Riket grundlægges

av Ole Edvart Rølvaag

VI.

Der var meget liv og rørelse hele den sommeren og høsten i 77.77] 1877, det har gått fire år siden Beret og Per Hansa og deres følge kom til Dakota-territoriet Mange prærieskonnerterprærieskonnerter] vogner med overtrekk, brukt av migranter som dro vestover over prærien på 1800-tallet fór vidden vestover, og med dem fulgte der altid eventyr. De fleste drog rigtignok forbi og videre ut i soldimma, men der var ogsaa dem som ankret op i settlementet og fortøide for godt. Der kom op flere maurtuer, her var meget folk allerede; her saa bra ut, rigtig bra, naar en gav sig tid til at se sig om; kanske var det likesaa god jord her som længer vest.

– Sogningene var forresten flinke til at prate med folk. Ikke tale om at finde bedre land om man saa lette helt til Stillehavet, – saa for den saks skyld kunde de bare slaa sig ned! Og her var nu gammelt settlement og ordnede forhold, skole og alting! – Hjælp skulde de faa baade med bygging og 141pløining! – Sogningene var praktiske folk; de valgte sig en komité til at retlede dem som kom seilende; de var de flinkeste til at snakke, og skaffet sig underretning om hver kvartenkvarten] «a quarter section», 160 acres, dvs ca. 640 mål som ikke var tat endnu.

Pesten hadde herjet fælt, men naa var de vel snart færdige med den, og gudsketak – den tok da hverken folk eller fé; høiet lot den ifred, noe av avlingen blev ogsaa berget hvert aar; hos flere blev her litt mer at sælge end bare til mat og klær. – Buskapen vokste med aarene; hønseflokkene blev store, og det hjalp med den mat de maatte kjøpe, og det blev litt til klær ogsaa.

En vakker dag kom et merkelig uhyre bugtende vestover Vidden fra Worthington og til Luverne; det var det største og merkeligste som hadde hændt paa disse tragter.et merkelig uhyre … tragter] jernbanen – Uhyret krøp saa ilde snøgt ogsaa, ja egentlig krøp det slet ikke, det bugtet sig fremover med en forfærdelig dur; en svart, krullende røk laa efter det i luften. Folk kjendte en slik glæde at de blev næsten rædde, naa var det som om alle sorger var slukket, vanskeligheter fandtes ikke mer – det forsikret sogningene baade høit og dyrt. – Og naar banen først var kommet saa langt, blev det nok ikke længe før den bugtet sig fram til Sioux Falls. Aajo, blev det ikke værendes her med tiden, skulde de rigtig likt at vite det! – – Pene naboer, skole og godt land, jernbane og alting, – her gik alt som fot i hose! – Sogningene var svært flinke til at snakke.

Den sommer og høst blev der bygd meget vestved Spring Creek. Han Hans Olsa hadde kjørt hjem materialer baade til stue og fjøs allerede før presten kom første gangen; naa drev han og bygde. – Han hadde slaat sig paa kvægavl og hadde den største buskapen heromkring. – Tønset’n blev saa hoga paa livetblev saa hoga paa livet] fikk ny livslyst efter at ha faat absolutionabsolution] tilgivelse for sin store misgjerning og hadde saa godt haab om at bli klokker, at han ogsaa fik lyst paa at faa sig op skikkelig 142hus. – Han blev dog boende i gammen; for ho Kjersti la imot, hun syntes de hadde det bra som det var, og ingen var der at bygge for heller. – Det brydde hun sig naa ikke om at nævne oftere, – han Syvert blev bare furten og kaldte hende Sóttermøysa,Sóttermøysa] klagekone – han kunde vel ikke hjælpe for sin armod, stakkar! –

– Om høsten satte han Henry Solum op et svært fjøs; han saa han Hans Olsa bar sig forstandig ad, naa vilde han følge hans eksempel; stue kunde det være med til han fik noen til at stelle den, og det skulde vel bli til sommeren, dersom alt gik ret og rigtig til! – Østenfor bækken kom der ogsaa hus stikkende op ved siden av gammene, – ett her, et andet der. Hos irlænderne vestved sumpene var det mindre den sommeren, der kom det ikke rigtig fart i tingene før aaret efter. Pesten hadde grassert værre der en andre steder, fordi landet laa lavere. – Og irlænderne gik fram med en viss forsigtighet. Der gaar det ordsproget blandt dem, at et godt fjøs vel kan betale for en skikkelig stue, men aldrig har noen hørt at en pen stue har betalt for et skikkelig fjøs! – Den regelen trodde de paa og indrettet sig derefter.

Disse husene stod der og tok sig rart ut paa den aapne, nakne vidden; en og hver kunde vel se at de ikke hørte hjemme her, – der var slik trods i dem! Akkurat det samme mente stormen naar han kom sopende vinter og sommer, og fandt disse tingestene paa sin vei, pustet sig op, tok godt omkring og brølte. Naaja, noen flyttet han paa, og det hændte han fik ett til at ramle overende, og et andet slitt i biter; men hvordan han naa end skapte og bar sig og olmetolmet] hissa sig op, saa blev de fleste husene staaende, og der kom stadig flere med aarene. – Og skoglundene, som alle hadde hat det saa travelt med at faa plantet, de tøide sig og strakte paa sig, og la sig ut for hver sommer. Efterhvert som de kom sig til, 143gjemte de husene til alle sider uten der hvor indkjørselen skulde være naar det blev storgaard; der var forresten de som skoget sig helt inde for at klæ ute alt som ondt var, og husene kunde man ikke se før man kom helt ind i skoglunden.–

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Riket grundlægges

Romanen Riket grundlægges ble utgitt i 1925 og er andre bind i et firebindsverk som kom i perioden 1924–31.

Nybyggerne Beret og Per Hansa lærer prærien å kjenne på godt og vondt. Her kjemper menneskene mot snøstormer, gresshoppepest, indianerfrykt, fattigdom og sult, men også store språkvanskeligheter. Ensomhet og atskillelse er sentrale temaer.

De fleste nybyggerne i «Spring Creek» får kjenne på disse følelsene når uvær og annet fører til lange opphold inne i jordgammene uten kontakt med omverdenen. Frykten for alt det ukjente gjør lengselen etter familie og hjemlandet enda sterkere. Berets frykt, redsel og indre kamp påvirker ikke bare familien hennes, men også de andre i dette lille samfunnet, et samfunn som lett kunne gått til grunne uten nybyggernes varme omtanke for hverandre.

Sammen med første bind i romansyklusen, I de dage, ble romanen oversatt til engelsk og utgitt under tittelen Giants in the Earth i 1927.

Les mer..

Om Ole Edvart Rølvaag

Rølvaags forfatterskap har spilt en viktig rolle både i amerikansk og norsk litteraturhistorie. Han deltok gjerne i kulturdebatter og var spesielt opptatt av saker som innvandring og intergrering. Rølvaags kultursyn var forankret i troen på at immigrantene gjennom å verne om sitt eget språk og sin egen kulturarv bedre kunne håndtere den kulturelle smeltedigelen USA var. Han var spesielt opptatt av morsmålsundervisning.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.