Siælens Sang-Offer

av Dorothe Engelbretsdatter

Forrige Neste

V. Morgen Suck.

OP Siæl det dagis nu omtrent
Paa Himlens høye Firmament,
Den deylig Soel oprinder,
Til Bøn, til Bøn mens du har kaar
Naar andre lumpen Ting forgaar
Dentz Fructer du da finder.
En Vecter jo saa Hiertelig
Mod Morgen stunden glæder sig:
En Fugl ved Dagen frydis,
Trøst dig ved det Liffsalig Ry
At Naaden er hver Morgen Ny
Som offver dig udgydis:
Saa offre da min JEsu tack,
Lad Graaden paa din Kinde Back
Som Hagle Draaber trimle:
Giff hannem Hierted hver en grand,
Hand er detz rette Eyermand,
Til du en gang skal himle.
Holt med din Suck indvortis Choor,
Den Gud i høyen Himmel boor
Hand det saa grandt kand høre,
Og nøyes med den lave Røst,
Der aff it Sucke-bancket Brøst
Sin Loffsang vil fremføre:
Hand som til Miskundhed er van,
For vercked tager villen an,
Lad hannem ickun raade,
Udi dit Kiød boor indtet got,
Den fromme HErre Zebaot
Anseer din Suck aff Naade.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Siælens Sang-Offer

Siælens Sang-Offer er Dorothe Engelbretsdatters debutsamling fra 1678. Dette er den første boken av en norskfødt forfatter som er trykt i Norge og som har en litteraturhistorisk betydning.

Salmene ble utgitt med melodier, noe som gjorde dem ekstra populære. Salmene ble gjenopptrykt så sent som i 1868, noe som viser at sangene har vært i levende bruk nesten 200 år etter at de utkom første gang. Noen av salmene står fremdeles i Norsk salmebok.

Den mest kjente salmen er «Afften Psalme»: («Dagen viger og gaar bort»).

Les Kristen Valkners forord om forfatteren og verket. Se også noteapparatet.

Les mer..

Om Dorothe Engelbretsdatter

Dorothe Engelbretsdatter var den mest kjente og mest populære kvinnelige salmedikteren i samtiden, noe som skapte både beundring og misunnelse. Hun hadde personlig kontakt med og ble anerkjent av andre store salmediktere som Petter Dass og Thomas Kingo.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.