Riket grundlægges

av Ole Edvart Rølvaag

VII.

Han Per Hansa saa ingenting med det samme han kom ind i stuen. Varmen slog ham sterkt imøte og la slør over alle hans sanser. – Og ikke kunde han faa øinene helt op; det lys de fik, blændet for sterkt; øienhaarene var klaket sammen av sne og is. Men han var sig bevisst, at her var det svært koselig, her sat folk, og det var norsk folk, – han var sikker paa der var norsk folk, det hadde han set paa nøven. – Her var han steget like ut av dauen, og ind i noe godt og varmt og koselig. – Det tinte fortere utvendig end indvendig. Men han kjendte sig svimmel og ør, det var saavidt han orket at staa.

– «Gi mig noe at sætte mig paa, godtfolk!» hørte 29han en mat stemme si. – No fór han visst snart i uvett, – han fik skynde sig.

– «Der staar – to okser, to gode okser, utenfor; – vi lyt se at faa dem ind straks! – Det er slet ikke nøie med mig, – men oksene –!»

Der kom en stol foran ham; han skjønte den var til ham, fik fat i den og sank ned. – Der var is som brast i klærne paa ham, meget sne som faldt paa gulvet.

– «Jeg verker visst ut her, – men oksene – oksene!»

Det lød menneskemaal omkring ham. – Der var visst mange derinde, men han kunde ikke skjelne ansigtene, der laa slik tyk taake over dem.

Men saa var der én som reiste sig like ved siden av ham, skikkelsen stilte sig op like foran ham. Han Per Hansa kvakk til, – det maalet skulde han vel kjende?

«Kain du sei meg,» sa det, «e de heran du, Per Hansa?»

Da lo han Per Hansa. –

«Kor du kjem ifraa, Syvert? – Har dokker han Sam i behold?»

«Ser du ikke glunten, – han set jo paa stolen beint fremmafør deg? – Nei at der e liv i deg eino!»

Det var naa ikke saa rart, at de ikke kjendte ham, eller at han saa saa kleint, eller at stemmen lød saa rar; for over ansigtet laa der en maske av fast sammenklaket sne, som tinte langsomt; den sat fast med huen og skjegget, bandt luen og trøiekraven sammen, og laa som et hvitt laken nedover ryggen. Var der nogensinde en snekonge i menneskeskikkelse, saa maatte det være han Per Hansa som han den kvelden kom ind i stuen hos han Simon Baarstad.

– Naaja, han fik da alle fem sansene igjen om en stund, og ganske rigtig: der sat de alle sammen, han kjendte stuen og menneskene og alt. Og der sat han Sam, han Sam som var saa flink til at synge, 30borte ved ovnen ved siden av en lyslet, ung jente. – Han var kommet sig ganske nær baade hende og ovnen, han Per Hansa maatte smile indvortes. – Du Sam, du Sam! –

Aajo, der blev nok menneske av han Sam! – Han blev sittende og høre paa Hans Olsa om hvordan de hadde kjørt paa livet. De hadde ikke hat mindste greie paa hvor de fór, men endelig var de kommet hit for over to timer siden, – klokken var nu ni. –

Men saa var det som han Per Hansa ikke hørte mer end saan halvt, – egentlig vedkom ikke den færden ham, naa var den forresten over ogsaa. – Der var noe andet som interesserte ham sterkere: Borte ved ovnen holdt ho Gurina Baarstad paa med en pande; hun hadde meget melk i den; da den begyndte at koke, slog hun noe øl opi.

«Kjære velsignede, Gurina, vær nu ikke saa let paa handa!» tøiset han Per Hansa med konen. Det blev en sterk, brun skummende drik. – Han fik en stor skaal og drak og drak. –

– «Herre Gud, den som hadde hat tretten tønder av denne væska di, Gurina! – Der skulde vel ikke være en liten draape til i panna?» –

Han fik en skaal til og drak den ut.

Og da kom han i tanker om noe –:

– Hadde de set ham da han kjørte forbi dem?

– Kjørte forbi dem? – «No snakker du i tulla,i tulla] tullprat Per Hansa,» sa Tønset’n og saa bekymret paa ham, – han Per Hansa snakket saa rart ikveld?

– Visst snakket han ikke i tulla! De skulde bare se efter paa slæden hans Sam naar det blev dag; han hadde jo saa nær seilet han Sam i kav da han fór forbi! – «Kan du si mig, saa ikke du mig, Sam?»

– Vel, han Sam var ikke aldeles sikker. Han syntes han skimtet noe engang, likesom en svart dot som fløi forbi, – det var straks efterat uveiret brøt 31løs? – Han hadde kjendt et voldsomt rist i slæden, og mente han hadde truffet en stein. – «Var det du, det?»

– «Hehe, – akkurat oksene mine som fauk forbi fillegampene dine!»

– Hvor ialverden hadde han saa holdt til i mellemtiden? spurte alle tre mænd paa samme tid.

