Riket grundlægges

av Ole Edvart Rølvaag

VII.

195Han Per Hansa kom hjem om morgenen i graalysningen, og saa ut som han hadde mistet baade mund og mæle. Han hadde hængt av sig klærne, sat naa ved bordet i det store, rummelige kjøkkenet og fik sig mat, – av og til saa han ut gjennem vinduet. – Ho Beret stelte og bar fram til ham, og spurte hvordan det gik derborte. – I førstningen fik hun liten besked, han var svært faamælt og kort i ordene, aat længe og blev ved at se ut av vinduet.

Men saa la han fra sig og reiste sig fra bordet, stilte sig op foran ovnen med ryggen til, la hændene i kors bak sig som om han hadde faat kulden i kroppen og trængte at komme varmen rigtig nær. – – «Aa det er no saa da,» sa han tankefuldt, «at han er sikker paa han ikke ska staa op av denne senga, – og det er rimelig, at det gaar den veien. – Men han ligger der og syter for at han endelig maa ha presten! – Det er rent spøkelig at se paa ham, – kan du forklare mig slikt?» – Han spurte ikke konen, han sa det bare fram for sig som om han tænkte høit.

Ho Beret hadde stanset med arbeidet; ansigtet tok til at skinne i et stort lys», – hun sa glad:

«Det han jeg godt forstaa, – Vorherre være ham nær og høre hans suk! – Noen maa prøve at fare efter presten straks!»

Han Per Hansa blev staaende og stirre hen for sig. Ho Beret kom over gulvet og stanste foran ham med hændene fulde av kopper.

«Du lyt ta noen med dig og prøve! – dette er forfærdelig, gaar det ikke an at ta hester og ri?»

«Hm – ri, du snakker!»

Hun saa paa ham og sa sterkt:

«Men det er forfærdelig, at en sjæl ska kastes i helvede hvis mennesker kan hindre det!»

Han Per Hansa smaalo til dette –:

196«Ja ska no han Hans Olsa ogsaa dit, da blir det ikke mange herfra som farer den andre leia, – han kommer nok dit han ska!»

Dette hørtes saa bespottelig ut at det grøsset i hende; hun satte koppene fra sig paa bordet og var sterkt oprørt:

«Vi vet no hvordan det har været livet vort herute! – Jord og hus, og saa mer jord og fe, det har han sytt for, – det har han levd i! – No tar det til at gaa op for ham, at han intet har i himmelen, – vi maa da forstaa, at et menneske blir ræd synda si og maa bli løst fra den!»

«Jeg forstaar vel ingenting, ser det ut til!» sa han Per Hansa harm. – «Endda det ikke skulde være vanskelig for et voksent menneske at forstaa, at ingen kan fare præriene herfra og til James River og komme fra det levandes, saan det no sir ut! – Og at ikke Vorherre ska forbarme sig over han Hans Olsa uten baade prest og klokker, det faar du ikke mig til at tru!»

«Denne verdens gud har forblindet de vantros sind! – Her ligger et menneske og ska faa synet, og saa vil vi ikke række handa!»

«No lyt du passe munden din, Beret!» sa han Per Hansa ophidset. – «Vil du ha mig til at kaste mig bent ut i svarte dauen?»

«Kor stygt du snakker, Per Hansa!»

«Snakker! – Trur du ikke Vorherre hadde laget farandes veir, hvis han vilde hat mig til at gjøre denne færda?»

Hun saa paa ham.Etter denne setningen hadde Rølvaag et par setninger som han strøyk i sitt manus: «Tanken kom til hende med engang: No skal du passe deg, Beret, saa du ikke siger for meget, ellers blir det din skyld» (NB Ms.4° 2250)

«Det gaar da an at prøve, vet jeg,» sa hun sindigere, – «Enn om du fik noen med dig, – saa tar du Indi, han er let paa foten, – vi kunde snøre filler om benene baade atte og framme, saa sank han ikke nedi, – slikt ska være gjort før – det har jeg no læst om! – Han Henry har en letslæde, og det gaar da an at snu igjen, – Vorherre forlater os vel det vi slet ikke kan!»

197«Det er visst bedst han gjør det, – denne gangen!» sa han Per Hansa i stort sinne, gik bort til trappen og ropte paa han Ole og han Store-Hans, at no maatte de bare se at komme sig i klærne straks, tok saa paa sig, gik ut og tok fat paa morgenstellet.

