Riket grundlægges

av Ole Edvart Rølvaag

III.

– Borte paa nylandstykket de hadde faat oplagt disse dagene, drev guttene med harven og oksene. Han Per Hansa hadde sat dem til dette arbeide idag, men visste ikke hvad han skulde ha i stykket. Han hadde tænkt at la det ligge til næste aar, men saa idag skjøt en tanke gjennem ham, og han satte guttene til at harve. – Naa gik han bortover dit.

Den ene av dem sat paa harven og lot hælene grave i jorden; den andre kjørte; hver runde byttet de. Der var stor strid mellem guttene om hvem som kunde kjøre benest; spørsmaalet prøvde de at avgjøre ved at se paa merket efter hælene.

De stanste da faren kom.

– Var ikke dette stykket fire acres? vilde han Ole vite.

– Saa omtrent, oplyste faren mørkt.

– Vel, mente gutten og lo, hvis de no satte poteter 55paa hele stykket og fik hundre og femti bushels pr. acre, saa blev det seks hundre bushels, – regnet han ut i farten.

«Og saa sælger vi dem!» ropte han Store-Hans begeistret.

«Ti stille med dig! For dette her har jeg regnet!» – Saa snudde han Ole sig til faren: «Faar vi ikke mindre end tredive cents bushelen, – ja, saa blir det akkurat ett hundre og otti dollars!» – Han Ole saa stolt paa faren og la til: «Jeg synes vi skulde faa den i jora straks!» –

«Naar vi faar saa mange penger bare for potetene, saa kan vi no godt kjøpe en hagle?» foreslog han Store-Hans. –

«Se no bare til at rapperappe] få opp farta dere,» sa faren haardt; «det gjælder vel mer at faa brok paa baken din.»det gjælder … baken din] det er mer behov for å få bukse på baken enn å få kjøpt seg et gevær

Noe maatte han Per Hansa finde paa naa, han kjendte det. Og nylandstykket laa der. – Han kunde vel gi den karen litt mer at gjøre heromkring! –

Han gik hjem, aapnet jordkjelderen og gav sig til at bære ut poteter og slaa paa jorden. – Da han hadde tat alt han trodde de kunde undvære, satte han sig til at skjære op potetene. – Han bar sig vel ravgalt ad naa ogsaa, men han kunde likesaagodt slaa skjæppaskjæppa] målekar som rummer en skjeppe, gammel måleenhet for korn, ca. 17,5 liter fuld med engang, saa var han da færdig og kunde pakke sammen! – For det var visst altfor tidlig for poteter? –

Han og guttene gav sig da til at sætte poteter, og arbeidet med det resten av uken, og fik nok til hele stykket.

Søndags morgen var han oppe til vanlig tid, aat frokosten, og gik straks og la sig igjen. – And-Ongen kravlet op i sengen til ham og holdt et svare leven, hun vilde faa ham vaaken og fortælle etkvart rart; hun lusket og kløp naar han ikke vilde svare, og det syntes han gjorde ham godt. – Ho Beret sat borte ved bordet og læste i Bibelen. – Hun snakket 56ikke meget naa om dagene, og det ogsaa syntes han var bra. – Idag laa han naa her og snudde paa en tanke –: Det var altsaa det, om han gjorde sig en tur østover til Sioux? – Det blev sent, men kanske var der endnu et par sækker hvete igjen hos trønderne? – Selv om det ikke blev mer end at han fik nok til sæd til aars? – Det blev saa sørgelig sent, det var det værste, og naa var det bra at pløie? – Nei, det var kanske likere at han fór enten til Sioux Falls eller Worthinton, og saa om han ikke kunde faa sig arbeide der i sommer? – Saa fik guttene og ho Beret stelle hjemme. – De maatte vel greie sig paa sommarstia?

And-Ongen rusket og slet og maste med ham, at han skulde fortælle.

Pludselig trampet det utenfor – noen kom springende – der var det én til.

