Riket grundlægges

av Ole Edvart Rølvaag

IX.

Onsdag eftermiddag drev der let taake under solen; smaadraaper dryppet ned fra dottene som râkrâk] drev omkring deroppe; naa og da kjek solen ned mellem skyene for at se efter hvordan det gik nede paa jorden, satte regnbue baade her og der til tegn paa at den var tilfreds. Hele himmelen laa stor og blaa bakom det hele; luften var stille, – det var rigtig et velsignet veir.

I den gamle fjøsgammen, som han Per Hansa for længe siden hadde laget om til enslags arbeidsstue og stabbur, sat ho Beret og sydde paa en skjorte til 155veslegutten. Døren stod aapen; hun sat slik til at hun kunde se ut; hun hadde netop sendt And-Ongen opi akeren med drikke til guttene, som gik der og hyppet potetene. – Han Per Hansa arbeidet med taket paa det nye fjøset; det var sprunget læk ivaar da frosten gik, fordi vidjene som laa under, ikke var sterke nok. Hun kunde ikke se ham, men hun hørte han arbeidet.

– Aaja, sukket hun og saa op fra sømmen, han greier nok sit, kunde jeg bare saasandt passe mit! –

Hendes ansigt hadde det samme barnslige uttryk som presten hadde merket; øinene saa fjernt og drømmende ind i noe som ikke var som det skulde, men som maatte være som det var; der var en unaturlig glans i dem fra noe som laa bakom og ulmet.

Hun var helt rolig; idag ogsaa kjendte hun sig saa træt og døsig. Slik hadde hun naa været hver dag siden denne merkelige manden la haanden paa hende og med den rare røsten sin sa at naa løste han hende av Satans lænker! – Det var rart, at et menneske kunde faa slik magt! Hun kjendte dog, at han ikke jukset hende, for han løftet bør efter bør av hende, og hun blev saa let at hun trodde hun skulde gaa bent tilveirs. – Siden hadde hun været saa døsig. – Hun kunde ikke fatte hvad som stod paa med hende. Hun sov godt om nættene, men endda var hun saa tung av søvn om dagen, at hun maatte stri med at holde sig vaaken; idag hadde hun lagt sig nedpaa efter maten, og var straks sovnet.

– En velsignet mand, det var han visselig! – Og han hadde faat dem til at synge saa pent allesammen. Hun smilte ved tanken –: Mener du ikke han hadde faat dem til at synge akkurat de samme salmene herinde i gammen som folk sang i kirkene borte i Norge! – Det gik all right ogsaa, ingen ulykke var skedd for den saks skyld. – Og der hang endnu toner omkring over hele stuen – igaar da hun gik der, hørte hun dem alle steder; hun hadde 156tat én og fulgt den; og hun hadde sunget til han Per Hansa kom farende ind og spurte hvad som stod paa; – han var saa rar i øinene. – Han skulde da ikke bli ræd fordi hun sang! –

Som hun naa mindtes dette, kom der igjen strofer av en sang; hun tok efter dem og nynnet med. –

– Nei no maatte hun nok ikke synge! Hun kunde skræmme noen igjen, her hvor folk blev saa let rædde. – Dette var forresten vanskelig arbeide – ja han skulde vel bli pen naar han fik denne skjorten paa! – Hun maatte vel høre ham inde i gammen naar han vaaknet? – der var da godt maal i ham, det var der!

– No maatte vel moren holde op med at be om ham, naar ho fik høre han skulde bli prest?

Et stort smil la sig over det voksne barneansigtet. –

– En prest i slegten, – jeg mor til en prest, det blir jo som i Bibelen!

Haanden sydde sting efter sting, men skalv. Tankene kom med mer liv; haanden glemte at ta stingene.

– Naar no ho mor kommer, tænkte hun, og no kan ho straks være ventendes, saa ska jeg fortælle hende alt dette her – og saa ska jeg si dette til hende: Du vilde aldrig blit bedstemor til en prest hvis jeg hadde blit i Norge – det ska jeg si hende, – for der hænder ikke saane merkelige ting.Naar no ho mor kommer … ting] Presten har foreslått at sønnen Peder skal få utdanning til prest når han blir stor. Flere sønner av norsk-amerikanske bondefamilier utdanna seg til prester i USA. – Men saa tror ho vel ikke hvad jeg fortæller hende?

