Riket grundlægges

av Ole Edvart Rølvaag

X.

Hermed begyndte en uendelig tung kamp mellem menneskets seighet og den ondskapens hær som var sluppet løs mot den. Der hadde været tegn til pesten i 1873, og i 74 kom den, og den raste i aarene 75, 76 og 77, delvis ogsaa i 78; siden forsvandt den like saa pludselig som den kom. – Den fór fælt fram; den drev somme til betlerstaven,betlerstaven] tigging andre paa sindsykeasylet, somme tilbake til skogene der de var kommet fra, forresten var det ikke stort bedre der heller. – Men de fleste blev sittende der de sat; de sat fordi armoden var saa stor at de ikke orket at staa op og gaa, sat fordi de ikke visste noe sted at ty hen til, – ja, hvor skulde de vel hen? – Og saa sat de og ventet paa at det skulde bli bedre! –

Men hvordan det nu end gik til, saa kom der flere og hjalp dem med at sitte. Her var vakkert herute, lækker jord, – rent et Kanans land! – Den ene karavanen efter den andre kom sigende, en stanste her, en anden der, – det var merkelig vakkert herute! –

Men pesten var aarvis; den la sig paa alt som vokste paa jorden, paa alt uten græsset, det stelte ikke mennesket med, og det fik staa ifred.

Det saa ut som den rene trolldom; om vaaren og utover forsommeren var luften saa ren og lækker at det var et mirakel, – den fløt som silke mot skindet – ikke aspekter at aapendageaapendage] oppdage paa himmelen nogensteds. Det som kom i jorden, vokste saa det var en hjertens fryd at se paa, det stod der og fyldtes 97med en modenhet som bugnet. Men saa – akkurat som modenheten skulde til at sætte sig, kunde det hænde en dag naar brisen strøk frisk og kjølig fra vest eller nordvest, at der steg op underlige skylag derute. De kom rækende henover himmelen; luften fyldtes med hvite, skinnende seil, som bar mørke skrotter med lange lægger og mørkbrune sokkeband. Og da tok de til at suse – himmelens utallige hærskarer; men da var det ogsaa forbi med alt som aker het. Og altid kom trollskapen fra vest og nordvest, helst fra nordvest der solgløden var som allerfagrest og ofte mot kveld naar dagen tok til at bli doven. – Nu maatte de sande det gamle ordsproget, at alt ondt kommer neden og nordenfra.

Endnu har ikke noe menneske magtet at gi en tilfredsstillende forklaring paa hvor trollskapen kom fra de første par aarene. – Man har snakket om de store sandørkene vest i Colorado, ja – man har snakket om dem! – Men efterat pesten hadde været her én gang la den nok igjen efter sig i akeren som var pløid om sommeren. Der verpet den bittesmaa skrøpelige egg, som saa ut som tør sagmugg. De laa der gjennem høstens væte, under vinterens mange snelag, i frost saa sterk at stikken smaldt paa marken, – laa der dau om vaaren, men se om det ikke tok i til at kry ut av de smaa perlene naar sommersolen hadde stelt med dem en stund! – Og her maa et andet gammelt ord sandes –: ingen trollskap er saa slem som den menneskene selv opaler; disse karene som krøp ut av eggene, gjorde værre hærverk end de som kom seilende med nordvestbrisen. – Og saa var de saa ulidelig ekle!

– Men ikke saa at de andre ophørte at komme fordi om menneskene opalte nok hjemme, nei var det likt sig! – Der var sommerdage mens pesten stod paa, da der ikke var ren luft at se. Men det var ikke altid den brød sig med at gjæste nedpaa; skylagene laa bare og ræk oppe under solen som 98skinnende snelag det blinket i. – Saa var det pludselig som om det onde fik samvittighetsnag fordi det ikke hadde gjæstet menneskene; randt der da en liflig nordvestbris, suste den pludselig ned, skar og skar, aat med graadige tænder, feiet ned for fote alt som stod der saa vakkert. Dagen efter naar brisen frisknet paa igjen, kunde det godt hænde, at djævelskapen lettet paa sig og laa og fløt oppe i luften som skinnende let sus, – paa jagt efter nye aasteder.

