Riket grundlægges

av Ole Edvart Rølvaag

VII.

De fik vakkert veir til gudstjenesten den søndagen. Pesten var begyndt, men bare det slaget de hadde alet op hjemme; endnu var luften og skyene rene. – Idag gustetgustet] det blåste svakt det fra sydvest; varmen var saa passe; luften svøpte sig om ansigtet som fint, let silkeslør. – Ungdommen kjendte lyst til at klæ sig naken. – Sol dirret gjennem grønblaa luft under høi himmel. Og ute paa prærien hadde englerken sunget imorges, – baade lerk og robin hadde allerede fundet veien hit ut den andre sommeren efterat her kom folk.

En god stund før tiden hadde folk begyndt at samle sig rundt gammen hans Per Hansa; de fleste kom gaaende, men de som bodde længer unda kom humpende i en lumbervognForfatternote: lumbervogn = sterkbygd arbeidsvogn., som blev fuldere og fuldere jo længere den humpet. – Det var liv og moro, og det føltes slet ikke som om man var paa veien til kirke.

Gamle Aslak Tjøme, som bodde like nordenfor han Sam Solum, kom med konen sin paa en trillebør. Konen hadde brukket hoften sin paa holken ivaar, og kunde endnu ikke gaa. – «Gud alene vet naar hun blir bra igjen!» sa han Aslak; «og det er gæli, for jeg har ikke mer hjælp end jeg trænger!» – Idag vilde han ha konen sin til presten; for han hadde – ja, en liten von om, at hvis hun fik prestehanda paa sig, saa vilde hun besnebli bedre fortere, i det mindste skadde det naa ikke! – Det var et morsomt optog – han Aslak med konen og trillebøren. 144Han hadde spikret en høi rygstød bak og lagt et sæte over med en skindfæld paa; der sat konen som en dronning paa sin trone. Paa sidene hadde han spikret to smaa staker og bundet et taug imellem, som hun kunde holde sig i; hun holdt i tauget med den ene haanden og i den andre laa salmeboken indtullet i en hvit lommeklut.

Folk som kom forbi, stanste og lo, og tilbød sig at hjælpe ham at trille et stykke.

«Aa nei tak!» sa han Aslak; «naa greier jeg hende fint alene, – det har nok ikke altid været slik – gu’ bære!» –

Og saa lo han og saa paa hende mens han pustet paa; hun saa paa ham og lo igjen. – «Naa er det bedst at du sætter dig opi en stund, saa faar jeg trille!» sa hun, og saa lo de begge to.

Presten var kommet igaarkveld og hadde rastet hos han Per Hansa inat. De hadde naa været tidlig oppe her idag, hadde skyndt sig med frokosten og straks git sig til at ordne med stuen. Den var pyntet og oppudset, da han kom igaar. Markblomster av alle de slag som var at finde, var plukket ind og hængt i smaa og store dusker under taket, og sat i kopper og boller hvor det gik an, men det var akkurat som barn hadde stelt det til under lek. Presten saa det, og en kold haand tok ham om hjertet.

Bordet var baaret ut, Storkisten stod paa skraa i det ene hjørnet, slik som han hadde git besked om forrige gang. Han Per Hansa hadde laget en lang, lav skammel, som var sammensat av flere smaaskamler; den blev naa sat op foran kisten; og der var to aaklæervevd teppe fra ho Sørine til at dække over dem med, og en hvit duk til kisten. Presten tok disk og kalk og satte paa, bad ogsaa om de lysestakene han hadde set her sidst, fik lys i begge to og satte dem paa kisten. – Over ovnen blev lagt et andet aaklæ; igaarkveld hadde guttene ribbet en hel 145bøtte fuld av vidjeløv,lauv fra små mjuke kvister fra ungtre – det kom de naa ind med og strødde paa gulvet.

