Riket grundlægges

av Ole Edvart Rølvaag

IV.

Det var meget som hændte den sommeren; for dem som nu hadde sittet her og set saa faa mennesker, blev der adskillig som optok sindet utenom arbeidet. – Sidst i mai var irlænderne der og hadde nye settlere med sig; de strakte sig naa vestover langs sumpene for at faa let adgang til vand for kreaturene. – Først i juni kom vossingene og sogningene 58med alt sit og sine; med dem òg var der nye i følge; de strakte sig naa øst- og sørover, saa kortet de av paa byveien. – Det gik vel an at faa vand, mente de, og jorden var upaaklagelig bra her òg. Den ene torvgammen efter den andre tok til at stikke hodet op av prærien, og der var slik hygge ved hver ny som kom.

Der var meget bra folk blandt vossingene og sogningene. Tønset’n blev aldrig træt av at minde om, at de var «norske hver eneste kjeft!»

Mellem sogningene var der en svær, lyslet og vakker mand, litt stor i kjæften og noe brautende av væsen. Over alt det han sa og tok sig til, laa der en viss skraasikkerhet, som om der ikke kunde være feil ved det, og han kunde ofte bli lei at høre paa, fordi han snakket saa meget. – Han hadde faat en vakker arv fra Norge, hadde ryddet meget skogland øst i Minnesota, som han hadde solgt meget fordelagtig; og der gik det ord om ham, at han var god for mindst tre tusen dollars, – det sa han ikke nei til heller; manden hadde en stor familie og het Torkel Tallaksen.

Ikke længe efterat de var kommet, blev han Store-Hans og en av Tallaksen–guttene uvenner. Guttene sat nede ved bækken, hvor de traf til at møtes paa streiftog efter kjørene; han Store-Hans hadde ponyen med. Og saa maatte han fortælle om hvordan det var gaat til, at de hadde faat den ponyen. Det var altsaa han far som hadde kurert en indianerhøvding som laa for dauen, – ja, manden var alt saa godt som dau da han og han far fandt ‘n. Men saa hadde altsaa han far kurert ‘n og faat denne ponyen til tak. – Den andre gutten sat der og hørte paa og pyttet til det og mente paa at det var bare løgn, for folkene her vest var saa fæle til at lyve – det hadde han hørt sin far si! – Og slikt kunde ikke han Store-Hans ha sittende paa sig. Det blev et hett basketak, og der randt blod tilsidst. Naa ja, blodet 59var det ikke saa nøie med, det fik de vasket av sig i bækken; det var værre med de revne skjortene. Guttene blev likevel bra forlikte før de skiltes; Tallaksen-gutten tilstod, at naar det var sandt, saa var det vel sandt, og saa fik han ride paa ponyen, og saa blev de venner.

Alle av vestflytterne det aaret bygde gammer, men saan hadde ikke Tallaksen tænkt at fare aat. Han satte fire hester for plogen og fik op et vældig stykke nyland til at være første aaret, og saadde det til med sæd han hadde bragt med sig. – Det spurtes snart, at han hadde store planer fore; straks han hadde faat onnen fra sig, agtet han at fare østover til WorthingtonWorthington] sentralt handelssenter i det sør-vestre hjørnet av Minnesota med den gang bare noen få innbyggere, byen fikk jernbaneforbindelse tidlig på 1870-tallet efter byggemateriale; han vilde bygge baade vaaningshus og fjøs alt naa i sommer. –

Der blev snakket meget om dette i settlementet. Naar planene til Tallaksen kom paa tale og han Per Hansa var til stede, sa han ikke noe, men hørte godt efter.

En middag mens de sat og fik sig mat borte hos han Per Hansa, kom Tallaksen og spurte om han kunde faa oksene og han Per Hansa med sig østover efter materiale? Han tænkte at be naboene ogsaa, de hadde naa sittet her saa længe og var kommet sig saa godt ivei baade med aker og andet, at de vel hadde raad til at hjælpe en nykommer. Forresten trængte han et par-tre mand til; han skulde ha meget, og maatte faa alt hjem med engang. Betaling skulde de faa enten i arbeide eller penger, men han foretrak at betale kontant, saa var han færdig med det. – Akeren stod pent her, de fik svær avling iaar, hvor stort stykke hadde han? Naa, ikke mer, – nei det gik vel ikke rart bare med okser! Det var meget til gamme han hadde faat sig til! Naaja, gamme var naa gamme da, denslags hus hadde han faat nok av! – Ja, han kunde altsaa lite paa at han fik ham? Tallaksen snakket som om det bare var en fyrstikke han bad om. –

60– Skulde han til at bygge? spurte han Per Hansa stille.