– Ansigtet blev betænksomt, haanden hvilte i fanget.

– Saa maa jeg fortælle hende, at no har vi kirke her i stua vor. – Men saa vil ho le og ryste paa hodet: «Jeg mener du snakker over dig no, Beret!» – akkurat det vil ho si. – Og saa faar jeg svare: Nei, mor, det gjør jeg slet ikke, for no skal du bare høre, – og saa fortæller jeg altsammen til hende –: Vi har kirke, og der er alter med lys paa og alting – og alteret, det er Storkista hans far! – Da vil 157ho bli enda mer forbauset –. «Beret,» vil ho si, «du snakker saa meget tull, barnet mit, du maa passe din mund, – det gaar ikke an at prate om alt heller, ser du!» – Men saa ska jeg vise hende hvordan baade han Syvert og ho Kjersti, og han Hans Olsa og ho Sørrina, og alle de andre la sig paa knæ foran kista og fik sig tildelt litt av Herrens Herlighet. – Og jeg ska fortælle om det altsammen, – men han Hans Olsa og ho Sørrina, dem kjender ho, og dem vil ho tro. – Jeg faar syne hende hvor kisten stod – la mig no se om jeg sanser ordene han brukte: – «Alle dine synders naadige forlatelse!» – Ja han sa alle, for det husker jeg tydelig! –

Hun sat i tanker en lang stund; sømmen laa i fanget; haanden ovenpaa.

– Ho mor sitter paa stolen ved ovnen hvor ho pleier at sitte naar ho er her. – «Ja,» spør ho, «er du no sikker paa at han ska bli prest, Beret? – Forhast dig no ikke, – du har altid været saa let at lokke!» – Da ska jeg svare: – Ja ser du, mor, det maa du aldrig tvile paa! for jeg hørte jo selv hvordan denne merkelige manden sat her og akkorderte med Vorherre om det, og fik det som han vilde, – baade han Per Hansa og ho Sørrina hørte det ogsaa – du han bare spørre hende hvis du ikke tror os!

– Ho mor ser da længe paa mig, og saa sier ho –: «Ja er det saa, at Vorherre ska bruke ham, da er det stygt av mig at ville lægge beslag paa ham, endda jeg nok skulde like at faa noen av dine til mig, – men da maa du bare passe godt paa ham, barnet mit!» – Det kan du sagtens vite jeg maa, svarer jeg da, for han ska jo ut i verden og gi folk av Herrens Herlighet! –

– Men saa reiser ho mor sig og ska til at gaa sin vei igjen, og saa sier jeg: No maa du ikke glemme at hilse han far! Du kan gjerne fortælle ham dette om Storkista hans. –

– Berets ansigt blev langt og betænksomt.

158Men saa blev hun pludselig fanget av tunge steg over tunet, steg som stanste borte ved fjøset. Der var noen som snakket og gik ind, – der hørte hun maalet hans Per Hansa.

– Ho Beret tok fat paa arbeidet igjen og sydde en stund, men saa sank haanden igjen.

– Montro hvad de no vil med ham igjen? – Hm, hm, – det er han Per Hansa først og han Per Hansa sidst! – Snart kommer den ene og tar ham bort, saa den andre, og aldrig er her fred. – Hvorfor kan de no ikke la ham være, – forstaar da ikke folk at jeg trænger ham hjemme? – Og altid ska han være saa let at lokke og ikke kunne si nei til noen, – – Det er vel én som ska ha kjøring igjen, og saa blir de saa længe borte!

Hun tok op arbeidet og sydde en stund.

– Tok det ham saa længe med erendet, – hvem mon det var?

– Ho Beret la arbeidet fra sig, gik stille ut av døren, over tunet og hen til fjøsvæggen, hvor hun stanste.

– Naa dette var han Hans Olsa! – Da var det vel ikke saa farlig, han trængte visst ikke mer kjøring. –

Hun rettet sig og vilde gaa tilbake igjen; men saa kom det noe som stanste hende, – ord som blev sagt langsomt med en dyp stemme. –

– Hyss da, hyss! De skulde ikke snakke saa høit om hende naar hun stod her og hørte paa! –

– «Faar ho Beret et nyt anfald, saa vet du hvordan dette kan ende – her kan komme til at ske en ulykke som ingen av os glemmer, – vi har set nok av slikt. Glunten skal vi ta til os, og vi skal passe paa ham som om han var vort eget kjøt og blod, – vi har snakket meget om dette her, jeg og ho Sørrina.» –

Det barnslige i ansigtet til Beret blev pludselig dækket av et eiendommelig lurende uttryk. –

159– Jasaa, det var det som stod paa her! – Men ti no bare stil – der kommer han Per Hansa! – Han er saa rar i maalet, han kan vel ikke være blit skræmt igjen?

