Riket grundlægges

av Ole Edvart Rølvaag

VIII.

Det led mot slutten av juli.

Borte ved Spring Creek stod akerlappene saa vakkert at det var en hjertens glæde at se paa. Der var kommet hoder paa de lange straaene – korn kom fram under huden, laa der tæt sammenpakket i grønne rader. – For hver dag som gik, blev hodene tyngre, vugget svaiende i brisen, la sig paa skakke straks den dovnet av.. De hadde saa meget i sig av drøm og dulgt liv, – liv som holdt paa at bli til.

Han Per Hansa bar sig som en velbygd baat mellem storsjøer, saalænge bare kjølen stod ret, gik det bra med ham. – Han saa paa konen som gik der og hængte for vinduet hver kveld, han blev ottefuld og ræd og stundom harm paa hende, og sa det òg. Men naar han betragtet alt som vokste for ham, baade av eng og aker og av fé og folk, var han glad og glemte konen. – Han hadde mer aker end de fleste, og det var ikke tale om andet end at det stod penest hos ham! – Ho Beret, stakkar, var langtfra slik som et sundt menneske bør være, men det var vel ikke værre end at det rettet sig med tiden! – Kanske smurte han til og fik sig skikkelig hus til vinters, – han maatte saa gaa i gang med kongsgaarden engang allikevel! – Det var en bra mand, den norsken borte i Worthington, han gav ham vel litt paa krita naar han snakket pent med ham. – Til vaaren tænkte han at gjøre et par storkast med indianerne og alle skalpene de hadde liggende!Til vaaren … liggende] han vil handle med indianerne for å tjene penger – Og fik han den kongsgaarden bygd slik han vilde, 82var det naa utgjort om hun ikke skulde ta sig igjen, – saa fornuftig menneske som hun var! –

Alt han hadde faat i jorda iaar, blomstret som en hage; potetene vokste saa han kunde høre det. Her hadde de naa nypoteter paa bordet hvereneste dag; hos de andre var de saavidt begyndt at blomstre. – Havren stod vakkert, den òg; men kveita var dog gildest lel. – Naboene kom og saa paa den, og blev glad ved synet, – baade de østenfor bækken og de andre; selv irlænderne her vestpaa var der og saa paa akeren hans, snakket fort om mange ting, som han ikke forstod; men at de glédde sig, det kunde han godt se paa fjæsene deres. – Det var rigtig bra folk, disse irlænderne, og han syntes det var for galt at han ikke kunde snakke med dem. Noe maatte han dog gjøre for dem til gjengjæld, og han gik bort i akeren efter non nypoteter til dem, – saapas at det blev nok til en gryte. – Den som hadde raada, fik da virkelig række handa! –

Og naa var surheten hos Tønset’n borte. Fandtes ikke andet end lovord og pris i hans mund over han Per Hansa, som var framtænkt nok til at saa saa tidlig; naa kunde de faa det frasiggjort her før det blev færdig hos non av de andre. Vigtigheten tøt ut av kallen paa alle kanter. Det var selvsagt, at det faldt paa ham at gjøre al reapingenForfatternote: reaping = skjære en aker med maskinreapingen] innhøstingen; Tønset’n liker tilsynelatende å bruke engelske ord for nykommerne; Solum-guttene fik ta paa sig at lære dem knepet med bindingen. – Jamen blev her nok at staa i snart! – Tønset’n gik der og traakket, saa efter maskinen, var borte hos han Per Hansa for at se om ikke akeren snart var tagendes. – Og naar han kom saa langt, syntes han, at han maatte ta sig en tur bortover til Solum-guttene med det samme, og høre hvad de som gammel-amerikanere trodde om tingene, – det var fælt at ha saa meget paa sig! –

Men naa gik det slik med han Per Hansa, at han som ellers var saa braa av sig, naa syntes det ikke 83hastet; han drog opover til akeren hver kveld for at obsalvereobsalvere] observere hvordan det gik deroppe, men blev bare roligere for hver gang. – «Nei kom no du òg og vær med at se paa kveita hvor fint ho staar,» sa han til konen. – Ja saa blev hun med, og sa at den stod pent, den stod rigtig pent forresten! Men saa kom hun gjerne paa noe hun hadde glemt at gjøre hjemme; det maatte hun skynde sig med før det blev mørkt – og hun gav sig sjelden tid til han blev færdig.

– Som sagt, han syntes ikke det hastet med at begynde harvesten;Forfatternote: Harvesten – skuronnen. naar Tønset’n slog paa den strengen, sa han Per Hansa, at de maatte la den faa dovne sig endnu et grand. – «Du greier det nok, Syvert; – det vet vi alle, at din make til at reape fins ikke i hele Dakota Territory!»