– Selvfølgelig. Skulde han være her, saa vilde han ha det som folk! – Og saa la han ut for dem om hvordan han hadde tænkt at gjøre det, og blev omstændelig. Det blev meget arbeide før han fik det til altsammen; men han tænkte at leie folk, og faa det fra haanden, saa han for alvor kunde gi sig ikast med prærien; han tænkte at kjøpe sig en kvart land til; blev det non avling, tok han kanske to; men han vilde ha skikkelig hus først. – Malingen fik han vel vente med til høsten. – Ordene randt i en strøm og det var vanskelig for en anden at faa sagt noe.

Han Per Hansa avbrøt ham og reiste sig fra bordet; han trak pusten fort. –

«Ja du ska male?»

«Du kan skjønne jeg skal male! Her gaar det ikke an at ha husene staaende umalte, og ikke tar det sig ut heller.»

Ho Beret sat der og saa troskyldig paa ham, glemte sig og spurte om det var virkelig sandt, at han tænkte at bygge slike hus naa straks? – Og saa la hun glad til, at det blev rigtig artig, at faa se et skikkelig hus engang til, – «da blir her vel anderledes!»

Tallaksen lo. Dette var den rareste maur han hadde været frami, – her stod han og snakket sig hæs, og endda forstod de ingen ting av det. – Naa ja, det fik de naa gjøre som de vilde med; han reiste sig for at gaa.

«Ja ja, du blir altsaa med da?»

Han Per Hansa svarte ikke straks, og da svaret kom, var det et helt andet end de som hørte paa, hadde ventet.

«Jeg synes det,» sa han Per Hansa, «at du tar i fra den range enden,» – han snøftet efter veiret… «Hvis du no tar de pengene du tænker at lægge i hus, og sætter dem i krettur og hester og redskap 61og leier arbeide iaar og tilaars, kan ingen dækeldækel] eg. djevel, her: kar, mannfolk heromkring hamle op med dig; – om en tre-fire aar sitter du her som en konge mellem os, endda vi nok kunde likt en anden. – Men det ska jeg si dig no,» han Per Hansa fik stor kraft i ordene, «at begynder du fra den andre enden, ska vi nappes baade om kappa og krona, endda jeg ikke har andet end broka og oksene mine!»

Tallaksen lo igjen og drog overbærende paa det:

– «En behøver da ikke at bo i et gopher-hul;gopher] jordrotte her maa vel bli litt folkeskik, her vest òg, vet du!»

Da stak det han Per Hansa; han tok i lommen efter en fyrstikke, kom op med den, men kastet den fra sig.

«Det trur jeg nok vi lærer selv om du farer dit du kom fra.. Og no ska jeg si dig en ting: Det er meget klokere at begynde i gopher-hul end at maatte slutte der og ikke kunde for det!»

Før Tallaksen kom sig til at svare, tænkte ho Beret høit, ordene talt langsomt og grundende, – i stuen blev der en liten stilhet efter:

«Konen din blir visst glad.. vægger som stænger ute al omildheita – gulv det gaar an at vaske til helgen. – Nei, det vet jeg, at mennesker kan ikke bo som dyr. – Og naar de er blit dyr, kan det vel være det samme med hus –.»

Tallaksen saa nærmere paa konen, – det var altsaa her vettet sat?

«Det er ganske visst og sikkert,» sa han; «jeg vilde ikke leve paa denne maaten for aldrig det. – Men naa skal det bli anderledes, – naa skal her komme hus som folk han se lang lei, og se at her bor mennesker!» – Saa kom han paa noe andet:

«Du kunde kanske hjælpe konen min med at væve non gulvtæpper? – Hun har snakket om gulvtæpper, og maa vel faa dem, – det sparer forresten godt paa gulvene.»

