Siælens Sang-Offer

av Dorothe Engelbretsdatter

Forrige Neste

III. Morgen Suck.

DAgen mig saa vel befalder,
Jeg mit Nattøy sammen balder,
Og har Morgen stunden fat,
Siæl opmuntre dig i tiide,
Set al Verdslig sorg til side
Og forøg din Himmel-Skat:
Det sig hender somme tider,
At du paa en Mundfuld bider,
Før du ud i Lufften gaar,
Bør du da ey meged meere
Dig med Bønnen conservere,
Hvor i all din Velfært staar:
Aldrig faar jeg Gud fuldtacked,
Mæled er for kleent og stacked,
Hvad kand dog min tack forsla?
Men nu Solen er oprunden,
Skal min Mund da være bunden?
Ney det blifve langt i fra,
Mig paa Kroppen intet vanter,
Himmel-Vecter og Drabanter,
Stood omkring mig der jeg soff,
Jeg nøed Natte roo og varme
J min Brudgoms Naade-Arme,
Ah saa skee ham tusind Loff!
Gud afverge hver en Tancke
Fra den Gierning dig kand ancke,
Senck de syndig Lyster ned,
Skoen mit Huus fra vredsens Plage,
Lad mig ende mine Dage,
Med en good Samvittighed.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Siælens Sang-Offer

Siælens Sang-Offer er Dorothe Engelbretsdatters debutsamling fra 1678. Dette er den første boken av en norskfødt forfatter som er trykt i Norge og som har en litteraturhistorisk betydning.

Salmene ble utgitt med melodier, noe som gjorde dem ekstra populære. Salmene ble gjenopptrykt så sent som i 1868, noe som viser at sangene har vært i levende bruk nesten 200 år etter at de utkom første gang. Noen av salmene står fremdeles i Norsk salmebok.

Den mest kjente salmen er «Afften Psalme»: («Dagen viger og gaar bort»).

Les Kristen Valkners forord om forfatteren og verket. Se også noteapparatet.

Les mer..

Om Dorothe Engelbretsdatter

Dorothe Engelbretsdatter var den mest kjente og mest populære kvinnelige salmedikteren i samtiden, noe som skapte både beundring og misunnelse. Hun hadde personlig kontakt med og ble anerkjent av andre store salmediktere som Petter Dass og Thomas Kingo.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.