Riket grundlægges

av Ole Edvart Rølvaag

X.

Men som ho Beret laa der og strøk barnet, kom der paa hende en sterk døsighet; den seg paa hende som tung søvn, og den kjendtes saa god at hun gad ikke motstaa. Hun døste av og blev baaret bort i noe tindrende blaat med regnbuer i; det var bløtt og varmt paa samme tid, noen snakket høit og vakkert i det, og det omspændte tilsidst hele jorden. –

Det kunde ikke ha varet længe; hun blev vækket av at der sat et barn og stak med en vaat finger paa hendes øienlok; hun støttet sig op paa albuen og strøk sig over ansigtet, – der laa slør over endnu. – Det er da fælt som jeg maa ha sovet, tænkte hun.

Hun stirret paa barnet som sat der, strøk sig over øinene igjen uten at forstaa. –

– Hvad er det jeg tuller med, det er jo Perglunten min! –

Hun reiste sig helt op, tok barnet rolig til sig og satte ham i fanget.

Og hun skalv og rørte varsomt ved ham, som én der kommer sin elskede rigtig nær for første gang.

«No vel glunten ha mat,» godsutret barnet.

Ja det er klart, at denne karen maa ha mat! Gutten ormet sig ut av fanget og ned paa gulvet; 163hun kunde ikke ta øinene fra ham, blev mest ræd alt det livet som tytet ut av den lille skikkelsen.

Hun kom sig dog fort ut av sengen og skulde finde mat til barnet, vilde gaa bort til en hylde efter et fat melk, men blev staande paa gulvet og se sig om i gammen; øinene var store av forundring, – alt herinde var saa merkelig! – Hvad kunde vel være hændt? – Det var som hun ikke hadde været her paa aar og dag! –

Barnet klynket utaalmodig, kom og rystet hende i stakken, og vilde ha hende til at skynde sig. – Og hun blev forvirret da hun ikke fandt sig tilrette straks. Hun tok ned et fat melk, – hvor var naa skeen hun brukte til at skumme fløten med? og skaalen til fløten? Var der ikke en bestemt kop hun altid gav barnet i? – Og brød – han maatte vel ha sig en skive brød til melken? – hvor var naa brødet her i huset? –

Ho Beret gik og lette i sin egen stue, som en husmor som har været længe borte, og har hat en fremmed til at stelle. Men hun kjendte hjemkomstens glæde og blev sterk. – Her fandt hun det ene, og her var det andre, og gutten fik tilsidst al den maten han vilde ha.

Hun kom i tanker om noe andet og saa sig om. Hvor var naa de andre idag? – Han Per Hansa skulde være heromkring etsteds, – det var som hun netop hadde snakket med ham! – Hvor holdt naa barna til henne, – kunde hun da slet ikke huske noen ting idag? – Hun blev ærgerlig paa sig selv, men maatte le ogsaa, – her hadde hun hat dem for en liten stund siden allesammen, og naa kunde hun ingen verdens ting huske, – ja idag gik hun da rigtig i ørsken! –

– Dette maa jeg se at faa greie paa, tænkte hun, og gik ut av gammen. – Eftermiddagen tok behagelig mildt imot hende; hun trak pusten dypt og kjendte det saa godt. – Vi har et velsignet vakkert 164veir naa om dagen! – Øinene fæstet sig ved trærne omkring tunet, og paa nyt blev hun slaat av forundring –: her stod jo en hel, stor skog og døste i solen? – Et stykke bortpaa prærien laa der et halvfærdig hus, hun saa det òg, – naa det var jo det nye huset hans Hans Olsa! – Det blev godt for ho Sørrina at faa nyt hus at stelle i, – man kunde naa si hvad man vilde: disse gammene var bare saa som saa, – naar de blev gamle, faldt der saa meget baask fra taket.

Men der kom det én ut fra fjøset, en svær, litt lutende skikkelse; han saa hende, hilste sagtmodig med en dyp stemme, og tok veien bortover prærien. Ho Beret holdt paa at bli ræd, var ikke dette han Hans Olsa? – Kjendte hun ikke sine nærmeste naboer!

Hun hørte der var noen i fjøset, gik dit og gløttet ind.

«Er du her?» spurte hun.

En bredskuldret, undersætsig mand kom fram i lysningen, mager og sterkt furet, med graasprængt tafset skjegg, som der hang høirusk i.

Hun maatte se paa den manden, blev først ræd, men saa maatte hun smile med sig selv.

– «Kan du si mig, – hvordan er det du ser ut?»

Han Per Hansa blev staaende og se paa hende igjen; han grep om stolpen mellem to baaser for at holde sig oppe.

Det saa ho Beret og blev ræd for alvor; – kom fort ind i gammen.

«Er du klein?» spurte hun deltagende; «du ska slet ikke holde paa med dette arbeidet naar du er saa ussel, for det haster vel ikke slik?» –

– «Nei nei,» sa han langt borte fra, og turde ikke se paa hende.

«No ska du slutte straks, – jeg ska springe ind og koke noe varmt!» – Hun var saa fuld av omsorg for ham at hun ikke ventet paa svar, men skyndte sig over tunet.

165Han Per Hansa stod i døren og saa efter hende, vilde følge efter og snakke til hende, men turde ikke. – Der stod en spade paa insiden av døren; han tok i den, satte den længere ind; nei, den skulde ikke staa her, og han flyttet den tilbake igjen. – Hammeren han netop hadde brukt, laa paa gulvet. – Denne hammeren maa jeg huske at ta op, ellers kan den bli trampet ned i jora! – Men han glemte sig og lot den ligge; han skalv saa han maatte læne sig op mot væggen.