Og der var ingen ende paa alle de rare ting den kunde finde paa. Det hændte at den paa én aker snauet rent bare non alen langs kantene og lot resten staa; en anden kunde faa staa omtrent urørt – til en gang det faldt sig saa. En aker laa like ved og blev snauet ren, saa marken laa oversaadd med avskaarne aks; paa en anden kunde den finde paa at ta bare bustene av akset saa aksene saasaa] rettet fra: sa (trykkfeil) ut som kollete sauehoder. Den var forresten slet ikke nøie paa kosten – grønnsaker og poteter, bygg og havre, hvete eller rug, eller hvad det nu var – det kom paa ett ut. En sværm kom tyk mot en vognfarm, og da den forlot den, var den hugget i av utallige smaa rovdyrtænder. Stod der en høigaffel i jorden, med skaft av ek eller hickory, – stod skaftet fliset igjen. Et klæsplag den fandt paa jorden, kunde den lægge igjen optafset. – Ja, var bare trollskapen i det laget, tok den alt og forsmaadde intet.

Folk saa og undret sig; de rædde blev nedtrykt av mørk angst; de gudløse svor saa det lyste omkring; de fromme kom sammen og bad om, at al pestilensepestilense] pest og ondskap og djævelskap maatte forlate dem. De urædde gik aar og dag og pønsket paa midler, prøvde snart det ene, snart det andre; men de godtroende tok tvare eller kjevle og vaskebalje, gik borttil akeren og trommet av alle livsens kræfter; serenaden hjalp ikke mer end noe andet, – trollskapen reiste ikke før den syntes den var færdig.

Menneskene trøstet sig saa godt de kunde. Det 99blev vel bedre. – Sagtens farer det sin vei igjen! Selvfølgelig ophører pesten, kan du vite! sa sogningene, – de var letlivede, og tok mot livets gjenvordigheter med uforstyrret ro. – Ja selvfølgelig gaar det over – det vet vi jo, – slikt plar altid være værst i førstningen, støttet frændene deres, vossingene. – Folk hjalp hverandre med trøstegrunde. – I Ægypten var det visstnok fælt, men det gik da over, og det stod ikke saa længe paa der, – var der non som husket. – Til aars blir det all right! forsikret en anden. – Men saa var det akkurat like galt det andre aaret. – Ja naa har vi slitt med pesten i to aar, naa er det sikkert forbi, en pest kan da ikke vare evindelig, vet jeg, – husker dere ikke Svartedauen, den gjorde fra sig bare paa halvaaret? – Naaja, saa var det ikke bedre tredje aaret heller, men da var der en del galninger som kom paa dette, at alle gode ting er tre, altsaa er vi naa endelig færdig, – tak og lov for det! – Vent naa bare, jora er god her, den som holder ut, kommer til at gjøre storkup! – Naa, saa blev det næsten værre det fjerde aaret, og saa syntes ikke folk det var saa slemt længer, for naa holdt de paa at bli bra vandt. – Og pesten tok da hverken folk eller krøtter – gudskelov for det! –

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Riket grundlægges

Romanen Riket grundlægges ble utgitt i 1925 og er andre bind i et firebindsverk som kom i perioden 1924–31.

Nybyggerne Beret og Per Hansa lærer prærien å kjenne på godt og vondt. Her kjemper menneskene mot snøstormer, gresshoppepest, indianerfrykt, fattigdom og sult, men også store språkvanskeligheter. Ensomhet og atskillelse er sentrale temaer.

De fleste nybyggerne i «Spring Creek» får kjenne på disse følelsene når uvær og annet fører til lange opphold inne i jordgammene uten kontakt med omverdenen. Frykten for alt det ukjente gjør lengselen etter familie og hjemlandet enda sterkere. Berets frykt, redsel og indre kamp påvirker ikke bare familien hennes, men også de andre i dette lille samfunnet, et samfunn som lett kunne gått til grunne uten nybyggernes varme omtanke for hverandre.

Sammen med første bind i romansyklusen, I de dage, ble romanen oversatt til engelsk og utgitt under tittelen Giants in the Earth i 1927.

Les mer..

Om Ole Edvart Rølvaag

Rølvaags forfatterskap har spilt en viktig rolle både i amerikansk og norsk litteraturhistorie. Han deltok gjerne i kulturdebatter og var spesielt opptatt av saker som innvandring og intergrering. Rølvaags kultursyn var forankret i troen på at immigrantene gjennom å verne om sitt eget språk og sin egen kulturarv bedre kunne håndtere den kulturelle smeltedigelen USA var. Han var spesielt opptatt av morsmålsundervisning.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.