Siælens Sang-Offer

av Dorothe Engelbretsdatter

Forrige Neste

IV. Afften Suck.

GLassed rinder, Tiden mincker,
Døden Jeffnlig ad os vincker,
Verdsens Herlighed gaar bort,
Skygge verck er voris Vandel
Merck o Siæl, merck denne Handel,
Her er dog dit Leffned kort:
See hvor Dagen alt ned helder,
Natte skaaden mørck udvelder,
Leg paa Hierted Suck med fynd.
Tenck hvor offte du har snubled,
Synden er saa grofft opbubled
Som Vandløbet aff en Brynd:
Skulde jeg mig da formaste
Saa jeg tordte Roo og Raste
Før mig Naaden bliffver vis?
Ney, jeg søger denne Hyrde
Som kand lætte all min Byrde,
Saa har hand og giort til dis:
J hans Naffn vil jeg mig fiæle,
Jnden mine fire Pæle,
JEsum jeg herberge vil,
Hvor hand har sit Natteleye
Der bær alting vel i veye,
Der staar min fortrøstning til:
Vil hand mig i Nat tilføye
Siugdom, Angst, ja dødsens møye
Da gid jeg maa Datterlig
Tacke ham og tie stille,
Nu min Fader skee din ville,
Jngen uret giør du mig.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Siælens Sang-Offer

Siælens Sang-Offer er Dorothe Engelbretsdatters debutsamling fra 1678. Dette er den første boken av en norskfødt forfatter som er trykt i Norge og som har en litteraturhistorisk betydning.

Salmene ble utgitt med melodier, noe som gjorde dem ekstra populære. Salmene ble gjenopptrykt så sent som i 1868, noe som viser at sangene har vært i levende bruk nesten 200 år etter at de utkom første gang. Noen av salmene står fremdeles i Norsk salmebok.

Den mest kjente salmen er «Afften Psalme»: («Dagen viger og gaar bort»).

Les Kristen Valkners forord om forfatteren og verket. Se også noteapparatet.

Les mer..

Om Dorothe Engelbretsdatter

Dorothe Engelbretsdatter var den mest kjente og mest populære kvinnelige salmedikteren i samtiden, noe som skapte både beundring og misunnelse. Hun hadde personlig kontakt med og ble anerkjent av andre store salmediktere som Petter Dass og Thomas Kingo.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.