Riket grundlægges

av Ole Edvart Rølvaag

IV.

Efter gudstjenesten blev folk staaende i klynger ute paa tunet og snakke lavt baade om presten, og det sørgelige som var hændt her idag. Mest om det sidste. Der var medynk med disse menneskene som ulykken hadde rammet saa tungt; noen mente det var uforsvarlig av han Per Hansa at ha et slikt menneske gaaende hjemme, snart kunde noe hænde, og da var det for sent; noen mindtes det, og andre det; noen husket ogsaa, at han Per Hansa var en hardhaus, og der maatte vel alvorlige paamindelser til, men alle syntes synd i ham.

124Ingen av husets beboere var at se; folk saa sig om, ingen hadde lyst til at gaa.

Endel kvinder stod endnu inde i stuen; de agtet at bli der og hjælpe til med at sætte tilrette. Ho Sørine var der ogsaa; barnet bar hun fremdeles i armen. Kvindene var øiensynlig opraadde med noe, snakket lavt og dæmpet og kom sig ikke til at ta fat paa arbeidet.

Presten hadde sat sig ned ved bordet, foldet hændene og lagt hodet nedpaa; slik blev han sittende en stund, merket saa at der var folk i stuen, reiste sig og kom bort til kvindene.

«Jeg foreslaar,» raadet han sagtmodig, «at dere gaar hjem naa; la én som er godt kjendt her i huset, bli igjen og hjælpe til; trænges her mer hjælp, skal vi budsende flere. – La naa mig faa laane den kjække smaagutten en stund,» sa han til ho Sørine. – «Siden tror jeg nok det var rigtig bra om I kom ofte, men aldrig mer end én ad gangen. – Og spør hende ikke hvordan det staar til; bare ta det som givet, at alt er som det skal være. – Det ser ikke værre ut her end at alt kan rette paa sig med tiden, – det tror jeg visselig. –» Han tok gutten og begyndte at leke med ham.

«Gud gi det kunde bli all right her engang!» sukket ho Kjersti.

Presten hørte det.

«I hans navn er intet umulig. – Naa vilde jeg gaa straks, var jeg som dere; – la hende som er bedst kjent, bli igjen!»

Presten tok gutten med sig og gik ut paa tunet til klyngene, som stod der, talte mildelig til dem om at gaa hjem hver til sit, og være stille, – for det var med Ordet som med den sæd de la i jorden –: det maatte faa ligge uforstyrret, skulde det spire og bære frugt; la der sig for meget ovenpaa, vandt det ikke fram.

«Me staur aa snakka om aa danna mainighait,Me staur aa snakka om aa danna mainighait] uttalelsen kom tydeligvis fra en sogning i settlementet 125vait du!» Manden som sa det, saa forundret paa presten, – det var no vel ikke galt?

«Det faar vi nok stunder til, skal du se.» – Presten hævet stemmen: «Naa ber jeg dere vakkert, godtfolk, gaa naa hver hjem til sit, bli i det stille resten av dagen, og tænk paa hvad I har hørt!»

«Nai, nai, da kan no so vera, vait du, men anyhowForfatternote: anyhow = allikevel. – –!»

Presten vendte sig fra manden og gik til en anden klynge, og saa maatte sogningen gi sig paa det, men syntes det var en rar prest som ikke hadde stunder til at diskutere et saa vigtig spørsmaal.

Klynge efter klynge seg istykker, folk ruslet hjemover, snart var der ikke flere igjen; dagen holdt saa smaatt paa at kvelde. –

Presten blev gaaende længe ute paa tunet; ornatet hadde han endnu paa; gutten stabbet ved siden, holdt i det svarte skjørtet og hadde meget til moro med presten.

Presten syntes der kom folkemaal fra den nye fjøsgammen, der stak en sutrende barnestemme ut; han tok gutten paa armen, gik borttil gammen, skjøv døren op og traadte ind. Gammen hadde ikke vindu, det var saa skymt derinde at naa da han saa ind fra det sterke lyset ute i kvelden, var det vanskelig at skjelne gjenstandene klart. – Han følte dog straks at her var folk, og han steg længer ind og saa sig om.

Paa en høidynge sat de – han Per Hansa og ho Beret, hun med ansigtet ind mot ham, han med den ene armen under hodet hendes, med den andre holdt han om livet; And-Ongen hang paa skuldrene hos faren, med hændene knæpt rundt halsen.

