Riket grundlægges

av Ole Edvart Rølvaag

VI.

En stund efter kom han Per Hansa selv indom for at se hvordan her stod til. – Han sa han vilde gaa nordover og ha Solum-guttene med sig og se 190at faa høi og vand til feet dernord. Siden tenkte han at høre bortom han Gjermund Dahl for at faa en av guttene hans til at komme hit og hjælpe ho Sørine med stellet. – Ikveld skulde han komme indom og fortælle om hvordan alt stod til, – naa hadde han ikke stunder til at prate.

Folk hadde det travelt bortover hele settlementet; veiret var fremdeles utrygt, og der var nok at gjøre efter stormen; det gjaldt at faa fe og griser saapas beskyttet at man kunde ta mot en støit til. Uthusene paa de fleste farmer bestod endnu av jordgammer eller halmskur; noennoen] rettet fra: moen (trykkfeil) laa aldeles nedsnedd, andre hadde stormen flækket al halmen av, – stranglene stod op av snedriven som avpillede ben. – Der var vaaningshus hvor bare taket var synlig og gammer som bare saavidt rak med ovnspipen opigjennem. – Nede hos Tønset’n kom røken bent op av føikfennen.føikfennen] snøfonna Skulde en husimellem, maatte én ha ski, eller binde etkvart paa føttene som kunde holde en oppe.

Der var hus naa hvor der ikke var anden mat igjen end tørt korn og melkedraapen kuene gav. I utkanten hos de sidst komne, var der ikke det engang. Men saa fik de laant sig en sæk hvete hos dem som hadde; var der ikke en kaffekvern i huset, brugte man morter eller laget sig støtekar av en gryte; folk var utrolig hjælpsomme i de dage; det en hadde, laante han av; fandt en paa noe, fortalte han det til andre. – Brændselnøda trykket tyngst, – høi var naa bare høi da, selv om det blev vridd aldrig saa hardt sammen.

Tønset’n sat inde i kammerset da han Per Hansa ham tilbake efter kveldsmaal; han var nedtrykt og faamælt ikveld; idag hadde ho Kjersti holdt sengen det meste av dagen fordi hun var saa lemster efter faldet. Og hun var saa sær – forklarte Tønset’n trist – at det ikke var til at faa bøtta under hende! – Han hadde maattet stelle baade hende og sig selv, 191og ute ogsaa! – – Han saa hvor rød han Hans Olsa var i ansigtet, hørte hvor meget han drog paa hvergang han trak pusten, og undret sig paa om han selv hadde hat hosten værre nogengang. – Var dette her værre end han hadde den for tre aar siden, da stod manden det aldrig! Men det tidde han om.

Det hadde været daarlig med han Hans Olsa i hele dag, ridene kom hyppigere, han hadde været urolig og amper, bad saa om det ene og saa om det andre; alt i ett skulde han ha greie paa hvordan veiret var. Men naa laa han stille mellem flagene, og snakket langsomt om det som maatte ske. Han bad begge naboene hjælpe ho Sørine baade med raad og daad, saavisst som han skulde ha gjort det samme mot en av dem – hadde det været den veien. – «Du, Per Hansa, lyt no være hos mig inat! Ho Sørrina lyt faa kvile sig om nættene, ho har meget at bale med ute om dagen og trænger kvila, – det kan ta længe med mig, – vi kommer kanske til at trænge hjælp hos dere allesammen!»

Det blev da han Per Hansa som sat oppe den natten. Konen la sig paaklædd i andre kammerset, – døren stod aapen mellem værelsene; hun mente ikke at sove tyngre end at hun kunde springe op og hjælpe til naar de værste ridene kom. Men efter at ha traakket ute i kulden det meste av dagen, laa hun snart i tung søvn.

