Siælens Sang-Offer

av Dorothe Engelbretsdatter

Forrige Neste

IX. Om den forlaarne Søn.

1.

GUD er langmodig veed vi vel,
Hans Ord saa falder, naar hand kalder,
Ad hver syndig Siel,
Kom du fra faldne Jsrael,
J Naade gladelig,
Vil jeg igien annamme dig,
Vend om,
Og kom,
End har du Rom,
Syndfangen Lem, gak derfor frem.

2.

Den u-geraaden Søn drog bort,
Paa fremmed Steder, stolt i Klæder,
Svermed immer fort,
Arf-Godset giorde Modet stort;
Hand agted ingen snak,
Omgikis slemt, lætfærdigt Pak,
Blant Suus,
Og Duus
J Hore Huus,
Hvor Lyst og Larm, holt Daaren varm.

3.

Saa længe løb den Madik-Sæk,
J syndigt Væsen, stolt og kræsen,
Som en Verdens Gek,
U-tenkt paa fald og efter-smek,
At vammel Svine-Mad,
Blev got nok i hans snylte-fad,
Og see,
Kand skee,
Det usell Kree,
Fik neppe straa, at hvile paa.

4.

Der Gods og Penge var paa løb,
Last fuld forvalted, og hand palted
J Svin-Huset krøb,
Gav den forsulten stømper kiøb,
Foor derfor sagte frem,
Og takked Gud hand humped hiem,
Veg af,
J traf,
Med staader-staf,
Tom-buged blot, og hver Mands spot.

5.

Da tænkte hand, som var saa grov,
Vellyst jagter, syndig fagter
Giver jeg forlov,
Min Fader har en Svend behov,
Hand tør forbarme sig,
Og til Dag-lønner tage mig,
Jeg maa,
Der paa,
J Haabet gaa,
Min Nød og Skam, bevæge ham.

6.

Saa drog den førig Lekker-Tand,
Forraad af Skøgen, Hartad nøgen
Til sit Fædern Land,
Ydmyged, spægt og haan var hand,
Fortrød og grued ved,
Begangen Overdaadighed,
Bib-Ræd,
Tynd-Klæd,
J Sorg bestæd,
Hand gik sin Gang, med Jammer sang.

7.

Der nu hans Fader Tidning fik,
At det Spektakel, som en stakel,
Kom i saadan skik,
Hand Faderlig mod Sønnen gik,
Og skynte sig enda
Saa snart hand saae ham langt i fra,
Paa Stand,
Salt Vand,
Af Øynen rand,
Og i hvert Fed, var Miskundhed.

8.

Hand favned hannem med een Kys,
Fryd-Røsten hørtis, Hierted rørtis.
Og nest Velkoms Grys,
Blev Klagen stilt ved Faders Tys,
Self-mindt i samme stund,
Før Sønnen end lod op sin Mund,
Da var,
Hand klar,
At give Svar,
Og ham for alt, om Halsen falt.

9.

J Troen den Forlaarne stod,
Der Hoved-bøyed, krøb Vaad-Øyed,
Faderen til Fod,
Og sagde med bedrøved Mod:
Ah Fader jeg mod dig,
Og Himmelen forsyndet mig,
Nu er,
Jeg her,
Uværd disvær,
Jeg regnis skal, blant Børne Tal.

10.

Har jeg forspilt min Barne Ret,
J syndigt Gilde, leved ilde,
Med it ont Forsett,
Min skyldighed mod dig førget
Da glem dog ikke du,
Dit Faders Hierte mod mig nu,
Gif til,
Gif til,
Jeg tiene vil,
Som ingen Søn, men kun for Løn.

11.

Mishandling ved hans Klynke-skrig,
Den fromme Fader efterlader
Og Miskundelig,
Tog Sønnen lige hiem med sig,
For ham blev Dugen breed,
Og Kalven slacted som var feed,
Hos Mad,
Fuld glad
Til Bords hand sad,
Forligt igien, med Faderen.

12.

Hand paa hans Finger stak en Ring,
Lod ham afklæde, og med glæde,
Skienked andre Ting,
Det Rycte vandrer vit omkring,
Hand fik i Fryd og Roo,
Paa sine Fødder nøje Skoo,
Og Nød,
Det Brød,
Hand før forskiød,
Var da for fin, at vocte Svin.

13.

O merker flittig denne Fær,
At Sønnens smerte, Faders Hierte
Dybt igiennem skiær,
Og Kierlighed til Barnet bær,
Der hand dog kunde let,
Forkasted hannem med al Ret,
Nu seer,
Det skeer,
Hand ikke meer,
Er Sønnen gram, men favner ham.

14.

Kom Synder, see dig her i spejl,
Du som saa haster, og til laster
Løber for fuld sejl,
Dit Facit kand og sla dig fejl,
Beskue dit Contrafej
J ham der løb paa syndsens vej,
Til Fald,
Ved Rald,
Laa hand paa Hald,
Men ved sin Bood, igien opstood.

15.

Har du skiønt lenge løbed vild,
Med den Forlaarne, og Tilfaarne,
Giort dig alt for gild,
Saa gak til JEsum hand er mild,
Beed ham annamme dig,
Hans Hierte er dog Faderlig,
Du vaad,
Af Graad,
Faar søge Raad,
Og i fuld Troo, fra synden snoo.

16.

Betenk dig da mens du har Kaar,
Den Himmelsk Fader, ingen hader,
Blant forlaaren Faar,
Der anger-fuld til hannem gaar,
Vend om af Hiertens Grund,
Bi ikke til den sidste stund,
Men giør,
Det før,
See Naadsens Dør,
Staar aaben nu, Kom det i hu.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Siælens Sang-Offer

Siælens Sang-Offer er Dorothe Engelbretsdatters debutsamling fra 1678. Dette er den første boken av en norskfødt forfatter som er trykt i Norge og som har en litteraturhistorisk betydning.

Salmene ble utgitt med melodier, noe som gjorde dem ekstra populære. Salmene ble gjenopptrykt så sent som i 1868, noe som viser at sangene har vært i levende bruk nesten 200 år etter at de utkom første gang. Noen av salmene står fremdeles i Norsk salmebok.

Den mest kjente salmen er «Afften Psalme»: («Dagen viger og gaar bort»).

Les Kristen Valkners forord om forfatteren og verket. Se også noteapparatet.

Les mer..

Om Dorothe Engelbretsdatter

Dorothe Engelbretsdatter var den mest kjente og mest populære kvinnelige salmedikteren i samtiden, noe som skapte både beundring og misunnelse. Hun hadde personlig kontakt med og ble anerkjent av andre store salmediktere som Petter Dass og Thomas Kingo.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.