Siælens Sang-Offer

av Dorothe Engelbretsdatter

Forrige Neste

I. Morgen Suck.

REys dig min dyre kiøbte Siæl,
Dog icke som it Verdens Træl,
Men som Guds Tienerinde,
Med Morgen Røden som een Piil
Du suckende til Bønnen iil,
At Øynene kand rinde:
J mens det er saa tilig Dags,
Da fold nu dine Hænder strags,
Som de var sammen nagled.
Tal saa bevegelig med Gud,
At al dit Ansigt vædis ud,
Og bliffver Taare-spragled:
Du JEsu varst min Edle glands,
Der jeg saa Døsig, uden Sands
Laa som it douen Billed,
Slig Naade var jeg icke verd,
Men see min Knællende geberd
Er dig til Loff fremstilled.
Giff mig med al din Christenhed
Jndvortis og Udvortis Fred,
Velsigne Kongens Throne,
Du veygrer dig ey for den Bøn
Der kommer fra it Qvinde Kiøn,
Hvem ved hvad det kand mone.
Saa tager jeg min Gierning fat,
Og tacker for en rolig Nat,
Men hos de Verdslig Søsler
Skal du ey slippe aff mit Sind,
Følg mig da baade ud og ind
Hvor jeg i Huset Nøsler.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Siælens Sang-Offer

Siælens Sang-Offer er Dorothe Engelbretsdatters debutsamling fra 1678. Dette er den første boken av en norskfødt forfatter som er trykt i Norge og som har en litteraturhistorisk betydning.

Salmene ble utgitt med melodier, noe som gjorde dem ekstra populære. Salmene ble gjenopptrykt så sent som i 1868, noe som viser at sangene har vært i levende bruk nesten 200 år etter at de utkom første gang. Noen av salmene står fremdeles i Norsk salmebok.

Den mest kjente salmen er «Afften Psalme»: («Dagen viger og gaar bort»).

Les Kristen Valkners forord om forfatteren og verket. Se også noteapparatet.

Les mer..

Om Dorothe Engelbretsdatter

Dorothe Engelbretsdatter var den mest kjente og mest populære kvinnelige salmedikteren i samtiden, noe som skapte både beundring og misunnelse. Hun hadde personlig kontakt med og ble anerkjent av andre store salmediktere som Petter Dass og Thomas Kingo.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.