En stund efterat det var blit stille i huset, saa han Hans Olsa op og spurte høit om konen sov. Da han var blit sikker paa det, la han taus og saa hen for sig, gav sig derpaa omstændelig til at snakke om hvordan han mente alt burde ordnes efter ham. Han hadde litt gjæld staaende et par steder nede i Sioux Falls, – det nævnte han først; flere av nysettlerne skyldte ham for sæd og fe; han nævnte dem ved navn og sa hvad hver skulde betale, – det viste sig siden, at han hadde trukket fra hos dem alle. – Ho Sørine burde beholde farmen og bli her, 192– herute hørte det framtia til, det trodde han sikkert. – Han Per Hansa fik naa herefter være hendes høire haand, – kunde han faa leiet en skikkelig mand for hende, skulde hun og barna greie sig. – Og saa var det naa han Vesle-Hans da, – det var tungt at fare uten at faa se hvad det blev av det mandsemnet! – Var det saa, at han hadde evner for boka, maatte de se at faa ham til St. Olaf!St. Olaf] St. Olaf College i Northfield, Minnesota, etablert 1874, var ett av flere lutherske norsk-amerikanske college. Rølvaag, som først jobba på en gard i Sør Dakota, ble seinere student, og så professor i norsk, ved St. Olaf College – Vilde Vorherre lage det saa, at han blev prest –! Men det var vel formeget at vente!

Ordene kom med vanskelighet. Av og til maatte han stanse for at faa pusten. Han Per Hansa nikket bare, orket ikke si andet end: «Vær aldrig ræd for det, – tænk dig naa bare vel om, – det ska nok bli gjort!» –

Han Per Hansa kunde ikke forklare hvorav det kom, men han var sikker paa den syke hadde mer at snakke med ham om. Hver gang der blev en pause, tænkte han: No kommer det vel!

Men saa syntes der ikke at være mer. Han Hans Olsa tidde, saa hen for sig en stund. Det kom et par hosterider, han blev svært urolig; inde i det store brystet hæste og blæste det som en gammel læk blæsebelg som stadig holdes fuldpresset av vind.

Da ridene spaknet, begyndte han Hans Olsa forfra igjen, snakket ræd og famlende om de samme ting, men naa var der ikke den forrige klarhet.

Over midnat fik han en rolig stund; han sa ikke noe, – av og til saa han paa naboen, – der var noe underlig i synet. Han Per Hansa undret om det ikke var enden som kom naa.

Da den syke begyndte at snakke, var det slet ikke om det han Per Hansa hadde ventet. – Han Hans Olsa slog øinene ned og spurte lavt:

«Sneen er vel fælt dyp?»

«Mellem os,» sa han Per Hansa, «er han no ikke under fire fot nogensteds, og saa dyp er han overalt 193paa jevn mark; – ved bækken nedved Tønset’n er han sikkert tyve!»

«Nei er han saa dyp!» – Den syke slap et tungt suk, famlet nervøst med haanden over teppet og gjentok mumlende – «no, han er saa dyp!»

«Var det noe du tænkte paa?»

«Da er her visst ikke fremkommendes!» – Det store ansigtet lukket sig og blev glinsende av væte.

Han Per Hansa kjendte det trangt i halsen, hostet og sa sterkt:

«Du faar snakke om ka det e, Hans Olsa! – – Skulde du ha doktern?»

Den sykes ansigt vendte sig bent mot hans:hans:] rettet fra: hans:: (trykkfeil)

«Aa jeg træng presten, sir du!» – han holdt inde et øieblik, tilføide saa:

«Men det maa vel besnebesne] bli bedre ute om en dags tid, – trur du ikke det?» –

Han laa stille en stund, og da han intet svar fik, saa han op og gjentok bedende –:

«Trur du ikke det?»

Han Per Hansa reiste sig og begyndte at drive omkring paa gulvet, – her var saa kvalmt herinde, han blev svimmel av det. – Han tænkte hvordan det var ute, og svettet. – Gu’ naade den, som maatte fare præriene naa!

Han kom bort til sengen igjen:

«Maa du ha’n?»