Der var meget at se efter ute, men han var saa ophidset at han ikke la større merke til tingene. – Altsammen forekom ham omsnudd idag. – At vettige folk ikke kunde se saa langt som sin egen næse! – Der laa naa han Hans Olsa og skapte sig tullet fordi han maatte ha presten, endda der ikke fandtes et bedre menneske til, end ham. – Og her gik ho Beret og vilde endelig at han skulde hoppe luks i havet, – hun som hadde et hjerte som ikke vilde gjøre en mus fortræd! – Folk kunde faa det til at bli rart òg! – Her hadde han gaat og slitt al sin dag saa hun og barna kunde faa det bra, – og naa fik han det slængt sig i fjæset, at han var blit en elendig muldvarp som ingenting andet saa end hullet han grov i! – «Jaggu er det en rar verden vi lever i!» – Naa, saa var det vel han som var gal da! – Han tok haardt i tingene, men fik lite utrettet.

– Han og guttene tok skiene paa og satte bortover snekavet for at se efter feet der nord. Veiret var graat, med et kaldt sug fra vest. Men saa var han Store-Hans saa smittende glad over hvor gildt det var med al denne sneen, og med skiene som gled saa fint nedover skavlene – at ulaget randt av han Per Hansa.

– Under arbeidet pratet han meget med guttene. Al denne sneen, sa han, den spaadde altsaa kronaar til sommmeren. Det gik naa som altid naar han kom rigtig i godlaget: han pratet kameratslig med guttene som om de var voksne mænd. Og idag var det om hvordan de skulde stelle sig for at faa alting rigtig gjævt. Hvis det naa blev kronaar, skulde de bygge sig storfjøs til høsten; men da vilde de ikke bære sig saa gapet aat som han Torkel Tallaksa og bygge stald og fjøs hver for sig! Slikt saa bra 198nok ut, men var upraktisk, – det blev dyrere, og husene kaldere. – Men, et rigtig stasfjøs skulde de ha sig, – rødmalt med hvite nøver, – for det tok sig gjævt ut! – Han fortalte dem da, at han hadde læst i Skandinavien, at storfarmere østpaa naa bygde en bane under mønsaasen,bane under mønsaasen] heiseteknikk ved den øverste takbjelken under mønet for å få høyet inn på låven (låvebru var ikke vanlig) som de kjørte høiet ind paa loftet efter; dette skulde de faa greie paa, det hørtes praktisk ut! – Der var meget at gjøre der nord, de saa efter at feet fik vand og hadde høi nok, de bar ind mer halm, de dyttet igjen huller i væggene, pratet og arbeidet som voksne karer alle tre. – Han Per Hansa hadde trang til at vælte noe tungt av sig, naa syntes han det gik rigtig bra. – Men ikke saa snart var de færdige før guttene fik skiene paa og fauk avsted, – naa hadde de ikke stunder til mer prat, de la veien hjem over høieste bakketoppen, – derfra gik det an aa staa helt ned til bækken, – det var storgildt med al denne sneen! –

– Idet han selv rendte ind paa tunet hjemme, kom ho Sørine ut av kjøkkenet og tok paa sig et par ski som stod ved væggen. Hun var tyndklædd, saa han, hadde et tørklæ tullet om hodet, og ellers ikke mer paa sig end hvad hun gik i inde; av dette skjønte han, at hun maatte være gaat hjemmefra i stor hast, og ottest det værste

Nei, forklarte hun sørgmodig og saa ned da han kom bort til hende – det var visst ikke stort værre, saa vidt hun kunde se, – han saa snarere bedre ut. – Men naa hadde ho Bridget været der, og set til ham, og hun sa der var ikke haap. «Det er her no visst ikke heller,» fortsatte ho Sørine, «men jeg maatte hit og raadføre mig litt med dig. – Han snakker om at du ska ette presten – og det kunde vel trænges, og han er saa glad over det. – No ser jeg at her ikke er farendes, men saa var det det, at hvis det var saa at du skulde avsted, maatte vi vel heller prøve at faa dokter! – Jeg ser som sagt at det ikke er veir, men jeg maatte lye bortover allikevel?»

199Han Per Hansa saa nedpaa skiene. Stemmen hendes lød tynd og spæd i det graakalde vindsuget; han kjendte han frøs, og husket hvor tyndklædd hun stod der.

«Du maa ga ind og verme dig før du gaar,» sa han stille.

«Nei no maa jeg skynde mig heimatt, – jeg vet det det er stygt av mig at komme, men –» stemmen var borte en stund, kom saa igjen – «det er rart at se ham fare uten at kunne gjøre noen ting! – Og saa var det det, at aldrig har noe været umulig for dig, og jeg tænkte, at kanske saa du en utvei no ogsaa! –»

«Bad han dig gaa hit?»

«Han gjorde ikke akkurat det heller, – men han studerte paa om du ikke snart var færdig, – jeg forstod han vilde jeg skulde lyelye] Verbet er vanligvis brukt om at været blir mildere, men her må det bety å gå varsamt, eller noe slikt. Den engelske oversettelsen har: «I could see plainly enough that he wanted someone to come over». bortover –.»

