Siælens Sang-Offer

av Dorothe Engelbretsdatter

Forrige Neste

XIII. Gudelig Beredelse til HErrens Hellige Nadere.

1.

Nu der Synden blifver mig for svaar,
See da stincker mine Saar,
Som it fuult og skadelig flaad,
Flyder daglig ud med Raad,
Saa giør Synden som er dødsens Braad.

2.

Jngen Fred er udi mine Been,
Jeg har alt for mange meen,
Synden som jeg loffver at sky,
Ypper jeg igien paa ny,
Til hun nu er bleffven tung som Bly.

3.

Og som Svinet søler sig i Dynd,
Velter jeg mig dybt i Synd,
Som it Barn der nylig er tood,
Og strax skidner Haand og Food,
Saa har Synden skient hvert Ledemod.

4.

O! mig usle Synde-fulde Krop,
Fra Fodsolen indtil Top,
Er nu ey paa mig noget sundt,
Det maa jeg bekiende rundt.
Synden haffver mig ey bedre undt.

5.

Dødsens banghed griber mig nu fat,
Jeg med Angist er omsat,
Vandet op til Siælen vil gaa,
Jeg har ingen sicker vraa,
Som mig for Guds vrede skiule maa.

6.

Jeg er red, bedrøffved og forsufft,
Synden, Synden har mig skufft,
Og min Sag den staar nu saa slæt,
Thi jeg funden er for læt,
Lydighed mod Gud har jeg forgjet.

7.

Hvad skal jeg begynde med mig self,
Synden bruser som een Elf,
Stor indvortis naggende fryct,
Har mig nu nær under tryct,
Saa jeg moxen gandske er forryct.

8.

Derfor vil jeg ile straxen hen,
Til min Skat og Siæles ven,
Hannem vil jeg løbe i mod,
Og nedfalde for hans Fod,
Ja udgyde Taare som een Flod.

9.

Som een Betler for den Rigis Dør,
Tigger fort og holder kiør,
Saa vil jeg med Bøn holde ved,
Og i Troen gaa afsted,
Raabe til ham om Barmhiertighed.

10.

Ah Forløser vær dog min Patron,
Jeg vil bede om Perdon,
Og afstaa den Syndige dragt,
Brug derfor mod mig ey magt,
Aanden den er villig, Kiødet svagt.

11.

O! min Allerkieriste Brudgom,
Gack dog ey med mig til Dom,
Tret ey mod din smertefuld Brud,
Som nu effter dine Bud,
Flyr til dig du milde Himmel-Gud.

12.

Er end Synden grum og mangefold,
Saa er Naaden i din Vold,
Jngen bliffver fra dig bort støt,
Som med Hierte sønderbrøt
Sin forknusit Aand til dig har knøt.

13.

Der paa jeg og trenger mig nu frem,
Syndefuld paa hver it Lem,
Blodrød er min Syndige id,
Toe mig reen som Sneen hvid,
Du alleene est al min tillid.

14.

Paa din Trøst, trofasthed og behag,
Jeg til Lammens høytids Dag,
Skynder hen med Hiertens Attraa,
Did lad værdelig mig gaa
Med de rette Bryllups Klæder paa.

15.

Spar dog ey dit Legom for mig nu,
Med dit Blod kom mig i hu,
Spiis saa min forhungrede Siæl,
Skienck og ledske hende vel
Saa jeg meer ey bliffve syndsens Træl.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Siælens Sang-Offer

Siælens Sang-Offer er Dorothe Engelbretsdatters debutsamling fra 1678. Dette er den første boken av en norskfødt forfatter som er trykt i Norge og som har en litteraturhistorisk betydning.

Salmene ble utgitt med melodier, noe som gjorde dem ekstra populære. Salmene ble gjenopptrykt så sent som i 1868, noe som viser at sangene har vært i levende bruk nesten 200 år etter at de utkom første gang. Noen av salmene står fremdeles i Norsk salmebok.

Den mest kjente salmen er «Afften Psalme»: («Dagen viger og gaar bort»).

Les Kristen Valkners forord om forfatteren og verket. Se også noteapparatet.

Les mer..

Om Dorothe Engelbretsdatter

Dorothe Engelbretsdatter var den mest kjente og mest populære kvinnelige salmedikteren i samtiden, noe som skapte både beundring og misunnelse. Hun hadde personlig kontakt med og ble anerkjent av andre store salmediktere som Petter Dass og Thomas Kingo.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.