«Det er fælt at falde i den levende Guds hænder!» – Den sykes ansigt arbeidet tungt og fortrak sig; han Per Hansa orket mest ikke se paa det, han maatte støtte sig til stolryggen. – Den syke tok op igjen:

«Det er fælt – at falde – i hans haand!»

«Kyst no, kyst no, mand, – snak ikke bespottelig!» ropte han Per Hansa. – «Nei bli no liggende, – no ska du se – her farer klærne av dig!»

Den syke hadde reist sig voldsomt og sat naa i sengen, – sutret inde i hosteflagen:

194«Gaa ætte ho Sørrina!»

Begge trodde en stund at han kom til at gaa i dette anfaldet; han Per Hansa saa tilsidst ingen anden raad end at banke ham i ryggen, som man gjør med barn naar de har svælget galt. Men saa gav anfaldet sig litt efter hvert; tilsidst faldt han i en dyp søvn som varte til frampaa morgenen.

Straks dagen randt, var ho Sørine oppe igjen. Den syke vaaknet da og saa bedre ut; han Per Hansa tok paa sig og laget sig til at gaa, – han hadde meget at se efter hjemme, og feet hans Hans Olsa der nord.

Han Hans Olsa saa ham lage sig færdig, og fulgte ham med underlige sørgmodige øine som en hund som spærres inde naar herren skal ut. – Saa kaldte han ham hen til sengen og vilde vite hvordan han saa ut ute. – Han spurte saa rart, – mest som han skammet sig:

«Han er vel ikke farendes?»

Han Per Hansa maatte le til slik barnslighet hos et voksent menneske og visste ikke hvad han skulde si. Men det var umulig andet end at svare, han mandet sig op, knappet igjen stortrøien og satte vottene paa, og sa sterkt, at naa skulde han bare se til at faa kvile sig en stund til. – Inat hadde han sovet som en stein, og naa var han meget bedre. – «Jeg kommer no igjen naar det lir utpaa dagen!» –

«Du trur’kje det gaar an?»

Han Per Hansa blev ræd, tok et skridt tilbake og sa hastig:

«Ro dig no, Hans Olsa, – vi faar no sjaa kan du skjønne!»

Da rakte den syke haanden ret ut mot ham; han fik tak om næven, noe av hans gamle kraft kom tilbake, og han klemte godt til.

«Du Per Hansa, du Per Hansa!» mumlet han og sank utmattet tilbake i puten.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Riket grundlægges

Romanen Riket grundlægges ble utgitt i 1925 og er andre bind i et firebindsverk som kom i perioden 1924–31.

Nybyggerne Beret og Per Hansa lærer prærien å kjenne på godt og vondt. Her kjemper menneskene mot snøstormer, gresshoppepest, indianerfrykt, fattigdom og sult, men også store språkvanskeligheter. Ensomhet og atskillelse er sentrale temaer.

De fleste nybyggerne i «Spring Creek» får kjenne på disse følelsene når uvær og annet fører til lange opphold inne i jordgammene uten kontakt med omverdenen. Frykten for alt det ukjente gjør lengselen etter familie og hjemlandet enda sterkere. Berets frykt, redsel og indre kamp påvirker ikke bare familien hennes, men også de andre i dette lille samfunnet, et samfunn som lett kunne gått til grunne uten nybyggernes varme omtanke for hverandre.

Sammen med første bind i romansyklusen, I de dage, ble romanen oversatt til engelsk og utgitt under tittelen Giants in the Earth i 1927.

Les mer..

Om Ole Edvart Rølvaag

Rølvaags forfatterskap har spilt en viktig rolle både i amerikansk og norsk litteraturhistorie. Han deltok gjerne i kulturdebatter og var spesielt opptatt av saker som innvandring og intergrering. Rølvaags kultursyn var forankret i troen på at immigrantene gjennom å verne om sitt eget språk og sin egen kulturarv bedre kunne håndtere den kulturelle smeltedigelen USA var. Han var spesielt opptatt av morsmålsundervisning.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.