Riket grundlægges

av Ole Edvart Rølvaag

V.

Ho Beret hadde holdt op at synge da Tønset’n kom ind. Hun blev sittende og se paa ansigtet, – maatte se paa det. Hun hørte han lo, og saa var det som hun ikke rigtig hadde hørt Tønset’n le før. Der stod en sterk whisky-lukt av ham. – Først blev hun sint og vilde reise sig og vise ham ut, forstod 184han da ikke, at det slet ikke gik an at føre slik uterlig snak ved en dødsseng? – Men det blev med det at hun tok stolen og flyttet sig længer unda som et barn som er ræd for en fremmed. –

– Da Tønset’n var gaat, syntes ho Beret det var kvalmt og usundt i værelset, – her hvor der naa burde være helg, var det skidnet til. – Hun saa naa klart hvor ilde det onde hadde tilredt alt liv. – Her kom der et menneske ind til et andet, det skulde ville det bedste fordi det værste naa forestod, og saa var der ikke andet end uterlighet i dets mund! – Det blev hende en fysisk trang at faa renset ut herinde, og uten videre begyndte hun at synge – bløtt og langsomt:Her har Rølvaag i sitt manus strøket tillegget «men der var stor kummer i» (NB Ms.4° 2250)

«O Jesus, se
min skam og ve!O Jesus, se min skam og ve!] salme av Hans E. Brorson. Den sto både i Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evangelisk-lutherske kirke i Amerika og seinere i M. B. Landstads Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika. Beret synger alle ni versa. Det står ikke at hun synger etter boka, så hun må nok ha lært seg denne salmen utenatt. Salmeteksten er typisk for den tidas dansk-norske pietisme.
Guds billede er borte,
sjælen er spedalsk som sne,
store synder gjorte!

Hvor himmelklar
og yndig var
Guds skabning før at skue!
Ligner nu det sure kar
og den vilde drue.

I dødens nat
blev sjælen sat
og var dog vel tilmode,
skjønt den hadde tvert forlatt
Gud, sit største gode.

Da sank den ned
i daarlighet
og syndens herredømme:
alt hvad den om himlen vet,
er kun dunkle drømme.

De mørkets baand
fik overhaand
i alle sjælens kræfter,
at den hin urene aand
følger gjerne efter.

185O Jesus, som
til verden kom
for os at vorde givet
til en skat og helligdom
og en vei til livet.

Miskunde dig
dog over mig
og lat dit lys oprinde,
at mit hjerte skynder sig
Gud igjen at finde!

Lat straaler paa
mit hjerte slaa
av naadens morgenrøde,
at min arme sjæl kan staa
op igjen av døde!

O syndres ven,
som gav dig hen
i døden tornekronet,
hjælp, jeg blir paany igjen
med min Gud forsonet!»

Hun sang hele salmen tilende før hun reiste sig og byttet klutene; siden gik hun ut og hjalp til i kjøkkenet.

Ho Beret sat naa ved sengen hele den natten. Den syke var ikke værre, saa det ut til; men hun syntes, at rustflekkene i det som kom op, var flere og større.

Han sov lite, merket hun, og undret sig ikke over det, – han hadde vel andet at tænke paa naa! – Først paa natten blev der ikke vekslet mange ord mellem dem; hun likte at snakke til ham, men vilde ikke forstyrre ham i hvad han hadde for sig i tankene. –

Henimot morgenen blev flagene hyppigere og tyngre; der kom anfald som vilde kvæle ham. En gang maatte hun ta ham under hodet og støtte ham op, han var da blaasvart i ansigtet. – Da sa hun langsomt: –

186«No mener jeg du faar begynde at lage dig til, Hans Olsa!» –

Han snudde hodet braat og saa paa hende: – «Lage mig til?»

«Du staar vel neppe det her!»

Han laa stille, men haanden famlet urolig over teppet. – – «Nei, nei, men mange har no hat hosten.»

Dette svarte hun ikke paa. Om en stund la han til: «Det blir værst for dem som blir sittende igjen.»

