantene gjennom å verne om sitt eget språk og sin egen kulturarv bedre kunne håndtere den kulturelle smeltedigelen USA var. Han var spesielt opptatt av morsmålsundervisning.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.