Tønset’n hostet–:

«Du mener kanske –: i Minnesota?»

«Rekti ja, – var det ikke det jeg sa?»

Saa lo de og godkjæklet som to smaagutter.– Men saa kom Tønset’n bortover en formiddag, var bestemt, ophidset, og sa at idag maatte de ta til, – ikke raad for andet! – Han kom netop fra han Hans Olsa, og nu tok hoho] her: kornåkeren pikajorpikajor] bannord, ord som forsterker utsagnet, jf. «pikadø» og «pinadø(d)» til at gulne i toppen der òg; de maatte faa det undagjort her straks!

«Det har da ikke saan braahast, Syvert; nei la ho no staa og dovne sig natta over!»

Tønset’n vilde ikke høre paa det øret; han fegtet med armene og traakket omkring: –

«Kjære menneske, du forstaar ikke dette her! – Her ar vi otti acres staaende, og jeg alene om det altsammen! – Kanske maa jeg avsted til sogningene og hjælpe dem òg med lappene sine, – uvisst hvad greie de har paa saanne ting.» –

«Det greier sig nok,» lo han Per Hansa, «ta det no bare med taal, Syvert!»

84Da blev Tønset’n sint. – «Jeg ska si dig – dette forstaar du dig ikke noe paa, far; – du staar her som kua foran en kvit dør! – Var det ikke for den gudsens løkka, at det kommer saa tidlig hos dig, greide vi det aldrig, – vi lyt tel i denne dag!»

«Som du sier, kaptein!»

«Ja no gaar jeg og varskurvarskur] sier fra til han Hans Olsa, saa springer du efter Solum-gluntan!»

«Ska vi – ha hele Dakota Territory om denne akerlappen min?»

«Per Hansa, bruk no vettet dit!» ropte Tønset’n. – «Du og han Hans Olsa greier aldrig i livet bindingen etter mig, – dere kan jo ikke binde engang! – Gjør som jeg ber dig, og gaa efter gluntan!» – Tønset’n diltet avsted som gjaldt det land og rike, – det var sørgelig at ha med folk at gjøre som ingenting forstod! –

Straks over middag var de samlet borte ved akeren allesammen; baade karene og kvindfolkene og barna, – ho Beret hadde begge de mindste med. – Tønset’n snakket og forklarte og kommanderte til der la sig feststemning over dem. Men hos ham som stod for det altsammen, var det alt andet end fest. De andre lo og spaste,spaste] spøkte og lo som de skulde til kirke i brudefest en søndags morgen. Der sa én noe morsomt, og der en anden; og saa var det ikke frit for, at de hadde moro med Tønset’n, – men da lo ho Kjersti saa det trillet. – Tønset’n hadde dog vigtigere ting at tænke paa idag, end slikt aperi, – naa saa en rekti hvor vettet var! – Han laa paa marken og fór over maskinen, tittet indunder og banket med en stor skruetang, fandt ett hul her som maatte ha smørels, et andet der, – hvor var nu smørelsen henne? – Hvad stod de der og gapte efter? kunde de ikke komme og hjælpe folk? –

Endelig kom han sig saa langt at han kunde spænde hestene for; – han grep tømmene og kravlet sig op i sætet.

85«Ja no i Guds navn!» –Ja no i Guds navn!] en vanlig måte å starte innhøstinga på den gangen var å påkalle Guds navn

Mer hadde han ikke tid til; myggen stak, hestene var urolige, og her var saa meget at holde øie med! –

Og saa svingte han borttil kanten, og naa begyndte den første harvesten borte ved Spring Creek.

Der blev en fæl dur da han kom saa langt at maskinen fik mat. – Hestene gik fort, maskinen jafset i sig hele mundfulde, surret og snurret og skrek efter mer.

Tønset’n la op det første omfaret; han var saa optat med at faa det bent og vakkert og med at passe paa at der ikke blev staaende mer end høist nødvendig igjen langs kantene, at han hverken saa eller hørte noe andet. – Ikke før hadde han lagt den fjerde runden bak sig før han stanste hestene og paa engelsk spurte han Henry hvad han syntes. – Og hvordan gik det med nykommerne, greide han at lære dem haandlaget? – Well, ho Kjersti hadde været flink til at binde i gamle dage, hun fik hjælpe ham med undervisningen! – Men der snudde han sig majestætisk i sætet og satte i paa norsk til han Per Hansa:

«Jeg tror minsæl, at denne kveita di gaar firti bushels paa acren? – ja fem og tredive, det skal jeg garantere dig!»

«Kjør bare, du Syvert-far! – Ser du ikke vi gaar her en hel armé med folk og venter paa dig!»