Han Per Hansa sa ikke mer; heller ikke saa han paa hende, og saa gik hun. – Da hun var gaat, tok han skiene av sig, banket sneen godt av og satte dem op mot væggen. Men han gik ikke ind. Tankene fulgte hende som staket sig bortover flaten, kom ind foran hende og saa naboen ligge der; saa hvordan det store ansigtet stirret paa ham og tryglet som en hund. – Han blev staaende længe og se hen i veiret uten at komme sig til at ta fat paa noe.

Inde paa kjøkkengulvet lekte han Permand tresking. Da faren kom ind, satte han paa ham: «Kom og hjælp mig her, kar, saa vi faar fraa os gjort før kvelden kommer!» ropte han karslig, – der var svært til styr paa gutten. – Middagen var ikke færdig endnu, saa faren hængte av sig og gav sig til at leke med gutten, og snart sat han ogsaa paa gulvet.

Mens de aat, snakket forældrene næsten ikke til hverandre; ingen saa dit der den andre sat. – Straks de hadde spist kom gutten og vilde ha faren med sig igjen, – og han satte sig atter til at leke med gutten, og hele tiden lo og pratet de om hvordan de 200maatte bære sig ad for at faa dygtig tresket her idag. –

– Moren tok av bordet, saa paa dem og undret sig. Her sat han og lekte med gutten og det var som der ikke var alvor til i verden for ham! – – Dagen led, – tænkte han virkelig ikke at gjøre noe? – Hun kunde git sig til at skrike i den store kviden hun gik i. – Var han blit sten stok blind!

Da hun hadde vasket op, blev hun staaende ved vinduet en stund; saa gik hun bort til væggen hvor hun hadde uteklærne sine hængende, og begyndte at ta paa sig. Han blev opmerksom.

– Skulde hun ut? –

– Ja. – Hun tok paa sig en av trøiene hans og trak en stor bindingslue paa hodet.

Han saa op igjen:

«Ska du langt, du tar saa paa dig?»

Hun drøide med svaret.

«Jeg maa lye nordover til han Henry, – her maa noen reise for han Hans Olsa!» – Hun var rød i kindene, øinene skinte i et stille lys.

Han Per Hansa lo og reiste sig.

«No lyt du styre dig, kjærring!» sa han som om han talte et urimelig barn tilrette. – «Det er ikke kvindfolkveir ute no, – det sir du vel!»

«Det kan visst ikke være veir for karmænd heller sir det ut til!»

Han stod pludselig foran hende, – hvit i ansigtet og styg i øinene – de kunde ikke fæste sig ved noe.

– Gud trøste mig! tænkte hun, no kommer han til at lægge haand paa mig, – endda jeg ikke har sagt andet end det som sandt er!

«No ska vi ikke ha noen videre dividering om dette her!» sa han hæst. – «Har du – har du noe usnakket med’n Henry, faar du gjøre det her i huset, men du ska ikke ræke gardimellem idag!»

– Før hun kunde sanse sig, var han ute av kjøkkenet.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Riket grundlægges

Romanen Riket grundlægges ble utgitt i 1925 og er andre bind i et firebindsverk som kom i perioden 1924–31.

Nybyggerne Beret og Per Hansa lærer prærien å kjenne på godt og vondt. Her kjemper menneskene mot snøstormer, gresshoppepest, indianerfrykt, fattigdom og sult, men også store språkvanskeligheter. Ensomhet og atskillelse er sentrale temaer.

De fleste nybyggerne i «Spring Creek» får kjenne på disse følelsene når uvær og annet fører til lange opphold inne i jordgammene uten kontakt med omverdenen. Frykten for alt det ukjente gjør lengselen etter familie og hjemlandet enda sterkere. Berets frykt, redsel og indre kamp påvirker ikke bare familien hennes, men også de andre i dette lille samfunnet, et samfunn som lett kunne gått til grunne uten nybyggernes varme omtanke for hverandre.

Sammen med første bind i romansyklusen, I de dage, ble romanen oversatt til engelsk og utgitt under tittelen Giants in the Earth i 1927.

Les mer..

Om Ole Edvart Rølvaag

Rølvaags forfatterskap har spilt en viktig rolle både i amerikansk og norsk litteraturhistorie. Han deltok gjerne i kulturdebatter og var spesielt opptatt av saker som innvandring og intergrering. Rølvaags kultursyn var forankret i troen på at immigrantene gjennom å verne om sitt eget språk og sin egen kulturarv bedre kunne håndtere den kulturelle smeltedigelen USA var. Han var spesielt opptatt av morsmålsundervisning.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.