– «Det kunde vel bli en raad med det,» sa ho 62Beret stille. – «En kan vel hjælpe en anden med det en ikke kan faa selv.. det blir artig arbeide.» –

Han Per Hansa famlet efter en fyrstikke til og saa paa konen; han rev i og holdt den til den brandt ut, han sanste det ikke, slik saa han paa hende; det suste for ørene paa ham, der drev ord i luften; han tok efter dem, – naadde dem ikke; det ho Beret hadde sagt, drev dem unda. – Han satte sig paa Storkisten. Ansigtet var blekt.

Vel, mente Tallaksen forsonlig, han tænkte at starte om en dags tid, og da blev han vel med? – «Du trænger kjøring du òg naar du kommer dig til, – svært til avling du faar iaar, ikke større akerlappen du har. – Ja ja, saa venter jeg dig da.»

Der blev stille igjen, Tallaksen ventet paa svaret.

«Du faar visst vente længe!» –

Han Per Hansa reiste sig med et ryk og gik fort ut av gammen. – Han ropte haardt paa oksene, satte dem for plogen og pløide til det var saa mørkt at han ikke kunde se længer. Da han endelig hadde spændt fra, gik han sent og lutende tungt, kjendte slet ingen lyst til at gaa hjem. Hvad hadde han vel der at gjøre? Gammen og alt som i den var laa inde i et stort mørke. –

– Kanske var det saa, – kanske hadde hun ret: – Det var bare galt altsammen, og han dudde ikke til non ting? – Det skar gjennem ham: Der har du takken for alt du har stridd, – du greier ingenting! – Men at hun ikke skammet sig, at hun kunde orke at sitte der og utøse sig for denne blæra! – Hadde hun da mistet al skam? – Det var fan, var det! –

– Men naa gik det slik til, at det ikke blev non bytur av med Tallaksen. Da Tønset’n fik vite, at han Per Hansa ikke vilde være med og kjøre, saa brydde ikke han sig om at gjøre turen heller; og naar ingen av de to fór, vilde ikke Solum-guttene. Og saa blev det bare han Hans Olsa og han Gjermund 63Dahl det gik an at faa straks, men det var ikke nok til at faa hjem en hel gaard. Tallaksen sa han trodde ikke der fandtes vrangere folk paa Guds grønne jord end nordlændingene; om de saa en mand krepere i sin elendighet, vilde de aldrig række ut haanden! – Og saa blev det til det, at han gav op tanken paa bygging den sommeren, og snart stod der én gamme til og kjekkjek] trolig: kikket, stirret, så utover (jf. nordtrøndersk «kjeik») østenfor bækken.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Riket grundlægges

Romanen Riket grundlægges ble utgitt i 1925 og er andre bind i et firebindsverk som kom i perioden 1924–31.

Nybyggerne Beret og Per Hansa lærer prærien å kjenne på godt og vondt. Her kjemper menneskene mot snøstormer, gresshoppepest, indianerfrykt, fattigdom og sult, men også store språkvanskeligheter. Ensomhet og atskillelse er sentrale temaer.

De fleste nybyggerne i «Spring Creek» får kjenne på disse følelsene når uvær og annet fører til lange opphold inne i jordgammene uten kontakt med omverdenen. Frykten for alt det ukjente gjør lengselen etter familie og hjemlandet enda sterkere. Berets frykt, redsel og indre kamp påvirker ikke bare familien hennes, men også de andre i dette lille samfunnet, et samfunn som lett kunne gått til grunne uten nybyggernes varme omtanke for hverandre.

Sammen med første bind i romansyklusen, I de dage, ble romanen oversatt til engelsk og utgitt under tittelen Giants in the Earth i 1927.

Les mer..

Om Ole Edvart Rølvaag

Rølvaags forfatterskap har spilt en viktig rolle både i amerikansk og norsk litteraturhistorie. Han deltok gjerne i kulturdebatter og var spesielt opptatt av saker som innvandring og intergrering. Rølvaags kultursyn var forankret i troen på at immigrantene gjennom å verne om sitt eget språk og sin egen kulturarv bedre kunne håndtere den kulturelle smeltedigelen USA var. Han var spesielt opptatt av morsmålsundervisning.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.