«Guds søte fred over eder!» mælte presten rolig, straks han fik se dem.– «Naa er alle folk gaat, og naa, mor Holm, skulde jeg rigtig like at du kunde koke os en god kop kaffe hvis den findes i huset; jeg vil gjerne spise kveldsmat hos dere!» –

126Ved lyden av stemmen fór der en rykning gjennem Beret, hun rettet sig, strøk haaret tilside, saa sig om, forundret; og hun blev undselig, som et blufærdig menneske med for lite klær paa sig, naar det uventet støter paa andre.

«Nei er det her vi holder til?» sukket hun, bøide sig fremover og holdt sig for øinene.

«No vel e ha mat!» ropte gutten og rev sig løs straks han hørte moren.

Hun grep om barnet og favnet det ind til sig, grov ansigtet ned i halskroken, og drak og drak.og drak og drak] Setningen er grammatisk uklar. Det er ikke klart hvem som drikker, men trolig må det være den vesle gutten som ennå får morsmelk. I den engelske versjonen er det derimot tilsynelatende moren som drikker, «she drank and drank», sjøl om presten like etter snakker om veslegutten.

«Nei Beret, far no ikke saa voldsomt!» formante manden; – «pas dig no!» –

Da kastet hun hodet tilbake, det bleke ansigtet var hett –:

«Ska jeg ikke ha lov til at være god mot mit eget barn!»

Presten steg borttil og la haanden paa hendes hode:

«Det er ganske rigtig, mor Holm! Elsk ham bare du; – men glem ikke at takke ham som har git dig denne kostelige gave! – Der ligger et velsignet vakkert mandsemne i det barnet, I faar sikkerlig meget glæde av ham.»

Ho Beret holdt op at kjærtegne, sat der bøid over barnet og lyttet til prestens ord. Saa reiste hun sig fort og børstet av sig, og atter fik presten det indtryk, at hun skammet sig. Uten at si noe tok hun ett barn i hver haand og gik fort ut.

Han Per Hansa blev sittende paa høidyngen og støttet hodet i haanden; haar og skjegg var tafsete og sterkt graasprængt, dype furer ridset med sterk haand over ansigtet, hele skikkelsen frygtelig herjet, som et løvtræ en uveirsnat har faret stygt med.

Presten satte sig ved siden; han begyndte at skrifte han Per Hansa, med al den sjælesørgemildhet han eide.

«Fortæl mig naa altsammnen, – to magter at bære 127hvad ikke den ene formaar at løfte. – Fortæl naa helt fra begyndelsen.»

Han Per Hansa støttet hodet og saa ned i høiet, snakket lavt og ophakket:

«– Jeg forstaar det ikke selv, ser du. – Jeg ser bare at elendigheita har lagt sig paa os. – Stort længer kan ikke dette her gaa, – jeg faar vel se at faa hende bort!» Han sukket tungt og tidde.

Det forekom presten, at her sat al livets kummer og talte til ham, og det syntes saa koldt inde i det halvskumme rummet.

– «Det er vel saa, – korset kan bli tungt for dig!»

Pausen blev lang mellem dem.

«Men hun er da ikke helt forvirret?»

«Helt eller halvt, – det gjør vel ikke stor forskjel, – er fiolinen sund, saa er han sund.» –

«Det er vel saa –.»

Han Per Hansa blev ved at stirre ned i høiet og fortsatte:

«Jeg vet mig forresten ikke anden synd mot hende, end at den ældste glunten vor kom før vi blev gift, men det var vi no begge om, saa tok jeg hende hit ut, og det er vel der det stikker. – Det første tror jeg ikke ho sørger over, – det er det andre, og det er det vanskelig at se noen synd i.»

«Jeg skjønner det,» sa presten mildt.

«Men ska da ikke en mand driste sig dit han ser hele framtia, bare fordi kona har liten lyst?» – Spørsmaalet lød som om han naa aapnet for en aarelang sindets lidelse; det sterke ansigtet hadde vendt sig bent mot prestens og tigget om et ja.

«Visst skal han det, min gode mand!» sa presten ivrig, «men de bør dog enes.»

«Enes ja, – du snakker! – Naar der no ikke er anden uenighet end at ho raadde til at la det være et aars tid enno? – Selv efterat vi kom hitut, har ho ikke sagt stort i ord. – No ska du rigtig 128si mig,» kom det lavt og ræd. «Sæt at mand og kone ikke kan enes, hva ska da han gjøre?»