– Ja det kunde de sagtens spørre om! – Han Per Hansa blev skøieragtig, tok skaalen og prøvde om der ikke skulde været par draaper til.

– «Jeg tok mig bare en sving nordover til FlandreauFlandreau] liten by i Sør-Dakota, rett nord for Sioux Falls, på grensa til Minnesota. Byen hadde på denne tida bare noen få innbyggere. Jernbanen var ennå ikke kommet til byen. Norsk innvandring i dette hjørnet av Dakota-territoriet er godt beskrevet av Carlton C. Qualey i boka, Norwegian Settlement in the United States (1938, s. 130–150). for at høre mig om efter et kjærringemne til han Henry, – jeg syntes jeg fik gjøre saapas for ham, stakkar; bror hans greier sig nok selv, ser det ut til, – kan du si mig: fryser du, Sam?»

Han Sam blev rød, flyttet stolen bort fra jenten.

Siden kom der et stort fat graut paa bordet og en stor bollestor bolle] rettet fra: stof bollt (trykkfeil) melk til han Per Hansa. Han aat og aat, og syntes aldrig han blev rigtig mæt. – Og saa var der saa meget koselig prat med husets folk baade om det som var hændt, og det som skulde hænde. – Aajo, der var sagtens fremtid heromkring for folk som vilde ta sig fram – det mankerte ikke paa det!

Endelig kom man sig tilkøis –: husets folk i sengene sine; paa gulvet hadde de baaret ind en mængde høi, hvor der blev redde op med mange slags klær til færdesfolket, de fire laa der side om side i flatseng, og tre av dem sov straks den retfærdiges trygge søvn. –

Men han Per Hansa kunde ikke faa det til. Sansene laa indsvøpt i tykke lag av træthet, endda fik han ikke sove. Gjennem kroppen paa ham sprang smaa trækninger, – uavladelige smaa trækninger, som let krusning paa et speilblankt hav. Det var varmt inde i stuen; aaklæet var saa tungt at han maatte ha det av; endda frøs han indvendig. –

Og saa var det et billede synet holdt haardnakket 32fast i –: en gamme vest i uveiret etsteds, en gamme som vinden saug om nøvene paa, – han hørte grangivelig hvordan det saug om den ene nøven. Gammen laa langt, langt inde i mørket. Der gik en kvinde med et traurig ansigt som endda var saa utrolig vakkert, og bar et barn paa armen. Naa han laa der og smaasov, kunde han tydelig se hvordan hun holdt barnet. – Det laa i en linne,linne] lintøy og linnen var rød med sorte kanter. – Han snudde sig tungt mange ganger, for kvinden vedblev at gaa der fremdeles. – Han syntes han maatte snakke til hende, – be hende gaa tilsengs naa saa der blev fred at faa. –

– Herregud, sukket han Per Hansa, ho Beret kan no ikke gaa der og være ræd for mig inat? – Det er dumt av ho Beret, det der, – saa ofte som jeg no har fortalt hende, at der findes ikke bedre folk i verden end disse trønderne! Men rykningene i kroppen vedblev, – synet vilde ikke slippe billedet. – Det var vel kaldt i gammen inat, – bare guttene hadde faat ind nok ved før uveiret kom! – hun gik vel aldrig oppe endnu, for da var det hustrig for hende. – Han snudde sig igjen, men ikke fra synet.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Riket grundlægges

Romanen Riket grundlægges ble utgitt i 1925 og er andre bind i et firebindsverk som kom i perioden 1924–31.

Nybyggerne Beret og Per Hansa lærer prærien å kjenne på godt og vondt. Her kjemper menneskene mot snøstormer, gresshoppepest, indianerfrykt, fattigdom og sult, men også store språkvanskeligheter. Ensomhet og atskillelse er sentrale temaer.

De fleste nybyggerne i «Spring Creek» får kjenne på disse følelsene når uvær og annet fører til lange opphold inne i jordgammene uten kontakt med omverdenen. Frykten for alt det ukjente gjør lengselen etter familie og hjemlandet enda sterkere. Berets frykt, redsel og indre kamp påvirker ikke bare familien hennes, men også de andre i dette lille samfunnet, et samfunn som lett kunne gått til grunne uten nybyggernes varme omtanke for hverandre.

Sammen med første bind i romansyklusen, I de dage, ble romanen oversatt til engelsk og utgitt under tittelen Giants in the Earth i 1927.

Les mer..

Om Ole Edvart Rølvaag

Rølvaags forfatterskap har spilt en viktig rolle både i amerikansk og norsk litteraturhistorie. Han deltok gjerne i kulturdebatter og var spesielt opptatt av saker som innvandring og intergrering. Rølvaags kultursyn var forankret i troen på at immigrantene gjennom å verne om sitt eget språk og sin egen kulturarv bedre kunne håndtere den kulturelle smeltedigelen USA var. Han var spesielt opptatt av morsmålsundervisning.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.