Siælens Sang-Offer

av Dorothe Engelbretsdatter

Forrige Neste

Daglig Morgen-Bøn.

O! Langmodige JEsu, allerkiæreste Forløser, jeg er ond af Naturen, u-værdig at see Dagens Lius, for min Ulydighed skyld: Men efterdj der skyder endnu megen Synd til overs hos dine Elskeligste Børn, og du ikke meere hengte nøgen og blodig paa Kaarset, for store Helgene end for grove Syndere, mig til Trøst som er den verste, søger jeg i Troen din Barmhiertighed med it Anger-fuld Hierte, og korte Ord: GUD vær mig Synderinde naadig: Tag det i Betalning for roligheden du undte mig i Nat, for Varetekten du holt over mig og mit, mod Satan og hans Anhang. Ah eeneste Nødhielper, som døde for Synden, lad mig døe fra Synden, denne Dag og saa lenge jeg i Jammer-Dalen er en Udlending, din Kraft være sterk i min Skrøbelighed, dit Ord it Lius pa min Vej og en Løcte for mine Fødder i Anslag og Forretninger til din Ære, og min Salighed; Saa jeg icke tør blues ved at lade Solen skinne paa mine gierninger, eller staa Skam-rød om du inden Aften kræved Regenskab for min Huusholdning. HERre JEsu, mens det er din Ville, den ene skal bede for den anden, beder jeg viß paa Bønhøring, at du med din Hellig Aand vilde regere mig og alle Christne Siæle i høj og nedrig Stand, omvendt os saa bliver vi omvendt. Forbarme dig over Anfectede, Siuge, og Nød-lidende, vær de Forlatte Enkers Talsmand, de Faderløsis Forsvar, og Lycke Børnens Vej-viiser. Falder vi, saa reis os op; forøgis Bedrøvelsen, saa formeer Haabet og Taalmodighed; trycker Kaarset, da bær self den tyngste Ende, du som under dit Kaars bar al Verdens Synder. Gif os Brød at æde, Klæder at slide, Medlidenhed mod Fattige, Oprigtighed mod hver Mand, Fred med dig, Fred med Samvittigheden og med alle Mennisker paa det voris Udgang fra Verden motte være voris Jndgang i Himmelen, naar du kiæreste Jmmanuel ved een salig Død frelser voris Lif fra Fordervelse, Øyene fra Graad, Fødderne fra Skrid, og vi maa vandre for dig i de levende Lande Evindelig, Amen, Amen.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Siælens Sang-Offer

Siælens Sang-Offer er Dorothe Engelbretsdatters debutsamling fra 1678. Dette er den første boken av en norskfødt forfatter som er trykt i Norge og som har en litteraturhistorisk betydning.

Salmene ble utgitt med melodier, noe som gjorde dem ekstra populære. Salmene ble gjenopptrykt så sent som i 1868, noe som viser at sangene har vært i levende bruk nesten 200 år etter at de utkom første gang. Noen av salmene står fremdeles i Norsk salmebok.

Den mest kjente salmen er «Afften Psalme»: («Dagen viger og gaar bort»).

Les Kristen Valkners forord om forfatteren og verket. Se også noteapparatet.

Les mer..

Om Dorothe Engelbretsdatter

Dorothe Engelbretsdatter var den mest kjente og mest populære kvinnelige salmedikteren i samtiden, noe som skapte både beundring og misunnelse. Hun hadde personlig kontakt med og ble anerkjent av andre store salmediktere som Petter Dass og Thomas Kingo.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.