Presten kjendte hvordan spørsmaalet grov efter svar som hadde lindring og lise.lise] trøst

«Manden skal forlate far og mor og bli fast hos sin hustru, og de to skal være ett kjød, – der har du Herrens anordning. Men gjælder den loven manden, maa den vel ogsaa gjælde kvinden; – mellem dere to har der jo ikke været noen egentlig uenighet?»

Han Per Hansa rystet paa hodet, fandt ordene med vanskelighet:

«Jeg undres stundom paa, om det er to mennesker som har holdt saa av hinanden, – det har ikke gjort det bedre; havet er vel like umulig at løfte enten det gaar i storm eller ligger i stilla! – Og no vil jeg vite av dig som er prest og forstaar skrefta: Hvad ska manden gjøre?» – Han Per Hansa grep om prestens arm og kløp til.

«Han skal ydmyge sig for Herren sin Gud, ta sit kors op og bære det med taalmod!» sa presten sterkt.

«Hm – hm!» lo han Per Hansa bittert; «det blir tynd kost for mig at leve paa, – den faar du bare gjemme! – Jeg spør som en ulærd mand, og maa faa et svar jeg kan forstaa: gjorde jeg ret eller gjorde jeg galt da jeg førte hende hitut? Og hvad skulde jeg tat mig til, al den stund jeg ikke saa noe andet i verden?»

«Dengang handlet du visselig ret, min gode mand, hvis det er sandt som du har sagt mig; en mand skal drage dit hans hu staar, hvis ikke Herren kommer og sier nei. – Dengang handlet du ret; men siden har du begyndt at ælte dig ned i en stor synd, forstaar jeg; du knurrer – som fordum hine mænd i Israel, fordi Herren fører dig ind paa veier du ikke ønsker at gaa, – du vil ikke bære dit kors med ydmyghet.»I originalmanuskriptet hadde Rølvaag her en lang kritikk av Per Hansa, som han strøyk før teksten ble satt. I den sto det blant anna: «Du gaar her og knurrer mot Herren, fordi du synes dit kors er forholdsmessig tungt i forhold til andres? Hvad vet vel du om andres kors? … Her har du avlet med din hustru fire raske barn, forstaar du da ikke, mand, hvilken herlig gave Herren har lagt i dine hender? … Og du bør huske, at nye riker aldrig grunfæstes uten offer!»

«Nei, vet du hvad,» han Per Hansa blev haard 129i maalet, «vi har andet at gjøre!» Han taug en stund; presten lette efter noe at refse ham med; men saa fortsatte den andre, og naa var det ham som refset:

«Det er min erfaring, at det er let at snakke om ting man ikke selv har prøvd! – Jeg har tænkt mange ganger paa det, at no orker jeg det ikke længer. – Har du tænkt paa hvad det vil si, at gaa i stadig frygt for at mora kan ta barna av dage, og at det attpaa er din skyld, at ho er blit slik?»

Da presten endelig svarte, var han bare mildhet igjen. – «Nei Gud ske lov og pris, det har han forskaanet mig for!» – Han la armen paa skulderen hans Per Hansa. «Fortæl mig nu hvordan alt dette kom paa!»

Han Per Hansa sat der en stund; han skulde op en brat bakke og vandt ikke; han reiste sig og gik til døren; der blev han staaende og se ut i kvelden. Presten kom efter.

«Der er saa lite at si om slikt,» sa han Per Hansa om en stund. – «Ho har aldri likt sig i Amerika. – Det vet jeg no, at der er mennesker som slet ikke burde utvandre, – for de han ikke glé sig ved det som ska bli, – det er det, ser du! – Skjønt ho har aldrig bebreidet mig. – Det gik forresten taalig bra til det led mot det, at den sidste glunten vor skulde komme, – han som du døpte idag. – Da fik ho det med at ho skulde dø; men det skjønte jeg ikke, – ho har aldrig hat det med bebreidelser. – Ho stred fælt den gangen, og vi trodde alle ho kom til at stryke med, og han ogsaa – og saa maatte vi døpe ham straks. – I den ubesindige gléa over at alt var lykkelig og vel overstaat, gik jeg bort og gav ham det der navnet, – og saa blev det galt altsammen!»

«Det navnet?»

«Ja, det andre navnet, – det var naturligvis galt av mig, jeg ser det.» –

130«Nei hvad sier du, mand – saant et vakkert navn!»

Han Per Hansa saa paa ham. –

«Mener du det?»