Det blev pent derinde. – Presten saa sig om, – han hadde ikke sagt meget siden han kom. – «Jeg gaar borti den andre gammen og klær mig til tjenesten; jeg blir der til det er tid at begynde, og vil nødig forstyrres.» Han saa først paa konen i huset og saa paa manden, og idet han gik ut, sa han: «Gud gi eder begge en glad nadver!»Rølvaag har i endelig manus strøket ut setningen om presten: «Nadvergudstjenesten var den skjønneste han visste» (NB Ms.4° 2250, 149)

Presten kom ind i den andre gammen hvor han hadde sovet inat, og iførte sig ornatet. Læbene bevæget sig; der stod svedperler i tindingene. Da han var færdig, satte han sig paa sengekanten og støttet hodet i haanden. Han saa liten og ussel ut, der han sat; den styrken han saa gjerne vilde ha til denne stund, syntes slet ikke at skulle komme. Da han endelig tok bøkene op av vadsækken,vadsækken] djup veske som ligner på en sekk skalv han paa haanden. Ansigtet saa blekt og træt ut; her hadde han bruk for al sin tro, og naa da han tok efter den, var der ingen.

Nei, der var ingen tro; han kjendte det selv.

Han reiste sig tungt fra sengen og gik ut.

Da han naa kom ind i den andre gammen, var den sivet fuld av folk; de ældre hadde fundet sig plads længst framme, der sat naa ogsaa han Aslak Tjøme med konen vel anbragt ved siden; han Per Hansa og konen sat naa fræmste benk like foran Storkisten. Presten saa dem, kom fram og snakket rolig til han Per Hansa: –

«Naar alterstjenesten begynder, skal dere to komme først fram; saasnart I er færdige, skal I gaa ut, her blir kvalmt herinde.» Siden gik han rundt og skrev nadvergjestene, og der faldt straks stilhet over forsamlingen.

Til skriftetalen præket presten over Herrens Herlighet. Han fik temaet den dagen han kjørte herfra og blev straks glad i det. Og her sat naa folk som paa aar og dag ikke hadde hat anledning til at 146bære fram sin synd og læsse byrden av; blandt dem var ett forvildet sind han idag maatte naa! – Han syntes han forstod det klart sidst han var her, at det hun trængte for at hun kunde klarne av i fred, var glæde – den trygge sikre glæde som kommer ved troen paa at livet er godt, fordi det er Herren selv som steller med det. Og han hadde været saa glad da han fik temaet. Kanske kunde Herren la det lykkes for ham, bare han naa kunde tro!

Han bad folket bli sittende under skriftetalen og begyndte.

Men naa gik det saaledes til den dagen, at da han skulde til at tale, vilde ikke ordene komme; og de som kom, var der ingen kraft i, han hørte sig selv tale og syntes det var en anden. Dette kunde han ikke forstaa; her stod han foran en slik forsamling under saanne særegne omstændigheter. Og han hadde faat det vakreste tema som en ordets tjener vel kunde faa, og var bedre forberedt end han kunde huske han hadde været til noen skriftetale. – Og saa kunde han ikke faa det til, – ordene kom ikke!

Ordene kom slettes ikke for ham; her stod han og talte om Herrens Herlighet og stammet som et barn!

– Jeg faar kanske gi mig god tid og tænke mig om; saa gaar det vel bedre, og kanske kommer det jeg skal bruke; det er det samme om jeg ikke taler saa høit; folk hører mig nok bare jeg kan faa det enkelt og klart! – Og han anstrengte sig for at finde de rette ord og mest passende billeder; ansigtet blev høirødt av anstrengelse; sveddraapene mange og store. Men det gik ikke bedre.

– Hvis jeg naa ikke passer mig, tænkte han, kommer det visst til at gaa istaa for mig; dette blir aldrig noen tale! – Og han talte langsomt og gjorde pauser mellem hver sætning, saa det hørtes ut som et slags samtale – en argumentering fra hans side 147mot én han ikke var helt fornøid med. – Presten, som hadde glædet sig saa sterkt til at faa tale her idag om Herrens Herlighet, fik ikke andet end fatigslig smaaprat ut av det!

Men han maatte holde paa; han hadde bedt folk bli sittende, saa de ventet sig vel en lang tale, – han kunde like bent fram gjøre skandale!

– Herrens Herlighet – ja hvordan var naa den? Den var vel for underbar for mennesker at tale om. – Var naa det noe at si? tænkte han saasnart han hadde sagt det, – det blev jo bare ordgyderi om hellige ting! –

Presten begyndte at regne op alle de eksempler fra skriften han naa i to uker hadde arbeidet med at lægge tilrette, eksempler som alle skulde vise hvor underbar Herrens Herlighet var –:

– Hadde ikke Adam og Eva skuet Herrens Herlighet der de vandret i uskyld om i paradis? Herren talte jo med dem fra havens ganger, – det var i tidens morgen da verden endnu var ung, og alt rent og vakkert.