– «Det er vakkert av dig og ho Sørrina, – det mankerer ikke paa det; men det faar bli som det er. Det er no saa da, at ho er mora, og jeg ser hvordan ho hænger ved ham. – Jeg gik her ivaar og visste ikke hvor jeg skulde stelle mig i sommer, men no har jeg bestemt mig til at la det være som det er. – Blir ho ikke bra igjen naar ho har ham hjemme, er det visst rent umulig om jeg tar ham bort, – det trur jeg, jeg ser. – Ho har vaaget livet for ham, og saa faar ho faa ha ham hos sig hvordan det no end gaar – jeg ser ingen anden raad. Der er en lagnad som raar over os alle, og den naar os vel enten vi flyr hit eller dit.»

«No er jeg ræd du tar for stort ansvar paa dig,» sa den andre langsomt; – «du vet hvordan det kunde gaat her ifjor da ho fik anfaldet.»

Der blev en pause inde i gammen. Ansigtet utenfor spændtes; der laa en kjæp ved gammevæggen, hun bøide sig fort og grep haardt omkring den.

– «Nei ser du,» sa han Per Hansa, «det er netop det ingen av os ska være saa sikker paa, endda det vel kan ha set saan ut. – For det kan ogsaa hænde ho ikke hadde faat det paa den maaten om ho hadde faat beholde barnet hjemme hos sig, – jeg saa vel hvordan ho gik her og stred med savnet efterat han kom bort. – Jeg er kommet til det, at kanske var det netop det som gjorde det. – Kanske blev dette for tung bør for hende attpaa alt det andre. – Og selv om anfaldet var kommet allikevel, er det ikke sagt ho hadde gjort barnet noe.» –

Ho Beret stod utenfor og suget ordene i sig; spændingen la sig og blev borte; haanden slap kjæppen; legemet rettet sig, blev saa rankt; og hun saa sig om, – undrende –:

160– Ringte det ikke i luften? – Hun syntes hun hørte klokker?

Men straks kom stemmene igjen derinde.

«Trur du det?» sa han Hans Olsa alvorlig.

«Jeg ska si dig en ting, Hans Olsa, der er snart ikke den ting jeg ikke har trudd om dette her, – jeg tænker ikke paa andet. – Og jeg vet no det, at bedre menneske end ho Beret, det har vel neppe Vorherre skapt – om jeg ska si saa stort et ord –, for vondt findes det ikke i hende, det jeg vet av. – No har jeg begyndt at tro, at selv i sin forvildelse har hun ikke ment at gjøre barnet noe vondt, selv om det kan ha set slik ut for os. – Til syvende og sidst er det vel min skyld altsammen!»

– Herregud hvor vakkert det ringte i luften idag!

– «For jeg ser det no, at jeg ikke skulde ha lokket hende med hitut,» fortsatte han Per Hansa sørgmodig. – «Ja, kanske var det galt, at vi to kom sammen fra først av! – Du det hvordan det var paa Nordland: – Vi hadde baater vi brukte til Lofotbruk, og de kunde taale noe av hvert; og saa hadde vi smaabaatene vi fisket med hjemme; de var likesaa pene, og likesaa gode til sit bruk som de andre til sit; men bytte dem om kunde vi ikke. – Det gaar ikke an at seile paa Lofoten med en færing,færing] liten robåt med to par årer – heller ikke kan du ro hjemmefiske med en seksroring.seksroring] robåt med seks årer For dig og mig er det som ingenting herute; der kan være andre som ikke duger her, men som endda kan være bedre karer end vi. – Der er mangt og meget vi ikke forstaar.» –

«Aa ja, jeg skulde vel kjende ho Beret!»