«Visst mener jeg det! – Det er det skjønneste navn jeg kan huske at ha fæstet ved noe barn, – Peder Seier, – det synger jo av det!»

«Kan du si mig – ja er det virkelig menneskenavn? Og var det ikke formastelse av mig?» spurte han Per Hansa og turde ikke slippe glæden løs.

«Kjære mand, har du virkelig vært plaget av det ogsaa?»

«Plaget? – Du maa ikke nævne det! – Du mener altsaa det er all right?»

«Ja,» saa presten sterkt, «det er intet andet usedvanlig ved det end at du har slumpet til at finde en vakrere form end jeg hittil har hørt.»

Han Per Hansa saa paa presten med ansigtet tæt til hans for at kunne se bedre i den voksende kveld; det begyndte at lyse i øinene paa ham, og han drog pusten sterkt, – skikkelsen rettet sig.

«Jeg maa spørre igjen, for jeg er en uoplyst mand, er det virkelig sandt? – Nei det maa du rigtig fortælle hende!»

«Det skal jeg nok gjøre; – hun liker altsaa ikke navnet?»

«Nei ser du – ho trur det er et indfal han Gammel-ErikGammel-Erik] djevelen har git mig for at faa os enda mere i sin magt; – men det kom ikke fram før det begyndte at klikke for hende; navnet taaler ho ikke høre, – det er derfor ho fik anfaldet da du i eftermiddag stadfæstet navnet paa glunten, – jeg var forresten ræd det vilde komme.»

«Saa, er det mulig? – Hvor længe har hun hat disse anfaldene?»

«De begyndte med græshoppene, – forresten har hun altid hat et tungt sind at drages med, ja og saa er det frøkta!frøkta] frykten Kan du begripe at et menneske ska bli saa ræd paa slette landjora?»

131«Begyndte det med græshoppene?»

«Ja ban – jeg kom hjem fra arbeidet en kveld og fandt et galt menneske! – Ho var sikker paa det var han Gammel-Erik som sendte pesten paa os, – og det kan ho vel ha ret i òg; da begyndte altsaa de ridene at komme over hende da ho saa mora, og ho var da død!»

«Hvad sier du!»

«Ja ban, ho saa mora, – trur du ikke ho visste, at mora var død et halvt aars tid før brevet kom, – aa, du skulde aldri set noe saa galt!» – Rædslene han hadde gjennemlevd holdt paa at kvæle ham som han nu fortalte. –

«Hun saa vel ikke et dødt menneske, – da maa hun være alvorlig forstyrret?»

«Gud hjælpe os saa sandt, – ho baade snakket med hende og saa hende: Jeg laa her en nat den første sommeren efterat græshoppene var kommet. Jeg hadde netop faat avlingen min berget, – saa vaknet jeg om natta ved at noen snakket høit inde i gammen. Og der gik ho fremme paa gulvet og pratet med mora, akkurat som ho hadde sittet ved sia hendes. – Jeg vet ho saa hende; – barnet, det bar ho i armene!» – Han Per Hansa begyndte at hikste. – «Det gaar ikke an, mor!» sa ho; «glunten kan ikke komme til dig med det navnet Satan har lokket han Per til at sætte paa ham!» – Akkurat de ordene brukte ho. – Jeg kom mig op og fik tændt lys, og saa gik ho der og bar glunten, – da visste jeg jo hvordan her stod til, – før hadde jeg ikke villet tru det! – Prest,» hvisket han Per Hansa, «vet du hvad det vil si, at kjende skindet krype opover ryggen?»

– «Vilde hun da lægge haand paa barnet?»

«Nei,» rystet han Per Hansa paa hodet. «Jeg kan ikke si, om ho tænkte paa det; – men ho hadde det med, at mora vilde ha ham til sig, – det andre kom senere.» – Han Per Hansa tok sig sammen. – «Det blir no to aar i sommer siden, da var det en dag i 132kveldingen, at græshoppene kom saa fælt at det var uraad at se himmelen. – Hadde ikke ho Sørrina, nabokona vor, da truffet til at være i stua, er det uvisst at vite, – men ho sat her og holdt barnet.»

– «Nei stakkars folk!»