«Det tror jeg ikke du skulde si, – for dem varer naadens tid, – for dig er den snart omme, det ska du tænke paa no!» – dette sa ho Beret rolig og godt, med den stemmen som stundom kunde bli saa overbevisende i sin store mildhet.

Han Hans Olsa svarte længe ikke paa dette; han hadde vendt hodet mot væggen og lagt øinene igjen.

Ho Beret sa paa ham. – Han liker ikke det jeg sa, – saan er det med os mennesker; men det var bra jeg sa det, – ikke tror jeg han staar op av denne senga.

– «Aa ja,» sa han Hans Olsa om en stund, «han har no forbarmet sig over mangen synder før, – han har no vel litt att for meg òg.»

Da blev ho Beret med ett ivrig:

«Hvis du bare bringer ham et sønderknust hjerte! – Hvorledes kan en far forlate det barn som ikke angrer? – Ve eder, I rike; ti I har allerede faat eders trøst. – Ve eder, I som nu er mætte; ti I skal hungre. Ve eder, I som nu ler! ti I skal sørge og græde! – – Aa nei vi kan nok ikke slaa os til taals i den tro, at der er naade nok!» – Hun kom og byttet paa ham igjen, og var naa mer bestemt i haandlaget.

Han fik atter et par tunge anfald, og saa blev der ikke sagt noe mer; straks han fik pusten igjen, 187snudde han ansigtet mot væggen, – det sa ut som han la sig til at sove og han laa rolig en lang stund.

– Ho Beret blev træt av at sitte med bindingen, hun undret sig paa om hun ikke kunde finde etkvart at utrette for ho Sørine og tok lampen og gik ind i kjøkkenet. Langs den ene væggen laa stablet op en hel haug grovhøi til brændsel; denne dyngen satte hun sig naa til at vri op til bændler. Hun var hele tiden optat av samtalen hun hadde hat med han Hans Olsa –:

– Det blir stuslig at komme fram engang og ikke finde han Hans Olsa! I gamlelandet vokste vi op sammen, – her har vi bodd side om side helt siden vi kom, – de er bra folk baade ho og han, – no fær han og kommer ikke fram! – Ho Elen, mor hans, var en svært gudfrygtig kone, – faren kjendte jeg ikke, – men det var ikke andet end godt jeg hørte om ham, – no har de gaat og ventet paa ham i mange aar, – det blir rart for mig at møte dem og fortælle dem hvordan alt er gaat til her. – Og saa har jeg kanske skyld, – jeg har slet ikke gjort hvad jeg skulde. –

– Nei hvordan kan han komme fram? – Det blir ikke mange fra Dakota-prærien som naar dit! – For her tar jora os, – det ho ikke faar med lempe, tar ho med vold, og vi merker ingenting, – jeg ser no hvordan det gaar hjemme hos os. –

– Det er forfærdelig, dette her, – her laa han og storgottet sig til Tønset’ns raaskap, og med et slikt sind ska han no møte Vorherre! –

Lampen brændte mat, det kjendtes kaldt i rummet; hun stod op og kastet noen bændler i ovnen, ventet til det brændte godt og stak et par skier i, – der var ikke mange igjen i vedkassen.

– Det blir ikke greit for ho Sørrina naar han er borte, men det far saa være bare han kunde fare vel, – hende kan vi hjælpe.

188Hun gik ut i kammerset igjen for at se om den syke; han laa vaaken da hun kom, og hun tyktes merke paa ham, at han hadde ventet paa hende.

«Hvordan er han ute? – Blir det farendes veir snart?» spurte han langsomt.

– «Hvad var det da?» – Hun kom helt fram til sengen.

«Vi kunde vel prøve at faa dokter, – andre herute har hat han?»

«Vi faar no se naar han dages. – Men – end presten?»

«Presten?»

«Ja, er det no Herrens time, hjælper ikke paafund av mennesker. – Fra hans vrede kan ingen fly, – du skulde endelig hat nadveren!»

«Nadveren? – Aa ja, – ja det er visst saa –.»

«Det er forfærdelig at falde i den levende Gudes hænder,» sa ho Beret rolig og saa sørgmodig ned i ansigtet hans. – «Det er jo ikke andet end det som galt er med os mennesker; – naar han da kommer saa mildelig og lægger sin haand paa os, og sier, at no er alt bra igjen, da blir det en velsignet stund for os!»

