Siælens Sang-Offer

av Dorothe Engelbretsdatter

Forrige Neste

VI. Afften Suck

NU flyger alle Fugle op,
Hver Arbeyd-mødig tunge Krop,
Traar effter Hvile-timen,
Til ende er alt denne Dag,
Og Natten triner frem saa spag,
Her høris ingen stimen.
Bereed dig Siæl til Bøn og Suck,
Giør for din Gud en ydmyg buck,
At Troens Lampe Luer
Saa kaster hand din tunge Synd
Til Haffsens Bond i dybetz Dynd,
Og Naadig dig anskuer.
Gud veed alt hvad der skeer i Løn,
Thi falder end til ham min Bøn,
At hand sin Haand vil recke
Omkring min Seng og Sofve-halm,
Saa Nattens Taage-blandet qvalm
Mit Legem ey skal svecke,
Mens ingen er forsickred paa
Om de kand Morgen Stunden naa,
Døds Timen for os dølgis,
Da ingen Roo jeg søge vil,
Før Hierted siger mig det til
At JEsus med mig følgis,
Saa skal omkring mig hist og her
Staa skreffven ved mit Hoffvedgier,
Her ligger hun og hviler,
Som venter Trøst i Christi Død
Mod Synden og all Verdens Nød,
Og til Guds Rige iler.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Siælens Sang-Offer

Siælens Sang-Offer er Dorothe Engelbretsdatters debutsamling fra 1678. Dette er den første boken av en norskfødt forfatter som er trykt i Norge og som har en litteraturhistorisk betydning.

Salmene ble utgitt med melodier, noe som gjorde dem ekstra populære. Salmene ble gjenopptrykt så sent som i 1868, noe som viser at sangene har vært i levende bruk nesten 200 år etter at de utkom første gang. Noen av salmene står fremdeles i Norsk salmebok.

Den mest kjente salmen er «Afften Psalme»: («Dagen viger og gaar bort»).

Les Kristen Valkners forord om forfatteren og verket. Se også noteapparatet.

Les mer..

Om Dorothe Engelbretsdatter

Dorothe Engelbretsdatter var den mest kjente og mest populære kvinnelige salmedikteren i samtiden, noe som skapte både beundring og misunnelse. Hun hadde personlig kontakt med og ble anerkjent av andre store salmediktere som Petter Dass og Thomas Kingo.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.