– Og Enok da han blev optat i levende liveOg Enok da han blev optat i levende live] referanse til 1. Mosebok 5, 24 – Abraham og Sara der de fik se forjættelsen opfyldt paa saa merkelig en maate – Jakob som kjæmpet med Herren og brøtes med ham som mand brytes med mand,Jakob som kjæmpet … mand] referanse til 1. Mosebok 32, 24 – hvad var det vel han fik at skue? – Og den Guds mand oppe paa Sinai bergGuds mand oppe paa Sinai berg] Moses da han talte ansigt til ansigt med den vældige, – og Jonas og alle de andre? –

– Presten slet sig gjennem hele det gamle Testamente og arbeidet sig ind i det nye med. – Hvad var det discippel-skaren erfarte der de sat tilbords med ham, og han selv brøt brødet for dem og ragte dem kalken?kalken] beger til altervin

– Presten gjorde en pause og tørket svetten. For hver gang han holdt op et billede, slog det ham bare sterkere: – det er sogninger og vossinger som sitter her foran dig idag, manden og konen her i huset 148er fiskerfolk fra Nordland! – Aldrig det grand skjønner disse mennesker av dette fra et fremmed folk som levde for længe, længe siden i et fjernt land! – Et fremmed folk som ikke hadde den mindste anelse om trængslene herute i Dakota Territory! – Han kunde ha skreket i sin store nød, her stod han, en gammel prest, og hadde naa præket sig gjennem hele Bibelen uten at finde Herrens Herlighet!

– Dette her gaar aldrig an, tænkte han, og vedblev at tale langsomt, som den der gaar og leter mens han snakker høit med sig selv. Øinene søkte hjælpeløst omkring; de fæstet sig ved en flue som summet om i rummet, og fulgte den mens han snakket. Et stykke borte sat der en ung kone paa en bænk med tre smaa barn hos sig, – en ung kjæk kone, brun og solbrændt, det var visst hende Tønset’n hadde viet. – Det største av barnene lænte sig op til hende, det mellemste laa med hodet paa hendes laar, det sov visst, han kunde se bare lokkene; det mindste hadde hun i fanget. Barnet hadde været urolig en lang stund, og moren hadde knappet op og lagt det til brystet. Fluen summet og summet, gjorde en sving og kom og satte sig paa næsen hos barnet som laa ved brystet, – morens haand hævet sig og feide den væk, og hver gang strøk hun saa vakkert over ansigtet.

– Presten vedblev at se paa gruppen. – Naa hadde han talt sig tom om alt det store og vakre han visste, men ikke fundet noe som passet, og naa begyndte han at tale om billedet foran sig. Ja, det vil si – han sa intet om den brune, friske konen, som sat der og passet paa fluen og hadde det altfor travelt til at høre paa ham – han gav sig til at tale om mor og barn. – Og saa gjorde han noe han aldrig hadde gjort i en skriftetale – han kom med en fortælling. Det var en sentimental fortælling, og presten foragtet sentimentalitet i forkyndelsen.

– Der kom engang en norsk kone til New York. 149– Hun hadde ni barn, og het saa meget som Kari. – New York er en stor by; der er det slet ikke saa greit at komme sig fram for en kone med ni barn – en fremmed kone som ikke kan snakke og intet forstaar. – Da konen kommer ind i vrimmelen og al færdselen, blir hun ræd, stakkar. Men hun er forberedt paa at noe og hvert kan hænde en mor med ni barn. Rundt livet har hun viklet et taug; det tuller hun naa av sig, binder alle ni barna godt fast i tauget, og beholder enden knyttet om livet. Paa den maaten toger naa Kari opigjennem storbyens gater til hun under mange lidelser, og stor latter fra menneskene som ser hende, til sidst finder fram. Og alle sine ni barn har hun i behold! – Saadan kan altsaa en mors kjærlighet være!