Han vendte hodet fra hende, hostet let og saa borti væggen.

– Denne gangen trængte han no neppe at hoste, tænkte ho Beret. – Det er rart med os mennesker, – her staar jeg og fortæller ham om veien, no er det mørkt for ham, han vet ikke hvor det bærer hen, og saa hoster han bare bort det jeg sier! – Saan er det, at være levende død! –

Han laa stille en stund, saa sa han træt og tungt:

«Jeg har no al min dag trudd det skulde være velsignet at faa komme hjem!» –

– Ho Beret fik taarer i øinene.

«Ja er du no færdig til at fare? – Drister du dig til at møte ham slik du er? – Her har vi no gaat i alle disse aar og ikke git os stunder til at tænke paa noe av hans!»

189«Aanei,» sukket han træt, «det er vel ikke saa rart!»

Ho Beret kjendte sig glad ved hvad hun no hadde faat sagt og det gav hende større frimodighet. – «Derfor maa du faa møte ham her før det sker hisset!» sa hun.

– «No vil jeg be til Gud for dig!» – Og uten videre la hun sig paa knæ foran sengen og begyndte at be inderlig og indtrængende, om at han som laa her, maatte faa naade til at se sin synd og gjøre op før det blev for sent.

Men hun var ikke mer end skikkelig begyndt før hun maatte holde op. Da hun faldt paa kne foran sengen, reiste han Hans Olsa sig paa albuene og stirret paa hende med store øine. Han hørte hvordan hun stred om ham, – han fik en forfærdelig hosterid, og sat pludselig i sengen og drog efter pusten, – omslaget og klærne seg av brystet, ho Beret maatte stanse op og stelle med ham. – Først bad han om at faa melken varmet; saa maatte han op som snarest; derved kom frysningene og kastet sig paa ham, og saa maatte hun avsted og vække ho Sørine og faa hende til at hjælpe sig med at varme plagg og tulle ham ind i. Og om morgenen i graalysningen kom han Johannes Mørstad tilgaards, og tigget og bad, at naa maatte han faa ho Beret med sig! – Ho Jossie holdt paa at bli klein, han hadde været hos ho Kjersti, men hun hadde skamfert sig slik her om dagen at hun umulig kunde gaa saa langt. – Dette her saa spøkelig ut! – Ho Beret gik ut av huset, hun følte det som om hun var blit beskjæmmet mens hele kirkealmuen stod og hørte paa! –

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Riket grundlægges

Romanen Riket grundlægges ble utgitt i 1925 og er andre bind i et firebindsverk som kom i perioden 1924–31.

Nybyggerne Beret og Per Hansa lærer prærien å kjenne på godt og vondt. Her kjemper menneskene mot snøstormer, gresshoppepest, indianerfrykt, fattigdom og sult, men også store språkvanskeligheter. Ensomhet og atskillelse er sentrale temaer.

De fleste nybyggerne i «Spring Creek» får kjenne på disse følelsene når uvær og annet fører til lange opphold inne i jordgammene uten kontakt med omverdenen. Frykten for alt det ukjente gjør lengselen etter familie og hjemlandet enda sterkere. Berets frykt, redsel og indre kamp påvirker ikke bare familien hennes, men også de andre i dette lille samfunnet, et samfunn som lett kunne gått til grunne uten nybyggernes varme omtanke for hverandre.

Sammen med første bind i romansyklusen, I de dage, ble romanen oversatt til engelsk og utgitt under tittelen Giants in the Earth i 1927.

Les mer..

Om Ole Edvart Rølvaag

Rølvaags forfatterskap har spilt en viktig rolle både i amerikansk og norsk litteraturhistorie. Han deltok gjerne i kulturdebatter og var spesielt opptatt av saker som innvandring og intergrering. Rølvaags kultursyn var forankret i troen på at immigrantene gjennom å verne om sitt eget språk og sin egen kulturarv bedre kunne håndtere den kulturelle smeltedigelen USA var. Han var spesielt opptatt av morsmålsundervisning.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.