Siælens Sang-Offer

av Dorothe Engelbretsdatter

Forrige Neste

V. Himmelfartz Sang.

1.

SJunger at det giffver klang,
Og i Lufften lyder,
JEsus med sin Himmel gang,
Skyer giennem bryder.

2.

Siunger med Basuners Røst,
Leger nu paa Zimler,
Israel har hand forløst,
Vi i glæde vrimler.

3.

Offver alle Engle Choer,
Hand med Kraft er gangen,
Og op i det Høye foer,
Ja tog Fengslet Fangen.

4.

Nu er Dieffvel, Synd og Død,
Af dig JEsu bunden,
Verden, Helffvede, og Nød,
Har du offver vunden.

5.

Tratz for disse Fiender grim,
Du bær Seyers Krone,
Cherubim og Zeraphim,
Sveffver om din Throne.

6.

Himmel-Hersker vi med Tack,
Dig ey kand berømme,
Som kuldkaste dette Pack,
Med dit Herredømme.

7.

Nu der alting er saa klart,
Svingis Fredsens Fane,
Du har med din Himmel-fart,
Liffsens Vey vilt Bane.

8.

Siunger, siunger HErren Priis,
Siunger Loff den Konning
Som har aabned Paradiis,
Fryd dig Zions Dronning.

9.

O jeg er saa vel til freds,
Christus er min glæde,
Og paa Jorden alle steds,
Maa nu Folcked qvæde.

10.

Mens du hos Guds høyre Haand,
Sidder en Regenter,
Da giff mig din Hellig Aand,
Som dit Rige venter.

11.

Maa jeg see din Herlighed,
Du som Triumpherer,
Da fra Verden jeg i Fred,
Villig fort Marcherer.

12.

Her er jeg en Fremmed Giæst,
Saa som mine Fædre,
Himmerig mig tiener best,
Der er jeg langt bædre.

13.

Der kand jeg for Thronen staa,
Og med Engle Tunge
Ja med Krands, og Krone paa,
Dig Laudamus Siunge.

14.

Kom min Fader kom min Trøst,
Kom jeg beder atter,
Og annamme dog med Lyst
Mig som er din Daatter.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Siælens Sang-Offer

Siælens Sang-Offer er Dorothe Engelbretsdatters debutsamling fra 1678. Dette er den første boken av en norskfødt forfatter som er trykt i Norge og som har en litteraturhistorisk betydning.

Salmene ble utgitt med melodier, noe som gjorde dem ekstra populære. Salmene ble gjenopptrykt så sent som i 1868, noe som viser at sangene har vært i levende bruk nesten 200 år etter at de utkom første gang. Noen av salmene står fremdeles i Norsk salmebok.

Den mest kjente salmen er «Afften Psalme»: («Dagen viger og gaar bort»).

Les Kristen Valkners forord om forfatteren og verket. Se også noteapparatet.

Les mer..

Om Dorothe Engelbretsdatter

Dorothe Engelbretsdatter var den mest kjente og mest populære kvinnelige salmedikteren i samtiden, noe som skapte både beundring og misunnelse. Hun hadde personlig kontakt med og ble anerkjent av andre store salmediktere som Petter Dass og Thomas Kingo.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.