«Du kan saa si! – Det gik saa til, at da det begyndte at piske som værst mot huset, kom ho paa, at ho hadde noen klæsplagg som tilhørte gluntongen, liggende paa blek.paa blek] til bleiking i solskinnet, derav bleikeplassen Ho sprang da ut efter dem, og da ho tok dem op, var det bare tafser igjen. – Men da kastet uvettet sig paa hende, ser du. Ho kom springende ind og ropte: «No har han Gammel-Erik været efter klærne dine, – det er bedst han faar dig ogsaa – før blir her vel ikke fred at faa!» Ja det sa ho. – Og saa grep ho om halsen paa barnet!» – Han Per Hansa stønnet. – «Ka ho da tænkte paa, er ikke godt at si. – – Men saa var det altsaa det jeg glemte at fortælle dig,» fortsatte han, «at natta før var mora i gammen; da gik ho Beret her og snakket saa tydelig med hende som jeg no staar og snakker med dig; ho hadde klædd sig, og fortalte mora om alle ting, – ja trur du ikke ho vilde koke kaffe til hende! – «det er da ikke saa smaat for os,» sa ho.»

«Hvordan gik det saa siden?» spurte presten med møie.med møie] presten er så opprørt av denne fortellingen at han har vanskelig for å snakke

«Ja ser du,» sa han Per Hansa og tørket øinene, «noe maatte jeg finde paa, – og saa fik jeg hende overtalt til at la ho Sørrina faa laane barnet sommeren over.» –

«Du fik hende til at gaa ind paa det?»

«Ja først vilde ho ikke høre om det; men saa gav ho sig da paa det, – og no vet jeg ikke enten jeg der gjorde ret eller galt; – ho hadde visst græsselig ondt av at glunten kom bort, – jeg saa ho gik her og vilde stelle med ham, og saa var han her ikke. – Men mener du ikke, at en nat efterat pesten kom – jeg vandt ikke at ligge vaaken hver nat heller, 133– hadde ho staat op og listet sig ind i stua der, – da vilde ho ha fat i barnet, – om det var for at gjøre noe galt, det ska ingen av os akkurat kunne si. – Ho sa til ho Sørrina og ‘n Hans Olsa, at der var kommet langfarendes folk inat, som maatte faa se glunten, og der var ikke andet at gjøre – ja det sa ho!»

– «Herren har visselig lagt et tungt kors paa dig! Husk dog paa, at han tar det av naar hans velbehagelige tid kommer! – Men fortæl mig naa: hvordan har hun det i mellemtiden?»

«Aa jo, ser du, ho kan være rent bra òg, – det kan vare maanedsvis, at én som ikke er nøie kjendt med hende, knapt vil falde paa at tro at det er noe galt; ho passer sit omtrent som andre. Midt paa vinteren, vet du, naar uveiret staar længe paa, og vi ikke ser folk paa lang tid, da faar ho riderrider] vanskeligheter da alt likesom falder bort for hende; – men det agter jeg ikke større paa, – saan gaar det med flere, ska je si dig!»

«Hvad tænker du naa at gjøre i sommer?»

«I sommer?» Han Per Hansa stak ansigtet op i prestens, rædselen lyste i det. «Hvis satansdommen lægger sig paa os i sommer òg, da vet ikke jeg det!»

Presten klappet ham sterkt paa skulderen:

«Sørg naa ikke for den dag imorgen! Pesten maa vel engang lægge sig? – Og husk paa, at Herren altid er nær! Som dine dages tal er, skal ogsaa din styrke være. – Ta naa dette raad av mig: Naa en tid utover skal du holde dig nær til hende: vær mot hende som du var det i hine liflige dage efterat du først fik hende! Lær hende at forstaa, at det er godt at være menneske, – du maa lette hende byrdene paa alle vis. – Barnet maa du paa ingen maate ta fra hende, – du faar heller passe paa saa godt du kan. – Og naa vil jeg raste her inat; stel det naa saa, at jeg faar være alene med hende en stund 134imorgen.» – Presten saa grundende frem for sig. «Kanske Herren kunde la det lykkes mig, at faa indpas i hendes sind med et klarnende ord, – hans ord er levende liv og formaar at flytte berge. – Naar jeg naa kommer igjen, skal du ta hende til nadveren.»

Prestens haand klappet skulderen den laa paa; han Per Hansa graat med smaa hikst; han kjendte vesignelse strømme over sig, og der var saa meget som løste sig ved det. Der var mangt han kunde likt at si, men vandt ikke.

Der fulgte en lang taushet.