Han Ole rev døren op med et voldsomt ryk, gjorde et hop og stod inde paa gulvet.

«Far!» ropte han hæseblæsende, «kveita e kommen op!» – Han gjorde ett til og stod ved bordet. – «Kveita e oppe, mor!»

Der kom han Store-Hans sættende like efter.

«Far, ho e saa lang, kan du vite!»

«Ti stille med dig, – jeg kom først!»

«Kan ikke jeg ogsaa faa si det!» – Han Store-Hans kom og hængte sig over sengekanten.

«Ho e saa lang, – havren saa lang! – Trur du ikke vi kan faa hagla?»

Han Per Hansa satte barnet fra sig, kom sig op med et rykk, og ut; han sa aldrig et ord. –

Oppe ved akerkanten blev han staaende. – Og han skalv sterkt; øinene randt i vand, saa han ikke kunde se godt.

Men bortover hele akeren stod grønne spæde vekster, strakte sig og slikket sol.

Han Store-Hans stod ved siden av faren, saa paa ham og blev ræd.

57«Bi du klein?»

Der kom ikke svar.

«Græt du?»

«Du er saa tosket!» sa han Per Hansa med grovt maal; han snøt sig. – «Du er forfærdelig tosket!»

«E ho kje fin?» spurte gutten lavt.

Han fik ikke noe svar paa det heller – paa en stund; men saa sa faren:

«Kom hit, Store-Hans!»

Han reiste sig og la haanden paa skulderen til gutten.

«Ke du skuld lik at bli naar du blir stor?»

«Naar e blir vaksen? Aa jeneral, en slik som han Grant!»Grant] Ulysses S. Grant (1822–1885), nordstatsgeneral i den amerikanske borgerkrigen, seinere president

Han Per Hansa saa paa gutten, det klukket i ham med smaa, underlige lyd:

«Ke du trur om prest? – Du ser vi træng det meir?» –

«Aa,» indrømmet han Store-Hans voksent, «e kunde sagtens være det òg! – Trur du vi kan kjøpe hagla?»

Han Per Hansa gik hjem langsomt, og steg let paa foten. Han kom ind i stuen, gik bort til bordet hvor konen endnu sat og læste, satte sig nær til hende og sa lavt:

«Du faar læs et kapitel høit aat os!» – Han kræmtet. – «Kom no glunta og sæt dere pent; no skal ho mor læs aat os!» –

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Riket grundlægges

Romanen Riket grundlægges ble utgitt i 1925 og er andre bind i et firebindsverk som kom i perioden 1924–31.

Nybyggerne Beret og Per Hansa lærer prærien å kjenne på godt og vondt. Her kjemper menneskene mot snøstormer, gresshoppepest, indianerfrykt, fattigdom og sult, men også store språkvanskeligheter. Ensomhet og atskillelse er sentrale temaer.

De fleste nybyggerne i «Spring Creek» får kjenne på disse følelsene når uvær og annet fører til lange opphold inne i jordgammene uten kontakt med omverdenen. Frykten for alt det ukjente gjør lengselen etter familie og hjemlandet enda sterkere. Berets frykt, redsel og indre kamp påvirker ikke bare familien hennes, men også de andre i dette lille samfunnet, et samfunn som lett kunne gått til grunne uten nybyggernes varme omtanke for hverandre.

Sammen med første bind i romansyklusen, I de dage, ble romanen oversatt til engelsk og utgitt under tittelen Giants in the Earth i 1927.

Les mer..

Om Ole Edvart Rølvaag

Rølvaags forfatterskap har spilt en viktig rolle både i amerikansk og norsk litteraturhistorie. Han deltok gjerne i kulturdebatter og var spesielt opptatt av saker som innvandring og intergrering. Rølvaags kultursyn var forankret i troen på at immigrantene gjennom å verne om sitt eget språk og sin egen kulturarv bedre kunne håndtere den kulturelle smeltedigelen USA var. Han var spesielt opptatt av morsmålsundervisning.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.