Bindingen var mer arbeide end kunst, og det tok ikke saa lang tiden at lære det; saa mange som de var naa, blev det bare moro. Alle maatte prøve; ho Beret hadde lagt barnet fra sig borte paa marken, og var med – hun òg. – Men saa kom ho Kjersti og snakket til hende: Dette var ikke mer end karene godt greide det – du store verden – fem voksne mandfolk om dette stykket, og to gluntonga! – No skulde de faa ho Sørrina med sig og gaa hjem og lage eftaskaffe; la de sammen alle tre, blev det nok; saa kom de med kaffe paa aakeren, – 86det var saa morsomt, – og det var karene bedre tjent med.

Han Per Hansa bandt hveten sin; hændene blev fugtige av saft; den var bløt og fin som olje; han følte vellyst ved det. – Hodet rettet sig for hvert baand og han følte en kraft stige op i sig, han aldrig før hadde kjendt. – Naa var det godt at være til! – Et dristig kast hadde han gjort, men naa gik han ogsaa med lykken mellem hændene. – Han bandt de modne, tunge baandene, satte dem fra sig saa de stod i marken. – Han maatte le, – aanei, han fik nok fare varligere fram, somme av kornene var svært modne og kunde let drysse ut. – Han rettet sig og strøk de vaate hændene over ansigtet.

– Det var da merkelig saa let som han var i kroppen idag! –

Karene drev paa til duggfaldet blev saa tungt at de maatte slutte. Solen var da forlængst i prærien; bare en dyp rødme laa igjen. – Da var Tønset’n baade træt og stiv, men det lot han sig ikke merke med.

Hjemme i gammen hos han Per Hansa stod der fulde grøtfat og ventet paa dem; de to andre husmødrene hadde været hjemme hver hos sig og gjort stellet; naa var de hos ho Beret og gik hende tilhaande.

Karene hadde sat sig tilbords. Han Per Hansa grov borte i Storkisten.

«Vent no etgrand før dere læser for maten!» smaasnakket han nedi kisten. – «Jeg skulde vel ogsaa være med!»

Han kom borttil og rystet en flaske bak hodet paa Tønset’n.

«Har du hørt slik rar lyd, du Syvert? Er det ikke mest som det lokker?»

Og saa vanket der en liten knert før de tok til at grave sig ned i grøtfatene.

«Hæ hæ!» kremtet Tønset’n efter drammen; «du 87skal se du blir rikmand bare det første aaret, – merkeleg tel kveita!»

«Pas dig no bare sjøl, du! – Har ikke du og ho Kjersti sokker nok til at gjemme pengene i, kan du bare lyes hit!»

Der var stor latter og leven blandt karene.

«Ja rik, det blir no alle sammen!» bedyret Tønset’n. – «Han Sam maa vel avsted straks og holde bryllup med den dere trondhjemars-jenta som gaar østved Sioux River og venter paa’n, – aaja san!»

«Yes Sir!» la han Sam i. «Men, du Kjersti, du skulde ikke slippe han Syvert avstad til det bryllupet!»

«Kefør daa?» spurte hun troskyldig.

«Nei for han blir saa styren av sig naar han kommer ilag med trønderkjærringene!»

«Du er en tosk, Sam!» sa Tønset’n tvert og la skeen fra sig.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Riket grundlægges

Romanen Riket grundlægges ble utgitt i 1925 og er andre bind i et firebindsverk som kom i perioden 1924–31.

Nybyggerne Beret og Per Hansa lærer prærien å kjenne på godt og vondt. Her kjemper menneskene mot snøstormer, gresshoppepest, indianerfrykt, fattigdom og sult, men også store språkvanskeligheter. Ensomhet og atskillelse er sentrale temaer.

De fleste nybyggerne i «Spring Creek» får kjenne på disse følelsene når uvær og annet fører til lange opphold inne i jordgammene uten kontakt med omverdenen. Frykten for alt det ukjente gjør lengselen etter familie og hjemlandet enda sterkere. Berets frykt, redsel og indre kamp påvirker ikke bare familien hennes, men også de andre i dette lille samfunnet, et samfunn som lett kunne gått til grunne uten nybyggernes varme omtanke for hverandre.

Sammen med første bind i romansyklusen, I de dage, ble romanen oversatt til engelsk og utgitt under tittelen Giants in the Earth i 1927.

Les mer..

Om Ole Edvart Rølvaag

Rølvaags forfatterskap har spilt en viktig rolle både i amerikansk og norsk litteraturhistorie. Han deltok gjerne i kulturdebatter og var spesielt opptatt av saker som innvandring og intergrering. Rølvaags kultursyn var forankret i troen på at immigrantene gjennom å verne om sitt eget språk og sin egen kulturarv bedre kunne håndtere den kulturelle smeltedigelen USA var. Han var spesielt opptatt av morsmålsundervisning.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.