Riket grundlægges

av Ole Edvart Rølvaag

I.

168– – –

De gamle har mange merkelige ting at berette fra de første aarene – i de dage de grundla riket:i de dage de grundla riket] jf. titlene I de dage og Riket grundlægges – Der var naa Viddens røde søn med sit hete hat til blekfjæset. Der stod rædsel av ham de første aarene; han kunde slaa ned, hakke og rive i stykker, – blodig gaar sagaen om færdene hans.

– Disse trængslene var likevel smaa mot den tyngsel Storvidda kastet over enkelte sind; den la mange i selvmorderens grav og fyldte asyl efter asyl med forhutlede, fjollete væsener som engang hadde været mennesker. Det er rart naar blikket vandrer rundt den samme synskredsen i aarevis uten at finde noe det kan hvile sig ved. –

– Og der var alle pestaarene, – slit og hunger og sott! Vorherre vet hvordan menneskene kunde holde det ut! Mange stod det naa forresten heller ikke, men la sig ned og døde. – Naa, det var ingenting at gjøre ved det, mente de som var igjen. En daue skylder vi forresten Vorherre allesammen, det er da grei skur! – De som ikke strauk med da, de fór siden, og det kommer vel paa ett ut. – De fattige kan finde mange trøstegrunder. Og whiskyen var billig i de dage, og let at faa tak i! –

– Der var de forfærdelige stormene som kunde komme paa varme sommersdagen. Det hændte at de i et eneste øieblik tok de boligene mennesket hadde reist sig, og slet dem op til smaaflis som stak op av jorden som haartafser i en luvslitt pels. – Menneskets magt? – aldrig nævn slikt, for det er bare at friste Almagta! –

169– Somme var mest ræd præriebranden. Den var fæl, den karen, før folk kom saa langt at de vandt at beskytte sig mot den.

– Andre mindes først og fremst byreisene. De var det morsomste, sier noen; nei, de var det værste, paastaar andre, og det kan vel hænde de har ret begge. – Oksene gik sent, enten det var tredive eller nitti mil,mil] engelske mil gjorde ikke større forskjel. I en torvgamme bak i himmelen etsteds sat der en kjærring med en flok forsultne unger. Og kjærringen var blit saa ilde blaagusten under øinene i det sidste, og munden paa ungene stod aldrig igjen – naa skrek de efter mat bedstandig. – Men i byen var det meget artig –: let at faa sig en dram, og folk som kunde snakke baade fornuftig og vakkert om framtia, og om hvor gildt det alt skulde bli her engang. Traf en dem inde paa saloonen, var det lifligere at høre paa dem end noen tale om tusenaarsriket.tusenaarsriket] nevnt i Åpenbaringsboka 20 Paa den uendelig lange kjaakingen hjemover, laa ordene i sindet og glødde, og saa blev ikke veien saa lang, – «du vet det er saa rart med det naar en har noe vakkert at tænke paa,» sier de gamle.

– Og saa var det som om intet bet paa menneskene i de dage. Folk kastet sig blindt ut i det umulige og gjorde utrolige ting. Segnet noen – og det hændte ofte – kom der andre og tok fat. Slegten var blit ung igjen. Det utrolige laa i luften, folk søpsøp] supte det i sig og gik der drukne, kastet sig bort og lo av det. Selvfølgelig gik det an, – alt gik an her; der fandtes ikke noe umulig mer! – Et slikt overmaal paa tro og selvtillid har ikke menneskene hat hverken før eller senere i historisk tid.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Riket grundlægges

Romanen Riket grundlægges ble utgitt i 1925 og er andre bind i et firebindsverk som kom i perioden 1924–31.

Nybyggerne Beret og Per Hansa lærer prærien å kjenne på godt og vondt. Her kjemper menneskene mot snøstormer, gresshoppepest, indianerfrykt, fattigdom og sult, men også store språkvanskeligheter. Ensomhet og atskillelse er sentrale temaer.

De fleste nybyggerne i «Spring Creek» får kjenne på disse følelsene når uvær og annet fører til lange opphold inne i jordgammene uten kontakt med omverdenen. Frykten for alt det ukjente gjør lengselen etter familie og hjemlandet enda sterkere. Berets frykt, redsel og indre kamp påvirker ikke bare familien hennes, men også de andre i dette lille samfunnet, et samfunn som lett kunne gått til grunne uten nybyggernes varme omtanke for hverandre.

Sammen med første bind i romansyklusen, I de dage, ble romanen oversatt til engelsk og utgitt under tittelen Giants in the Earth i 1927.

Les mer..

Om Ole Edvart Rølvaag

Rølvaags forfatterskap har spilt en viktig rolle både i amerikansk og norsk litteraturhistorie. Han deltok gjerne i kulturdebatter og var spesielt opptatt av saker som innvandring og intergrering. Rølvaags kultursyn var forankret i troen på at immigrantene gjennom å verne om sitt eget språk og sin egen kulturarv bedre kunne håndtere den kulturelle smeltedigelen USA var. Han var spesielt opptatt av morsmålsundervisning.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.