«Det – tror jeg no slet ikke du gjør, – saa bra en mand du end er. – Jeg har no levd sammen med hende alle disse aarene, og maa tilstaa jeg slet ikke kjender hende. – Ho er et bedre menneske end noe jeg vet av, – no først begynder jeg at forstaa alt ho har lidt siden vi kom hit ut. – Det er vel som 161presten sa, at morshjertet, det forstaar ingen sig paa. – Jeg brøt bare paa og vilde fram; for jeg mente som saa, at det jeg saa mig glad i, det maatte vel andre kunde glé sig ved. – Og saa gik det no saa – jeg mente at bygge hende saa meget til kongsgaard, og her sitter ho endda i gammen, og det er blit bare elendigheit av altsammen. – Men det har jeg bestemt mig til, at barnet ska ho faa ha – du ska ellers ha tak for tilbudet.» – Der var en sørgmodighet i ordene hans Per Hansa, tyngre end selve den graa høstkvelden som stundom kryper over prærien.

– «Du ska ikke ta os det fortrydelig op,» sa den tunge alvorlige røsten hans Hans Olsa; «for vi har ikke ment andet end godt med det.» –

Da begyndte skikkelsen utenfor at gaa uten at sanse det selv. Mellem noen lette skymasser sør i himmelen, hang der strimler igjen av en regnbue. Hun saa dem og fik noe forklaret over sig.

– Du store alverden, skedde her no tegn paa himmelen – her stod jo Herrens Herlighet! – Se! – Hele himmelen var fuld av den … der og der var den, og alle steder! – –

Hun gik til hun naadde den andre gammen, kom til døren og vilde gaa forbi; men inde i gammen var der et barn som ildskrek.

Da stanste Ho Beret og strøk sig over ansigtet og haaret. Saa gik hun fort ind i gammen. – Borte i sengen sat barnet, og skrek som det stod om livet.

Hun fór hen til sengen, kastet sig opi, fik gutten i armene og holdt om ham som om hun hadde fundet igjen et barn som hadde været ubønhørlig fortapt. Hun graat og hun sullet; og bølge efter bølge av taknemmelighet skyllet op i hende.

Gutten blev saa forbauset at han tidde bom stille og laa rolig en stund; saa smøg han sig ut av armene hendes og kastet sig ned paa puten. Den ene pekefingeren stak han i munden, med den andre 162pekte han ut i luften, akkurat som barn stundom gjør naar de ikke vet enten de skal furte eller være glade.

Og saa var der noe saa uimotstaaelig morsomt ved ham, at hun ogsaa maatte lægge sig ned paa puten. Da smilte han stort; fingeren oppe i luften sænket sig og stak borti ansigtet hendes; og saa satte de i at le begge to, men hun saa høit og overgivent at han trak fingeren til sig igjen og satte op et meget betænkelig ansigt. – Straks hun saa det, dæmpet hun sin voldsomhet, tok til at smaakjæle med ham og fik ham tilsidst helt.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Riket grundlægges

Romanen Riket grundlægges ble utgitt i 1925 og er andre bind i et firebindsverk som kom i perioden 1924–31.

Nybyggerne Beret og Per Hansa lærer prærien å kjenne på godt og vondt. Her kjemper menneskene mot snøstormer, gresshoppepest, indianerfrykt, fattigdom og sult, men også store språkvanskeligheter. Ensomhet og atskillelse er sentrale temaer.

De fleste nybyggerne i «Spring Creek» får kjenne på disse følelsene når uvær og annet fører til lange opphold inne i jordgammene uten kontakt med omverdenen. Frykten for alt det ukjente gjør lengselen etter familie og hjemlandet enda sterkere. Berets frykt, redsel og indre kamp påvirker ikke bare familien hennes, men også de andre i dette lille samfunnet, et samfunn som lett kunne gått til grunne uten nybyggernes varme omtanke for hverandre.

Sammen med første bind i romansyklusen, I de dage, ble romanen oversatt til engelsk og utgitt under tittelen Giants in the Earth i 1927.

Les mer..

Om Ole Edvart Rølvaag

Rølvaags forfatterskap har spilt en viktig rolle både i amerikansk og norsk litteraturhistorie. Han deltok gjerne i kulturdebatter og var spesielt opptatt av saker som innvandring og intergrering. Rølvaags kultursyn var forankret i troen på at immigrantene gjennom å verne om sitt eget språk og sin egen kulturarv bedre kunne håndtere den kulturelle smeltedigelen USA var. Han var spesielt opptatt av morsmålsundervisning.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.