«Nei,» sa presten endelig, «la os naa ikke staa her længer i rædsel og mørke og snakke om sørgelige ting; naa trænger vore legemer vederkvægelse.»vederkvægelse] trøst og lindring

De gik over tunet i den stille præriekvelden, – han Per Hansa saa glad at han gjerne kunde lovt presten hele avlingen, endda alting stod saa vakkert! Og han hadde hundre acres indsaadd naar han regnet altsammen.

Men naa hændte det, at nett som de stod der og skulde gaa ind i gammen, kom der et menneske stikkende om hjørnet og kaldte fort og ræd. –

«Far!»

Begge mændene skvatt til, saa fort randt skikkelsen op.

«Er det du, Ola? Kan du si mig hvad som er paa færde med dig?»

«Far, kom hit!» Gutten grep i armen paa faren og vilde dra ham med. –

«Han Hans sitter borte paa Indihaugen og kvin, – e kan kje faa ham med heim!»

«E han klein?»

«Nei!»

«Ka da e daa?» Faren rystet gutten.

«Han e ræd ho mor, – du maa kom straks!» Gutten føk ut i mørket og var borte.

Han Per Hansa saa paa presten, som om han vilde si: Her kan du se hvordan det staar til; og 135glæden sluknet hos ham. – Han bad presten gaa ind saalænge. – «Du kan bare si, at jeg og gluntan kommer straks.» Dermed skyndte han sig efter gutten.

Presten stod der uviss. Men saa vendte han sig mot døren, gjorde korsets tegn foran den, mumlet en velsignelse og et amen, aapnet og steg ind.

– Men bortover markene sprang han Ole fore, og faren efter.

«Kor han e?»

«Her borte!»

«Gaa heim med dig, – e finn han vel, – e da her ved grava?»

«Ja – her –.»

Han Ole blev borte til den andre siden.

«Store-Hans, kor du ha gømt dig?»

Der kom et lavt ul gjennem mørket.

Han Per Hansa gik efter lyden og var nær snublet mot en bylt som laa der paa marken og vred sig; han kastet sig over den og fik den op i armene.

«Hansemand, ka da e som manker deg?»

Faren sat der med et langt, slapt guttelegeme i armene, vugget og sullet med det.

«E – e – ho mor rar igjen?»

«Nei da! – No e ho all right, og no er maten færdig.»

«Ha – ha – ho drépe han Permand?»

Han Per Hansa tok hardere om gutten, reiste sig og begyndte at løpe med ham.

– Ha ho gjort da?»

Faren var barsk og sterk i røsten: –

«No ska du ti med slekt stygsnak. Ho mor e all right, – vi e alle all right. – No har ho maten færdig og alteng!»alteng] allting – Han stanste og satte gutten ned. «Tørk nu godt av ansegtet, – vi kan kje kom ind paa denneher maaten!» – Faren gav sig til at tørke av ansigtet paa gutten. – «Du faar vask dig saasnart du kjem ind!» sa han mildt, og tok gutten ved haanden.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Riket grundlægges

Romanen Riket grundlægges ble utgitt i 1925 og er andre bind i et firebindsverk som kom i perioden 1924–31.

Nybyggerne Beret og Per Hansa lærer prærien å kjenne på godt og vondt. Her kjemper menneskene mot snøstormer, gresshoppepest, indianerfrykt, fattigdom og sult, men også store språkvanskeligheter. Ensomhet og atskillelse er sentrale temaer.

De fleste nybyggerne i «Spring Creek» får kjenne på disse følelsene når uvær og annet fører til lange opphold inne i jordgammene uten kontakt med omverdenen. Frykten for alt det ukjente gjør lengselen etter familie og hjemlandet enda sterkere. Berets frykt, redsel og indre kamp påvirker ikke bare familien hennes, men også de andre i dette lille samfunnet, et samfunn som lett kunne gått til grunne uten nybyggernes varme omtanke for hverandre.

Sammen med første bind i romansyklusen, I de dage, ble romanen oversatt til engelsk og utgitt under tittelen Giants in the Earth i 1927.

Les mer..

Om Ole Edvart Rølvaag

Rølvaags forfatterskap har spilt en viktig rolle både i amerikansk og norsk litteraturhistorie. Han deltok gjerne i kulturdebatter og var spesielt opptatt av saker som innvandring og intergrering. Rølvaags kultursyn var forankret i troen på at immigrantene gjennom å verne om sitt eget språk og sin egen kulturarv bedre kunne håndtere den kulturelle smeltedigelen USA var. Han var spesielt opptatt av morsmålsundervisning.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.