Siælens Sang-Offer

av Dorothe Engelbretsdatter

Forrige Neste

Daglig Aften-Bøn.

BArmhiertigheds Fader og Trøstens GUd, du hafde vel Aarsag at skyde mig bort fra dine Øyen, som altid kommer frem, fuld af Synder, og tom af gode Gierninger, men fordi jeg fører med mig en knuset Aand og it Taare-sulked Ansigt, der tør bedre behage dig end sminkede Kinder, kanst du icke bære det over dit Faderlig Hierte. Villen er færdig at giøre Got, Magten staar i dine Hænder. Paulus og Apollo arbeider forgievis, naar du ikke giver Vexten og Velsignelsen. Din Barmhiertighed har i Dag, og hver Dag været stor over mig, jeg savned hverken Helbred eller Legomets Ophold, men begræder at mit vanartig Kiød og Blod magte det saa ved daarlig Jdret, at du icke fik den Lof dig hørte til. Haf Taalmodighed med mig: Er Moses min Anklager? est du dog min søde Saliggiører, og søger icke Retten med en bodfærdig Siel, som oftere falder af svaghed end Forset. Lad da nu ved Solens Nedgang alle mine Synder undergaa, kast dem hen i din Naadis Bondløse Haf, og tag it Andagts Knæfald til Tacke. Allerkiæriste Frelser blif hos mig thi det stunder til Aften, jeg ved af ingen anden Hielper at sige i Himmelen eller paa Jorden. Forlad icke dine Hænders Gierning, see miskundig til din Christendom, Høye og Lave, Geistlig og Verdslig, trøst de Bedrøvede, forsørg Encker og Faderløse, størk de trette Hænder og bevende Knæ, hvem jeg glemmer, glem icke du. Gif mig en rolig Nat og lad icke U-lycken, onde Mennisker, Mørkhedsens Første, eller hans Udsending komme min Bolig nær, tilsted aldrig at din Tienerinde bliver en Spot for Verden, og om dette skulde være min sidste Nat i denne Græde-Dal, efterdi Døden er vis men Stunden u-vis, da lad mig hensove saa salig, jeg motte opvaagne gladelig, og i Paradiset træde frimodig frem for din Domstol i dit velsignede Navn, Amen, Amen.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Siælens Sang-Offer

Siælens Sang-Offer er Dorothe Engelbretsdatters debutsamling fra 1678. Dette er den første boken av en norskfødt forfatter som er trykt i Norge og som har en litteraturhistorisk betydning.

Salmene ble utgitt med melodier, noe som gjorde dem ekstra populære. Salmene ble gjenopptrykt så sent som i 1868, noe som viser at sangene har vært i levende bruk nesten 200 år etter at de utkom første gang. Noen av salmene står fremdeles i Norsk salmebok.

Den mest kjente salmen er «Afften Psalme»: («Dagen viger og gaar bort»).

Les Kristen Valkners forord om forfatteren og verket. Se også noteapparatet.

Les mer..

Om Dorothe Engelbretsdatter

Dorothe Engelbretsdatter var den mest kjente og mest populære kvinnelige salmedikteren i samtiden, noe som skapte både beundring og misunnelse. Hun hadde personlig kontakt med og ble anerkjent av andre store salmediktere som Petter Dass og Thomas Kingo.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.