– Prestens tale blev enklere og mer hjertens enfoldig, sank ned i bare prat om hverdagslige ting – syntes han selv. Folk hørte godt efter; konen fremmenfor holdt op med at jage fluen; han skulde likt at be hende passe sit, men kunde ikke; for naa var han saa klart kommet til at mindes sin egen mor, hvordan hun hadde slitt og lidt som pionérkone, først i Illinois, siden i Minnesota. Og han blev bevæget, ordene kom fortere, naa randt de let uten spor av anstrengelse. –

– Men naar naa forholdet kan være slik mellem en fattig pionérkvinde og noen ganske almindelige barn, hvad maa det saa ikke være naar det naar fuldkommenheten – mellem ham som er al kjærlighetens kilde og drar omsorg for alt liv, endog ormen i støvet? Forholdet mellem mor og barn er bare en mat avglans av dette, men trods alt som kan ha svøpt sig omkring, er det dog aande av hans væsen!

«Har ikke I mødre set Herrens Herlighet, saa findes der vel neppe noen prest som han vise Eder den!Har ikke I … Eder den] presten symboliserer nok her Rølvaags ideelle forkynnelse: skriften skulle knyttes til erfaringen for menneskene i forsamlinga

– Træder naa hen til Herrens alter og smak at 150han er god! Kom med al Eders sut og synd! Bær fram al Eders sorg og kummer!kummer] bekymring – Den evige kjærlighet selv er her tilstede – han er redebonredebon] klar til at lette Eder byrden, som en mor der drar omsorg for sit diende barn. – Kom og annamannam] motta av naadens rigdom, kom naa og se Herrens Herlighet!» –

Presten endte talen, saa paa klokken og trak brynene sammen. Hvad var naa dette her? Ifølge klokken hadde han talt i fem kvartér, og han vilde slet ikke tro det.

Folk kom fram, la sig paa knæ foran Storkisten hans Per Hansa, fik der et tilsagn saa godt at det ikke gik an at tro det, men tok det og fik glans i øiet.

Det tok lang tid med absolutionen; presten saa atter paa klokken, og kunde endnu ikke forstaa det. Han blev bitter til sinds –: her hadde han ikke bare ødelagt skriftetalen, men ogsaa holdt paa saa længe at det ikke gik an at præke! –

Og saa sløifet han prækenen den dag, fuldførte nadvertjenesten, og sluttet med en indtrængende formaning til altergjestene om at gaa bent hjem og holde sig stille resten av dagen. De maatte slet ikke stanse og prate idag! – Han skulde komme igjen om fire uker, da agtet han at ta spørsmaalet op med dem om at danne menighet.

Presten vilde ikke stanse og ha mat; han drak en bolle melk, satte sig op i carten og kjørte sin vei.

Carten rikset, hesten dultet, presten sat der i den dypeste sørgmodighet – saa daarlig har jeg vel aldrig forrettet noen tjeneste! tænkte han.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Riket grundlægges

Romanen Riket grundlægges ble utgitt i 1925 og er andre bind i et firebindsverk som kom i perioden 1924–31.

Nybyggerne Beret og Per Hansa lærer prærien å kjenne på godt og vondt. Her kjemper menneskene mot snøstormer, gresshoppepest, indianerfrykt, fattigdom og sult, men også store språkvanskeligheter. Ensomhet og atskillelse er sentrale temaer.

De fleste nybyggerne i «Spring Creek» får kjenne på disse følelsene når uvær og annet fører til lange opphold inne i jordgammene uten kontakt med omverdenen. Frykten for alt det ukjente gjør lengselen etter familie og hjemlandet enda sterkere. Berets frykt, redsel og indre kamp påvirker ikke bare familien hennes, men også de andre i dette lille samfunnet, et samfunn som lett kunne gått til grunne uten nybyggernes varme omtanke for hverandre.

Sammen med første bind i romansyklusen, I de dage, ble romanen oversatt til engelsk og utgitt under tittelen Giants in the Earth i 1927.

Les mer..

Om Ole Edvart Rølvaag

Rølvaags forfatterskap har spilt en viktig rolle både i amerikansk og norsk litteraturhistorie. Han deltok gjerne i kulturdebatter og var spesielt opptatt av saker som innvandring og intergrering. Rølvaags kultursyn var forankret i troen på at immigrantene gjennom å verne om sitt eget språk og sin egen kulturarv bedre kunne håndtere den kulturelle smeltedigelen USA var. Han var spesielt opptatt av morsmålsundervisning.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.