– Det vet jeg, at saan har ho ikke set ut paa aar og dag. – Han sukket tungt –: Men det er vel ikke noe at agte paa! –

Ho Beret var kommet ind i gammen og nørte straks op i ovnen; gutten sat endnu ved bordet, og naa vilde han ha mer mat. Men hun hadde slet ikke tid til at ænse ham, hun kastet paa en gryte og slog melk i. – Han er vel blit forkjølet i alt dette regnveiret, tænkte hun, han maa straks faa sig noe varmt i kroppen! Jeg ska rigtig ta noe pepper opi dette her; kunde jeg no faa ham til at lægge sig og bli god og varm, kan det hænde jeg snart faar ham all right igjen –, det pleier ikke staa saa længe paa med ham.

Men som hun la teppet tilrette paa sengen, kom hun til at kaste et øie borti speilet ved sengehodet, og maatte stanse og se paa sig selv.

– Jeg ser da ut, jeg ogsaa: – Ikke at undres paa at han blev rar naar han saa mig, han som støtt ska ha mig saa pen! –

Mens hun ventet paa at gryten skulde koke op, vasket hun sig og greiet haaret. Saa var hun i Storkisten efter et par søndagsplagg som hun skyndte sig med at kaste paa sig. Imens snakket hun med barnet.

– Se saa, no var hun da ikke fuldt saa meget av et skræmsel!

Gryten kokte op, hun tok den av, gik ut og ropte ham ind.

166Han Per Hansa steg ind i sin egen stue, som et barn der kommer ind paa et fremmed sted og er saa ræd at det ikke tør lægge luen fra sig. Men gutten sat endnu ved bordet, og saa gik han borttil, tok ham i fanget, og strøk ham over haaret, – han orket ikke si no, og ikke turde han se meget paa hende.

Ho Beret kom med en kop rykende melk til ham.

«Jeg har slaat pepper opi; og no maa du bare se at faa det i dig mens det er varmt; gaa saa og tull dig godt ned i sengklærne!»

Han gjorde som hun sa, drak kop efter kop, saa paa hende, – sa ingen ting.

Hun kom og satte sig ved siden av ham, og fortalte ham hvor rart det hadde været her idag; hun hadde lagt sig nedpaa med barnet en stund; og da hun stod op, kunde hun ikke huske noen ting. – «Tænk det var som om jeg hadde sovet baade i aar og dag!»

Han Per Hansa hørte paa, saa paa hende, og drak av den varme melken til taarene stridrandt nedover ansigtet.

Imens snakket hun videre, var rolig og god i røsten, akkurat som det gamle vesignede Beret-guldet hans.

Men da han slet ikke kunde drikke mer, sa hun, at no maatte han gaa og lægge sig straks, – blev han bare god og varm, gik det nok over!

Han Per Hansa føide sig som et godt barn; hun kom selv og tullet teppet om ham.

«Prøv no at sove en stund, saa skal du vel kjende at det blir bedre, – dette her gaar nok over!» –

– Han Per Hansa snudde sig mot væggen, graat stille, knæpte hændene sterkt ihop, men maatte straks ha dem fra hverandre og tørke øinene.

Om en stund kastet han teppet av sig, hev bena ut av sengen og sat paa sengestokken, blev sittende og se paa ho Beret, og naa lot han øinene være hos hende.

167«Nei staar du op no?» spurte hun forbauset, blev staaende og se paa ham igjen, og kunde slet ikke forstaa sig paa ham idag.

«Aa jeg faar vel se at faa fjøset gjort ifra mig, kan du skjønne; – vi maa ta til med bygginga her saasnart han Hans Olsa kommer saa langt at han han hjælpe mig med kjøringa. – Det var mye til god drekka du laget til; – har du mere?»

Han drev framme paa gulvet, maatte finde paa noe; han grep gutten i armene og hivet ham op i gammetaket til gutten hylte av glæde.

«Det er fælt saa rare dere er idag allesammen!» sa ho Beret, kom med koppen, stod der og smaalo og saa paa dem.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Riket grundlægges

Romanen Riket grundlægges ble utgitt i 1925 og er andre bind i et firebindsverk som kom i perioden 1924–31.

Nybyggerne Beret og Per Hansa lærer prærien å kjenne på godt og vondt. Her kjemper menneskene mot snøstormer, gresshoppepest, indianerfrykt, fattigdom og sult, men også store språkvanskeligheter. Ensomhet og atskillelse er sentrale temaer.

De fleste nybyggerne i «Spring Creek» får kjenne på disse følelsene når uvær og annet fører til lange opphold inne i jordgammene uten kontakt med omverdenen. Frykten for alt det ukjente gjør lengselen etter familie og hjemlandet enda sterkere. Berets frykt, redsel og indre kamp påvirker ikke bare familien hennes, men også de andre i dette lille samfunnet, et samfunn som lett kunne gått til grunne uten nybyggernes varme omtanke for hverandre.

Sammen med første bind i romansyklusen, I de dage, ble romanen oversatt til engelsk og utgitt under tittelen Giants in the Earth i 1927.

Les mer..

Om Ole Edvart Rølvaag

Rølvaags forfatterskap har spilt en viktig rolle både i amerikansk og norsk litteraturhistorie. Han deltok gjerne i kulturdebatter og var spesielt opptatt av saker som innvandring og intergrering. Rølvaags kultursyn var forankret i troen på at immigrantene gjennom å verne om sitt eget språk og sin egen kulturarv bedre kunne håndtere den kulturelle smeltedigelen USA var. Han var spesielt opptatt av morsmålsundervisning.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.