Siælens Sang-Offer

av Dorothe Engelbretsdatter

Forrige Neste

II. Afften Suck.

SAa best som alting siuntis qvick,
Gaff Dagens affskeed os en nick,
At Solens strimer sincker:
Før lod det sig saa morsam see,
Nu Curer baade Folk og Fee
Der Afften Stiernen blincker.
Yd da min Siæl din pligt til Gud,
Du veedst at høyt er Herre Bud,
Hand vil det self saa hafve.
Gid Hierted med den heele Krop
Aff Bønnens Andact blusser op
Naar du frembær din Gaffve:
Med Afften-Offred skynde dig,
Saa hver Blods draabe reyser sig
Ald fuld aff Suck og Taarer,
Hans Naadsens haand mod dig er rund,
Du eyer ham saa mange Pund
Som du har Been og Aarer.
Gud hindre Vold og Fiende Ran,
Strid Veldig med Kong CHRISTIAN
Og redde alle dine.
Du Mester udi Jsrael,
See self til hver Nødtørfftig Siæl,
Glem icke mig og mine.
Til Sengs jeg føyer mig nu hen,
Vil Gud jeg vaagner sund igien,
Da strags jeg har ud hviled
Og løffter mine Øyen op
Med Sucke de til Himlens Top
Skal staa som de var spiled.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Siælens Sang-Offer

Siælens Sang-Offer er Dorothe Engelbretsdatters debutsamling fra 1678. Dette er den første boken av en norskfødt forfatter som er trykt i Norge og som har en litteraturhistorisk betydning.

Salmene ble utgitt med melodier, noe som gjorde dem ekstra populære. Salmene ble gjenopptrykt så sent som i 1868, noe som viser at sangene har vært i levende bruk nesten 200 år etter at de utkom første gang. Noen av salmene står fremdeles i Norsk salmebok.

Den mest kjente salmen er «Afften Psalme»: («Dagen viger og gaar bort»).

Les Kristen Valkners forord om forfatteren og verket. Se også noteapparatet.

Les mer..

Om Dorothe Engelbretsdatter

Dorothe Engelbretsdatter var den mest kjente og mest populære kvinnelige salmedikteren i samtiden, noe som skapte både beundring og misunnelse. Hun hadde personlig kontakt med og ble anerkjent av andre store salmediktere som Petter Dass og Thomas Kingo.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.